ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์

Instagram ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์ | ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์ สุธาศิลพรมแพร

@djkrit

แชร์เรื่องนี้ ทวิตเรื่องนี้
2,110
Ranking
ลำดับ
2,555
Posts
รูปวีดีโอ
3,281
Followers
ผู้ติดตาม
423
Followings
ติดตาม
Kritpong Sutasilpromprae ○ Program Director HITZ955, Bangkok ○ INFJ, Music, Book, Architect & Real estate ○ KU.56, Pol'Science 22 | |
 
ดูข้อมูล Instagram
ดูข้อมูลสถิติ

รูปและวีดีโอ Instagram ของ ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์

44 Likes | about 17 hours ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
G e t . S o m e . A i r ลมหายใจอุ่นๆ ไอละมุนจากเธอ ใจฉันคงละเมอ ไปแสนไกล 🎵 . . #หายใจแรงไปนิดม่านปลิววว

55 Likes | 1 day ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เ สี ย ด า ย . . ที่ วั น นี้ ไ ม่ มี เ ธ อ อ ยู่ ว ว ว . . You'll always be my day one . . Day zero when I was no one . . 🎵

51 Likes | 2 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ลูกค้าถามว่า.. ทำไมก๊อกน้ำถึงต้องเบี้ยวไปมา #ตอบอย่างไรป๊อปปองกูล #อ่อออพอดีถอดมาจากที่ทำงาน 😅😅

54 Likes | 2 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ส ว ย . ป ร ะ ห า ร I love it when you call me Señorita . . 🎵

55 Likes | 3 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เราทุกคนต่างก็เคยเป็นที่หนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตึกโรงแรมดุสิตก็เคยสูงที่สุดในประเทศเมื่อปี 1970 S e e . Y o u . A g a i n . I n . 2 0 2 2

73 Likes | 4 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
แกลองมองในตาเขาถ้ามีสายตา แบบเดียวกับฉันที่มองแกตลอดมา ก็แปลว่ารักหมดหัวใจ 🎵 . . #ตาเล็กมองไม่ถนัดเลยว่ะแก

58 Likes | 5 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
อ ะ ไ ร น ะ . . ช ว น อ อ ก ก ำ ลั ง ! . . L a z y . T i g e r

57 Likes | 6 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ไ ป ค่ ะ พี่ สุ ช า ติ ! . . C i t y . L i f e

46 Likes | 6 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
E y e . C o n t a c t เมื่อเราสบตาเหมือนว่าจะรู้ ทั้งที่มองอยู่แต่ก็ดูเหมือนยังไกล . .

62 Likes | 7 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ในดินแดนแห่งความจริงทุกอย่างเปลี่ยนผัน และโชคชะตากับคนเราไม่เคยได้คุยกัน 😌🙂 . . Accept the fact, it's time to wish them best and walk away.

60 Likes | 8 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ซ่ อ น ห า H i d e . & . S e e k . . 🗿🗿🗿

58 Likes | 8 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The man who crossing the river alone . . นายแบบควรใส่ชุดแดง 🏃

56 Likes | 9 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ส ร้ า ง ป้ อ ม ! F u l l y . I n . F o c u s

72 Likes | 9 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เนี่ยย..ชวนคุยก็ไม่คุยด้วย We don't talk anymore, like we used to do . .

57 Likes | 9 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Follow me, everything is all right . . ต า ม พี่ ม า . . พี่ โ บ ก เ ก่ ง 😁😁

37 Likes | 9 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
F a r . F r o m . H o m e ไ ก ล แ ค่ ไ ห น คื อ ใ ก ล้

55 Likes | 10 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S a d . B o y ก็แค่วันเหงาๆ ที่มาเจอกับคนเทาๆ . . ฟังเพลงเดิมๆ ที่มันเก่าๆ . . พร้อมกับเสียงถอนหายใจที่มันเบาๆ 🎵 . .

69 Likes | 10 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ช่วงนี้ใครเค้าซักผ้ากัน! ..ฮือออ /me บรรจงแกะซองกกน.ตัวใหม่ Raindrops keep falling on my head 🌧️

66 Likes | 11 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
If I stay longer . . ถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมา ใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้ เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ๆเคยไป มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้น 🎵 . .

