เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

Instagram เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

@mi_familia_fotos

แชร์เรื่องนี้ ทวิตเรื่องนี้
1,725
Ranking
ลำดับ
256
Posts
รูปวีดีโอ
34,938
Followers
ผู้ติดตาม
32
Followings
ติดตาม
All photos taken by film and recaptured with IPhone. No color adjustment. | |
 
ดูข้อมูล Instagram
ดูข้อมูลสถิติ

รูปและวีดีโอ Instagram ของ เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

2,020 Likes | 5 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Snow Shack Jan 2019

4,538 Likes | 16 days ago | 27

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Kabayama house 2016

2,419 Likes | 22 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Makkari 2016

2,929 Likes | 23 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Kabayama house 2016

3,154 Likes | 24 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Kun at Kabayama house 2016

4,398 Likes | 25 days ago | 27

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Field of Dreams 2016

4,016 Likes | 25 days ago | 31

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Arishima 2016

3,444 Likes | 26 days ago | 28

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Kabayama house 2016

3,735 Likes | 26 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Kun at Kabayama house 2016

4,311 Likes | 29 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Sherri at Bus Stop Nara

4,455 Likes | 30 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Family and Friends Nara 2004 Crossed Process

4,092 Likes | 31 days ago | 31

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Gone Boarding Lake Toya

5,211 Likes | 31 days ago | 32

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
On Local Train Nara 2004

4,442 Likes | 32 days ago | 36

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Chiaroscuro

5,564 Likes | 33 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Ilulissat

6,085 Likes | 35 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Frame within a Frame Shandi Nivas Naganuma

1,799 Likes | 35 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Seed bagel Cafe Dec 2018 @seedbagel

4,435 Likes | 41 days ago | 36

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Lake Toya

2,256 Likes | 41 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Still life

1,819 Likes | 42 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Mountain Cabin Harads

1,500 Likes | 51 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Mundane World

3,444 Likes | 55 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Fujimi Kutchan 2011

1,905 Likes | 56 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Shirakaba

4,401 Likes | 57 days ago | 25

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Milk Kobo 2017

3,465 Likes | 58 days ago | 24

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Dried Flower Shop

2,333 Likes | 72 days ago | 33

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Still Standing

2,895 Likes | 73 days ago | 36

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

2,624 Likes | 75 days ago | 24

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Kita Kitsune

3,440 Likes | 76 days ago | 23

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Yunosato desk April 2012

5,125 Likes | 77 days ago | 37

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Kun 2018

3,003 Likes | 80 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Harads Town 2018 Longing for Winter

3,089 Likes | 81 days ago | 48

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Dried Ajisai

2,196 Likes | 83 days ago | 32

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Genkan 2018

2,713 Likes | 90 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Greendland Husky March 2018

3,248 Likes | 91 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Chiaroscuro 2018

2,684 Likes | 92 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Jun 2018 Longing for winter!!

2,755 Likes | 93 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Tree Hotel March 2018

2,768 Likes | 93 days ago | 29

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Ilulissat Greendland March 2018 Longing for Winter!!

2,124 Likes | 94 days ago | 25

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Naganuma Oct 2018

3,637 Likes | 95 days ago | 30

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Family comes first Oct 2018

1,408 Likes | 96 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Untitled 2018

2,129 Likes | 97 days ago | 30

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Still life Oct 2018

5,270 Likes | 97 days ago | 59

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
With my buddy @kesuidanorahi Photographed by Kun

3,497 Likes | 98 days ago | 33

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Stay this moment.. Oct 2018

2,113 Likes | 99 days ago | 31

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Still life 2018

7,374 Likes | 101 days ago | 55

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
An Autumn afternoon Oct 2018

4,695 Likes | 103 days ago | 37

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Home Oct 2018

2,923 Likes | 103 days ago | 32

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Autumn is the new spring.. Oct 2018

4,441 Likes | 104 days ago | 31

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Autumn is awesome.. Lake Toya

5,183 Likes | 104 days ago | 27

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Self Portrayal

4,734 Likes | 105 days ago | 47

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Stay this moment...

2,774 Likes | 122 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Fragile Beauty...

3,227 Likes | 130 days ago | 24

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Roadside flowers

5,801 Likes | 131 days ago | 32

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Stay this moment...

