เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รูปและวีดีโอ Instagram ของ จั๊มพ์ พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ

Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ จั๊มพ์ พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ กรุณารอสักครู่