48 Likes | 11 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Lights will guide you home หลายคนเคยชินกับการไม่มีความสุข.. จนกระทั่งแทบไม่สังเกตเห็นความสุขได้อีกเลย.. 🤔🧐

75 Likes | 12 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
“ชิพกะเดลนี่สองพี่น้อง ขายของในคลอง ในกองเรามีแต่ถั่วดีๆ เพิ่งเด็ดสดๆ มากินให้หมด..” . . ..ในห้องเรามีแต่ถั่วดีๆ เพิ่งคั่วสดๆ แกล้มเหล้าให้หมด 🎵. . #ชิพเดลขี้เมา 🥴🥴

48 Likes | 13 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ยิ่ ง ใ ก ล้ ยิ่ ง เ จ็ บ S t a y . S h a r p

48 Likes | 14 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Listen to your inner voice - Toy Story 4

55 Likes | 15 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ค ว า ม ท ร ง จ ำ สี จ า ง ( ล ง เ รื่ อ ย ๆ ) 😅 . . Kids lose their toys every day - Toy Story 4

46 Likes | 16 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น แ ต่ รู้ สึ ก Dance into the wind . . 🌊

43 Likes | 17 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Baby let's cruise, away from here 🎵 . . อ อ ก เ ดิ น ท า ง

73 Likes | 17 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Seek the treasure beneath the ruins 🗡️👑🏆. . มองหาขุมทรัพย์จากซากปรักหักพัง มองเห็นแง่งามจากคราบน้ำตา . . #แก้มกลม น้องของนิ้วกลมอีกที 😅😅😅

71 Likes | 18 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ป ล า บ น ฟ้ า F i s h . I n . T h e . S k y

90 Likes | 19 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เ ฝ้ า ร อ จ น ฝ น ซ า . . They call it a high for a reason.. Because the flip side is very low. 🎏☁️

74 Likes | 20 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Up and up Up and up . .

70 Likes | 21 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
แล้วความโดดเดี่ยวก็จะมีขนาดเท่ากับกําแพงที่เธอสร้างนั่นแหล่ะ 🍃 . . Walls protect and walls limit . .

72 Likes | 22 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
พี่หายไปไม่ได้หลบหน้า แต่ไม่รู้จะสบตาในฐานะอะไร 😮🙃 . . Stardust Man with a tiny heart.

60 Likes | 23 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ถ้าเธอมองหาเขาในเรา เธอจะไม่เจอใครหรอกนะ . . #เราสองสามคน I am who I've been looking for.

73 Likes | 23 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เรื่องราวของฉันเดินต่อไป จากตรงนั้นไกลสุดไกล . . Along the way . . ⛵

60 Likes | 24 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T G I F ถาม: วันศุกร์นี่เธออยากดริ้งอะไรไหม? . . ตอบ: ก็ไม่นะ . . #แต่ในใจคืออาการในรูป

57 Likes | 25 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
มื ด แ ล้ ว เ ล่ น น ้ำ ไ ด้ บอกคนถ่ายขอทรอปิคอลแบบเอ็มวี Calvin Harris ไงล่ะ..ต้นตาลชัดมาก #งานหลังชัดหน้าเบลอ Do you slide on all your nights like this? . . Do you try on all your nights like this? (I might)

66 Likes | 26 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Do you want to talk? . . because i can listen.

101 Likes | 27 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
In between black & white.. there is grey ⛅ . . ในความเป็นจริงถ้าเรามองโลกแค่สีขาวและดำ ..เราจะตกหล่นในรายละเอียดของความเป็นจริงอื่นๆ ที่เป็นสีเทาไป ถูกกับผิด, ดีกับร้่าย อันที่จริงมันก็ปะปนกันอยู่ แค่มีปริมาณสิ่งไหนมากกว่ากันเท่านั้นเอง ห้องที่มืดดำก็เป็นเพียงที่ที่มีแสงน้อย แต่มันก็มีแสงรางๆ เจือจางผสมกันอยู่ในนั้น ในทุกครั้งที่ล้มเหลวก็มีเมล็ดของความสำเร็จซ่อนอยู่ ในซากความรักที่ตายดับไปกลับมีต้นอ่อนที่รอการเติบโตครั้งใหม่ในอีกไม่นาน อย่าเพิ่งด่วนตัดสินอะไรนักเลย ..มีแต่ความเข้าใจและยอมรับว่า ในขาวมีดำ และในดำก็มีขาวเท่านั้น ที่จะพาเธอก้าวข้ามผ่านสถานการณ์อันยากลำบากตอนนี้ไปได้ 🙂🙃

66 Likes | 28 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I n t o . T h e . E m p t y . S p a c e เธอรู้ไหมบ้านหลังนั้นตอนนี้มันเสร็จแล้วนะ.. เปลี่ยนไปแค่เราไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วน่ะ.. 😌😌

81 Likes | 29 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ระหว่างรอลูกค้ามาชมบ้าน Stay at home should be fun 🤸 . .