4,734 Likes | 143 days ago | 39

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Autumn is awesome.. Biei

2,275 Likes | 145 days ago | 27

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
An Autumn Afternoon

2,244 Likes | 152 days ago | 21

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Something in between..

6,635 Likes | 154 days ago | 54

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Chiaroscuro Avondale Hotel Bath 2002

2,040 Likes | 161 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Scene at Bus Stop Marseille 2004

1,816 Likes | 163 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Chiaroscuro at Sistine Chapel

6,877 Likes | 164 days ago | 62

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Golden moment.. Florence Italy

2,187 Likes | 165 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Piazza del Duomo

2,559 Likes | 166 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Trevi Fountain Rome

3,554 Likes | 167 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Kabayama 2012

3,787 Likes | 168 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Yosemite 2015

4,289 Likes | 171 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Klampenborg 2014

2,467 Likes | 172 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Behind your back Stinton Beach 2015

4,240 Likes | 177 days ago | 30

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Home 2004

4,634 Likes | 181 days ago | 25

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Napa Inn 2015

3,009 Likes | 186 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Framing things

3,231 Likes | 187 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Nakameguro Spring 2009

3,539 Likes | 196 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Canaan NY 2015

9,107 Likes | 199 days ago | 65

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
At Home 2008

2,927 Likes | 205 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Hotel Skt Petri Copenhagen

4,715 Likes | 206 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Roadside Shop Olema CA 2015

4,418 Likes | 208 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Napa Inn 2015

4,607 Likes | 210 days ago | 28

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Muir Woods CA 2015

4,087 Likes | 210 days ago | 28

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Autumn drive Connecticut 2015

3,434 Likes | 213 days ago | 27

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Niseko Station 2013

4,673 Likes | 215 days ago | 33

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Evening light Stay this moment..

3,335 Likes | 220 days ago | 30

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Biei hill 2013

1,901 Likes | 221 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Land cafe Biei 2013

1,843 Likes | 222 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Kabayama Autumn 2011

1,277 Likes | 229 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Asahigaoka Furano 2017

1,755 Likes | 231 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Asahigaoka Park Furano 2017

1,879 Likes | 231 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Furano 2017

1,323 Likes | 232 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Biei 2017

1,873 Likes | 250 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Brighton Beach 2000

1,452 Likes | 258 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Azmaya Kutchan 2013

982 Likes | 261 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Roadside Flowers

956 Likes | 262 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Tiilirinne Helsinki 2012

1,056 Likes | 264 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
NY 2015

1,283 Likes | 265 days ago | 21

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Higashiyama Late Autumn 2013

911 Likes | 266 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
High Line NY 2015

1,086 Likes | 269 days ago | 27

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
NY 2005

515 Likes | 269 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Yunosato Desk Rankoshi

998 Likes | 275 days ago | 26

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

708 Likes | 276 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Cafe Scene Copenhagen

593 Likes | 279 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Light leak FX

1,135 Likes | 280 days ago | 26

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
NY 2005

1,510 Likes | 281 days ago | 25

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Marseille Summer 2004

743 Likes | 285 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Pinakothek der Morderne Munnich 2005

659 Likes | 286 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Guggenheim Museum NY 2005

1,821 Likes | 287 days ago | 44

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Sisteen Chapel Vatican

893 Likes | 295 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Jamestown Tuolumne County

1,405 Likes | 295 days ago | 21

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Roadside Rest Area Niseko Town #familycomesfirst

1,757 Likes | 297 days ago | 29

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Shirakawago Summer 2015

986 Likes | 300 days ago | 23

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
2002

1,253 Likes | 307 days ago | 24

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Laundromat Cafe Copenhagen

896 Likes | 308 days ago | 21

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Takaragawa onsen 2006

959 Likes | 312 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Cross process 2002

950 Likes | 313 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Behind their backs Louisiana Museum

548 Likes | 313 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Louisiana Musuem 2014

1,194 Likes | 317 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

1,015 Likes | 320 days ago | 26

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Onuma Koen Autumn

1,675 Likes | 322 days ago | 28

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Brighton beach 2000

580 Likes | 323 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Window of opportunity Laundromat Cafe

733 Likes | 324 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Hotel Skt. Petri Copenhagen

955 Likes | 324 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Biei Hill

626 Likes | 328 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Road to nowhere..

1,179 Likes | 329 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Delikatessen Bistro Bar Sodermalm Stockholm

689 Likes | 332 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
Reflection Helsinki
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่