เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รูปและวีดีโอ Instagram ของ ฟลุ๊ค ภูสิษฐ์ ดิษฐพิสิษฐ์

Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ ฟลุ๊ค ภูสิษฐ์ ดิษฐพิสิษฐ์ กรุณารอสักครู่