81 Likes | 30 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Dog's eye view 🐶 . . ดอกไม้อะไรมีความเห็นอกเห็นใจมากที่สุด ? . . เฉลย.. ดอกยี่ เพราะ...ดอกยี่...โถวววววววว

67 Likes | 30 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
แ ว ะ ช ม กิ จ ก า ร if you can't stand the heat, you should get out of the kitchen.. ☀️🙂😎

64 Likes | 31 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
It's the details that make the difference 🔍 . . ชอบงานละเอียดฟาซาดไม้ ชอบละเลียดความพิถีพิถัน . . #ชอบเหมือนกันทัก..เอ๊ะ! 😅

100 Likes | 32 days ago | 13

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ตามหากาแฟให้ไปอัลโต้ ตามหารักแท้ให้มาหาเราไง . . ขนาดเพลงยังร้องว่า.. Let the coffee heal your soul.. 🎵☕🥤

56 Likes | 33 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ลืมไปว่าทุกวัน อาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิม ลืมไปว่าฉันควรจะกอดเธอไว้ ลืมไปว่าชีวิตเปราะบางขนาดไหน 🎵 . .

77 Likes | 34 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Clouds don't stay long in the sky . . ผ่ า น ม า . . จ า ก ไ ป ☁️☁️ . . มีเรือ.. มีรถ.. มีรถไฟฟ้า ..นี่กะว่าจะตัดรูปเครื่องบินมาใส่ด้วยจะได้ครบๆ 😅🤪

44 Likes | 35 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Let them know who you are. . ใฝ่ฝันเล่นเปียโนจนตัวลอยแบบนี้มานานละ.. ฝันที่เป็นจริง!! . . #RocketmanMovie เข้าฉาย 20 มิถุนายนนี้

68 Likes | 36 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
หนังสือก็จะอ่าน น้ำก็จะเล่น . . Childhood Disrupted : How your biography becomes your biology, and How you can heal.

74 Likes | 37 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เพราะเราไม่ใช่ความสุขของกันและกันอีกต่อไป I really do hope you find happiness there . .

68 Likes | 37 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
พ รุ่ ง นี้ ค่ อ ย 🎵 . . Fresh starts.. Put your past behind you, and start over.

68 Likes | 38 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
มื ด / ส ว่ า ง . . ม า คู่ กั น เ ส ม อ Light is easy to love, Show me your darkness . . 🙂🙃

98 Likes | 39 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ไม่รู้ววววว.. หัวใจฉัน เหลือที่ว่างให้เธอได้อีกกี่แผล 😌🙃🎵 . . He wants tea, but you are coffee . .That’s that!

54 Likes | 40 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ห ลั ง ม่ า น ไ ม้ ฉ ลุ Can't we just talk? Can't we just talk? Talk about where we're goin'

76 Likes | 41 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
รอคอย . . คาดหวัง . . รอคอย . . We never live, we are always in the expectation of living.. 🤔🤔🤔

72 Likes | 42 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Good afternoon book . . งานออกแบบเราก็อ่านนะ 😁😌 . . คำถามคือ..ในแก้วนั้นมันใส่อะไรไว้น้อออ.. 1.มะนาวโซดาหอมสดชื่น 2.จินโทคนิคสิหัวลื่นแน่นอน ส่งคำตอบมาที่ตู้ปณ.955 ผู้โชคดีจะได้นาฬิกาคาเรร่า สำหรับสุภาพบุรุษ 1 เรือนและสุภาพสตรี 1 เรือน 🤪🤪🤪

69 Likes | 43 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
บางครั้งการรอคอยอาจจะคุ้มค่ากว่าที่คิดก็ได้นะ 🐟🦈🐡 . . When life gives you fish, make soufflé !!

80 Likes | 44 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ส่องดูทางแค่เอื้อม ก็พอจะเห็นเป็นทางรำไร 🎵 . . If you close your eyes, no lighthouse can help you . .⚓

64 Likes | 44 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Hello..June, surprise me! เดือนนี้ร้อนแรง หมอดูบอกว่าจะมีแฟน แถมบ้านก็จะขายได้ เอ้ามา!!.. 🙈🙈

110 Likes | 45 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
การขึ้นมากระโดดร้อยครั้งจนน้ำกระฉอกหมดสระ เพื่อลงไอจีครั้งนึง.. รูปมันก็ไม่ได้สวยอย่างที่คิดไว้นะ ..แต่มันก็สนุกดี 😁😆😅🤪 . . . . 'Cause I'm easy . . Easy like Sunday morning 🎵

63 Likes | 45 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เพราะฉันมันเป็นคนแบบปอนปอนทั่วไป . . S i m p l y . L o v e 🛵 . .

78 Likes | 45 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ต้องทำไงถ้ารักเขาเท่าน้ำทะเล แล้วยังโดนเทเหมือนน้ำล้างจาน . . Life by the sea 🌊🌊

68 Likes | 46 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ข้าวเย็นตอนสี่ทุ่ม.. สั่งอะไรมาให้กินก็อร่อยล้าววว 🤤🤤 . . A unique dining concept with an old-fashioned atmosphere..

62 Likes | 47 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
บทสนทนายามค่ำคืนมักต้องมนต์สะกด.. แล้วพลันจางหายไปเมื่ออรุณรุ่ง Inhale caffeine, Exhale negativity. . ☕

85 Likes | 47 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
นานแค่ไหนแล้ว ที่มีคนทำให้ใจเธอละลาย . . ? You make me melt . .🍦🍦

91 Likes | 48 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ต้นไม้ใหญ่ใจต้องนิ่ง 🦉 . . The Tree of Life

105 Likes | 49 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เมื่อเธอและฉันต่างเป็นแสงสว่างของกันและกันเพียงชั่วขณะแห่งรัตติกาล . . Pattaya International Fireworks Festival 2019

61 Likes | 49 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ถ้ า ใ ส่ แ ด ง แ ร ง จ ะ ม า Red is the ultimate cure for sadness. . 🚨🚨🚨

60 Likes | 50 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
อาหารยั่วๆ มาแล้วจ้าาา . . สนุกทุกคำ ตื่นเต้นทุกจาน อร่อยจากวัตถุดิบสดใหม่ เรียงตามรูปนะ 1.Spicy Tuna Rice Crispies 2.Yakitori เป็น Norwegian Salmon ย่างอันนี้ชอบมาก มีถ่านแดงๆ ใส่มาให้ด้วย ไม่ได้ไว้กินนะ เอาไว้ให้มันยังร้อนๆ 3.Roasted organic pumpkin salad 4.Original house made tofu and tomato salsa 5.The golden bao 6.Chirashi Sushi อันนี้ก็ชอบมากกก รสทะเลสดๆ เคล้ากันอยู่ในปาก มีไข่ปลาแซลมอนแตกเป๊าะๆ เวลาเคี้ยวแต่ละคำ ทั้งหมดนี้ ราคากำลังดีเมื่อเทียบกับคุณภาพอาหารขอเชิญที่ @pipparestaurant พัทยานะครับ 😊🌈🌊

91 Likes | 51 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เพียงคืนเดียว.. ก็สามารถเปลี่ยนพัทยาในความหมายเดิมๆ ไปได้อย่างสิ้นเชิง โรงแรมใหม่ สะอาด แต่งภายในสวยนะ ดูสนุก ห้องนอน naked bathroom ควรมากับคนรัก ไม่งั้นจะเขิลลลสุด ห้องอาหารคุณภาพมาก เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูโพสต์หน้าละกัน The latest 5 star establishment, MYTT Beach Hotel Pattaya.

92 Likes | 51 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Before sunset at @pipparestaurant พักรูปบาหลี หนีมาพัทยาแพพ.. KORA X Pattaya Fireworks Festival

69 Likes | 52 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Roasted coffee คั่วกาแฟ ☕ : ด้วยความที่บาหลีมีภูมิประเทศที่เหมาะกับการปลูกกาแฟ ที่นี่เลยมีกาแฟและชาที่หลากหลายให้ได้ลองชิม..แต่หลายตัวก็บรึ๋ยๆ ดูแล้ว..คุณยายน่าจะคั่วกาแฟมาตั้งแต่ยังสาว นั่นมันควันฟืน หรือดรายไอซ์กัน!!

74 Likes | 52 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ชิงช้าสู่สวรรค์.. ยิ่งร้องดัง ยิ่งแกว่งแรงราวกับแค้นกันมานาน พร้อมเสียงหัวเราะของพนักงานที่กระโดดโหนเก้าอี้เราทั้งตัวเพื่อให้ไกวแรงขึ้น . . มีเซฟตี้ล็อคที่ตัวเราจากเอวทั้งสองฝั่ง ปล่อยใจสบายๆ แล้วพบกับความหวิวได้ เอาจิงๆ สีหน้าก้อผวาอยู่ แต่เมื่อกล้องจับ เราก็ต้องยิ้มร่า ปล.มาเป็นคู่ก็มีแบบชิงช้าคู่นะ แต่ไกวไม่แรงเท่านั่งเดี่ยว.. สนนราคาการแกว่งนี้อยู่่ที่ 200k RP เพลินๆ . . I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelierrrrrrr...🎵

65 Likes | 53 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Transportation in Bali 🛥️🚘🚙 . . เ ค ลื่ อ น ไ ป . . เ ห นื่ อ ย ก็ พั ก

74 Likes | 54 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ในวันที่ภูเขาไฟสงบ ทุกอย่างก็ดูราบรื่นดี แต่ในวันที่ใจของเธอปะทุความร้อนออกมา ก็เผาผลาญทุกสิ่งราบคาบ 🌋 . . If your heart is a volcano, how shall you expect flowers to bloom ? — Khalil Gibran —

128 Likes | 55 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เกาะไดโนเสาร์ 🦖 . . นั่งรถจนปวดตูดเนื่องจากทางบนเกาะขรุขระเหลือเกิน แต่เมื่อมาถึงก็สวยจับใจ แดดแรงจนฝ้าขึ้น พร้อมฟ้าใส ทะเลระยิบสีเทอร์คอยส์ มีทางให้เดินลงไปข้างล่าง เห็นแถบสีขาวบนสันเขาลิบๆ นั้นไหม.. นั่นคือทางให้ชมวิว และมีทางเดินลงหาดแยกลงไปขวามือ รูปสามจะเห็นคนเดินเล่นบนหาดเมื่อซูม 20x เมื่อเห็นนักท่องเที่ยวเดินขึ้นมา ขนาดประมาณสปาร์ตัน แต่ละคนเหงื่อท่วมเหมือนไปออกรบมา.. เลยยอมแพ้ละ ไม่ลงก็ด่ะ

80 Likes | 55 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ทางตันไม่มีจริงบนโลกใบนี้ 🚧 . . Where there is a will, there is a way.

111 Likes | 56 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
บ้านต้นไม้.. ตั้งอยู่บนเกาะ Nusa Penida เป็นแผ่นดินที่ยื่นลงไปในหน้าผาริมทะเลอีกที หมายความว่าต้องปีนลงหน้าผาครึ่งหน้าผานะ ..แฮร่ ที่นี่มีห้องพักสามหลัง (เท่าที่เห็น) มีระเบียงให้แกว่งขาเล่นด้านนอกได้ ..แต่ไอ้คนที่ปีนบ้านเค้าอยู่น่ะ ไม่ได้พักที่นี่หรอกนะ

86 Likes | 57 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ไดมอนด์ บีช . . เรานั่งเรือข้ามมายังเกาะ Nusa Penida ประมาณ 45 นาที.. ที่นี่มีหน้าผาสูงชัน ตัดกับน้ำทะเลสีเข้ม มีบันไดเดินลงไปสูงขนานกับหน้าผา อย่าลืมนึกถึงตอนเดินกลับขึ้นมานะเอ้อ หากมองลงไปด้านล่าง (รูปที่สาม) จะเห็นชิงช้าแกว่งไกวใต้ต้นมะพร้าว เป็นจุดเช็คอินของชาวไอจีที่ห้ามพลาด.. เอ๊า!..แล้วทำไมไม่ลงไปล่ะ อ่อ..สังขารเนาะ เปล๊า...(เสียงสูงงงง) ..ก็มันยังมีอีกสามจุดต้องไปวันนี้เดี๋ยวเวลาไม่พอ ..ไม่ไหวบอกไม่ไหวว่ะ ..เอาดีๆ 🤪🤪 . . ปล. แล้วใครบอกให้ใส่กางเกงสีอ่อนมานั่งบนฝุ่นแดงๆ !!

199 Likes | 57 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Lempuyang Temple เป็นวัดที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟอากุง แบบสามารถมองเห็นภูเขาไฟได้จากในวัดถ้าฟ้าเปิด ภายในมีสถานที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมโบราณหลายจุด แต่ต้องเดินไปอีก..ไกด์บอกว่าละแวกนี้เดินได้ 3-4 ชม. ...ส่วนมากเราจะหยุดเพื่อรอถ่ายรูปประตูวัดกันก็หมดเวลาเที่ยวจุดอื่นๆ ละ (รูปประตูวัดอยู่โพสต์ก่อนหน้านี้)

349 Likes | 58 days ago | 23

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Open the gate to paradise ⛅ . . ฟงหวิน ยืนเหนือเมฆ สู่ประตูสวรรค์ . . #ลมแรงโสร่งปลิววววววว่ะ

147 Likes | 58 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
นึกถึงรายการทีวี โหด มัน ฮา .. ก้อนไหนจะจม 🌊🌊

118 Likes | 59 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
วันเริ่มต้นแห่งจิตวิญญาณที่บาหลี Sari Canag คือ ชื่อเรียกกระทงใบเล็ก ใส่เครื่องบูชาเทพ โดยจะวางเครื่องเซ่นบูชากันวันละ 3 เวลา เช้า บ่าย เย็น วางไว้ทั้งบนแท่นบูชา ริมถนน หรือกลางทางเดิน

84 Likes | 59 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ทุกการเดินทางมีความหมาย . . #ม่านหน้าต่างแบบนี้แฟนพันธุ์สายการบินแท้ต้องตอบได้ว่านั่งไหน 🤪 . . Every journey has a story to tell. .

72 Likes | 59 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ถ่ายยังไงให้เหมือนไปคนเดียว 🤔🙃

81 Likes | 60 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ยังไงเสียเราทุกคนก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่ดี ตามกำลังที่มีบวกกับกาลเวลา 🚣⛵ . . Keep on movin' on anyway . .

83 Likes | 61 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
หรี่ตามอง.. ทุเรียนทั้งลูกที่ซื้อมาบรรณาการตัวเอง 😏😏

98 Likes | 63 days ago | 37

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
40 is the new 20 (*twice)!! 🎉🎈 . . เผลอแป๊ปเดียว เอ๊า!.. 20 อีกครั้ง ว่ากันว่าคนเลข 4 จะเนื้อหอมกว่าเดิม เพราะได้เรียนรู้อะไรมาประมาณนึง รู้ว่าสิ่งไหนมากไปน้อยไปอะไรถึงจะพอดีกับตัวเอง ..ก็เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่า ที่ผ่านมาแอบโง่มาตั้งหลายอย่าง 555 เดี๋ยวนี้วางง่าย ปล่อยไว ..ใจกระเพื่อมน้อยลง.. อาจเพราะได้เรียนรู้ว่าเรามีเวลาจำกัด ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับเรื่องบางเรื่องอีกต่อไป ครั้นจะบอกว่าประสบการณ์ที่เจอมาไม่มีผลก็ดูจะโกหกตัวเองเกินไป แต่ทั้งหมดที่มายืนตรงจุดนี้ได้เราก็เก่งมากแล้วล่ะ 555 ชมตัวเองว่ะ!! 😁 เอนจอย ดีส โมเมนต์.. เวรี่ กู๊ดดดด!! . . ขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับทยอยตอบอยู่ววว..

71 Likes | 63 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
นึกถึงบ้านขนมปังขิง 🥠 คันมืออยากรีโนเวทเลยย . . Everyone has a spirit that can be refined ✨

77 Likes | 64 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ไม่มีภูเขาลูกไหนที่ไม่สวยงาม ไม่มีเป้าหมายใดที่เล็กเกินไปหรอกนะ 🙃🙂 . . Ain't no mountain high enough 🎵

97 Likes | 65 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ถามว่า.. ในความเป็นจริงเราสามารถใส่แว่นตาดำอ่านหนังสืออยู่ในบ้านได้ใช่ไหม 🤔 . . So I won’t wear makeup on Thursday . . ‘Cause who I am is enough . . 🎵🎤

84 Likes | 66 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เรื่องตลกร้ายก็คือ . . เธอไม่ต้องการความกดดันหรือความคาดหวังจากคนรอบข้าง แต่พอคนรักทำตัวไม่เป็นไปตามที่เธอต้องการ ..เธอกลับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 😏😏 . . Dear, I fear we're facing a problem 🎵🎤

92 Likes | 66 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ขนาดท้องฟ้ายังไม่เคยเหมือนกันเลยสักวัน แล้วจะให้ใจของเขาเป็นเหมือนเดิมทุกวันได้อย่างไร 🤔😶🙃 . . You can't control how someone else behaves, but you can control how you react . .

64 Likes | 67 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Life is not black and white; there is some gray nuance to it. . ความเจ็บปวดทางกายนั้นเป็นเรื่องชั่วคราว แต่ความเจ็บปวดทางใจนั้นต่างกันออกไป 😌😶

37 Likes | 68 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ไหนลองโพสต์ซิ๊.. ว่าจะโดนดูดเสียงมั้ยยย.. #เต้นแรงไปจนถึงขอบจักรวาล I bloom just for you I bloom just for you Baby, baby, I've been saving this for you, baby, baby 🎵 . . Troye Sivan The Bloom Tour Bangkok 2019 #TroyeSivan #TroyeSivanLiveinBKK #TroyeSivanTheBloomTour #TroyeSivanTheBloomTourBkk2019

66 Likes | 68 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
มารอฟัง Talk me down แต่ไม่ได้ฟัง 555. . ทรอยเป็นศิลปินที่มากความสามารถคนหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยว่า หลายเพลงที่ฟังแล้วเศร้า เหงา ซึมลึก ..แต่เมื่อลุกขึ้นเต้น โลกก็เปลี่ยนเป็นคนละใบเลยทีเดียว แจ้งเกิดถูกช่วงเวลาโลก ถูกสถานที่ ถูกคนด้วย น่าชื่นชมในการเป็นตัวของตัวเองมากๆ ปล. ทำไมรู้สึกดูเอลิโอจาก Call me by your name มาร้องให้ฟังตลอดเวลา 555 รูปร่่างหน้าตาคมคายอากัปกิริยา 🙂😏🎵 . . Troye Sivan The Bloom Tour Bangkok 2019 #TroyeSivan #TroyeSivanLiveinBKK #TroyeSivanTheBloomTour #TroyeSivanTheBloomTourBkk2019

80 Likes | 69 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ช้าก่อนนนน.. อย่าพยายามอีกเลยย คนที่ไม่เข้าใจมุมมองของคุณ ก็จะไม่ได้ยินคำอธิบายของคุณที่กำลังพร่ำบอกอยู่หรอก 😌🙃 . . Nothing compares No worries or cares Regrets and mistakes They are memories made . . 🎵

80 Likes | 71 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
วิ่ ง เ ห งื่ อ ไ ห ล ไ ค ล ย้ อ ย Run like tomorrow doesn’t exist, Fly like a bird through the night . . 🕊️🍃

70 Likes | 72 days ago | 16

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ぼくたちに、もうモノは必要ない。 From Maximalist to be Minimalist เพื่อนของฉันวันนี้. . #สะสางจากงานสัปดาห์หนังสือ #ทิ้งในที่นี้ไม่ใช่แค่สิ่งของ #ถนัดทิ้ง 😌🙃

57 Likes | 72 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ยังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความรัก 🎵 . . หากลองหยุดพัก จงฟังซะก่อน จะรู้ว่าเราไม่เดินอยู่.. เดียวดาย 😄😉😊 . . #จริงๆอยากกดกระจกแล้วโผล่หัวออกไปให้ผมลู่ลมเล่นแต่ก็กลัวคนจะตกใจ

85 Likes | 73 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T o g e t h e r . F e s t i v a l : Main stage/ Elrow stage ทัก! #คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น #ปีนี้ไม่มีคนมาคอยบอกว่าชอบมิกซ์เซตของใครเพลงไหนไรบ้าง 😌😌

69 Likes | 73 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I could be loved by you, I could be hurt by you too . . 1997, Wong Kar-wai

71 Likes | 74 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Face it and accept it ..for as long as we can . . ถ้าเธอไม่ยอมรับในสิ่งที่เธอเป็น.. แล้วใครจะยอมรับเธอกันเล่า.. 🙂😌🙃

70 Likes | 74 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H I T Z 9 5 5 เราชอบการรวมตัวของคนที่ไม่เคยทำงานตรงกันเลย ตลอด 24 ชม... คาแลคเตอร์ชัดเปรี๊ยะ!!

84 Likes | 75 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Everything you did brought you where you are now, where you belong . . ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจกับเรื่องในอดีตที่ผ่านมา เพราะทั้งหมดได้พาให้เรามาอยู่ที่นี่..ตรงนี้แล้วไง 😌🙃

77 Likes | 76 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
“จะโศกศัลย์ไปไย เพราะทุกสิ่งที่ลอยลับไกล จะย้อนคืนใหม่ในอีกรูปหนึ่ง” - รูมี - . . “Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form.” - Rumi -

60 Likes | 77 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
That storm's gonna come when it comes . . พายุมา.. ไฟฟ้าเยอะ อุปสรรคมา.. ปัญญาเกิด ✨😇

74 Likes | 78 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
วิ่ ง ริ ม เ ล . . #วิ่งสิบกินร้อย!! . . I promise that you’ll never find another like . . Me-e-e, Ooh ooh ooh oooh 🎵

63 Likes | 79 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Spicy Tuna 🐟🐟🤤 . . ถ้าไม่มีสิ่งแปดเปื้อนในใจ . . ฤดูไหนก็สวยงาม

69 Likes | 79 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ขอให้ได้เป็นรุ่นฉลองครบ 70ปี แพทยศาสตร์จุฬาฯ 🙏 . . ปล.คนขวานั่นคือ เดชนางพญาผมขาว หรือเปล่านั่น The White Haired Witch of Lunar Kingdom

76 Likes | 80 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ไ ม่ เ ม า ไ ม่ ก ลั บ Introducing 🍸🍷. . Winter Is Coming : Scottish Gin with frozen Tonic Drogon : Spanish Sangria with Dragonfruit Mixologist : @dondjtonic

45 Likes | 81 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Thank you for our fantastic host! @dondjtonic !! It's a GOT (Game of thrones) night ❄️🗡️⚔️

52 Likes | 82 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Most of the time, Life is better with company . . ใจคนเรายากเย็นเกินไป 🎵 😌🙃 . .

74 Likes | 83 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว วันนี้ฉันขอแค่เดินออกไปให้ไกล พอแล้วที่มีน้ำตา พอแล้วกับการที่ไม่มีค่า กับเธอ เจ็บจนพอแล้ว พอสักที 🎵 . . เจ็บจนพอ 4 ล้านวิวแล้วนะคับพี่โอ @o_wanyai ดีใจด้วยยย เพลงนี้เศร้าเหมาะกับคนร้องอย่างพี่มากๆ 🎉🎉 . . ส่วนเพลง ถ้าไม่เจอเธอ รักสมหวังหลังพายุผ่านไปของมล @monikmackitty ก็กำลังพุ่งมาติดๆ ..เชียร์นะๆๆๆ ✨✨

63 Likes | 83 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Embrace The Moment . . เราชอบทุกช่วงแห่งการเคลื่อนผ่านของกาลเวลา . . เราชอบที่ท้องฟ้ามืดมนแล้วมีประกายแสงทองปรากฏลิบๆ . . เราชอบที่ความร้อนแรงแดงฉาน ค่อยๆ สงบลง เป็นความอุ่นสบายเย็นสงบของสีคราม . . เรารู้ว่า.. สุดท้ายแล้วมันก็จะเคลื่อนผ่านในทุกสภาวะทวิกาลของขั้วตรงข้ามเสมอ . . และหากเธอยอมรับลมเย็นในฤดูหนาวได้ ก็ขอให้เธอยอมรับสายลมในฤดูร้อนนี้ไว้ด้วยกัน 🍃🌾

75 Likes | 84 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L e t t i n g . G o หัวใจคนเปลี่ยนสีได้เร็วกว่าไม้กำลังผลัดใบ อย่าไว้ใจคำว่ารักที่ใครบอกไว้...🎵 😏😏

95 Likes | 85 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
No Mud, No Lotus 🍃 . . เ ร า เ รี ย น รู้ ใ น ทุ ก วั น #สวัสดีชาวบ่อบัว #น้ำกลิ้งบนใบบัว #ขี่บัวจับตั๊กแตน #กิ้งก่าได้บัว

80 Likes | 86 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ส๊าาา..บาน สาบานต่อหน้าหลวงพ่อออ 🎵 . . #วัดไร่ขิงมิวสิคเฟสมีถึง23เมษานี้นะคับ

122 Likes | 87 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Yes, You will be fine . . มันไม่เป็นไรเลยหากเธอยื่นดอกไม้ให้ใคร แล้วเขาไม่ปรารถนาที่จะรับมันไว้.. นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเธอหรอกนะ 🌼🌾 . .

81 Likes | 88 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
At the crossroads . . อย่ากังวล ฉันไม่เป็นไร . . แค่ขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอ 🎵 . .

88 Likes | 89 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Waiting could be sweet . . ก า ร ร อ ค อ ย อั น ห อ ม ห ว า น 🍦

74 Likes | 90 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Pass it forward . . เรากำลังฝึกยึดติดให้น้อยลง แต่เราได้ความรู้สึกที่ดีเข้ามาแทนหล่ะ ..จะเล่าให้ฟัง วันนี้ส่งโทรศัพท์มือถือตัวเก่าของเราแต่เป็นตัวใหม่ใจระทึกของอีกคนให้ด้วยความเต็มใจ แม้ว่าราคาจะเหลือแค่ 1 ใน 4 แต่ด้วยประโยคที่ว่า .."แบ่งให้ผมได้มีโอกาสใช้โทรศัพท์ดีๆ ถ่ายรูปสวยๆ สักเครื่องสักครั้งนึงในชีวิตนะครับ" โอ้โหววว..เออมันก็แปลกดีนะ.. รู้สึกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูก แถมการกดปุ่มคำสั่งรีเซ็ตล้างเครื่อง ตั้งเป็นค่าโรงงาน ก็ราวกับว่าได้ทำพิธีกรรมบางอย่างให้กับลึกๆ ของใจเราแล้วบอกกับตัวเองว่า "..เริ่มต้นใหม่นะ" รูปภาพ ความทรงจำ คน หรือเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ดีต่อใจก็ล้างมันไป.. เรียนรู้จากอดีตที่เราเองอาจจะเคยทำพลาดเพราะความไม่รู้ เพราะความกลัว.. วันนี้ก็ได้รู้ละนะ 😌🙃 . . #เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปหรอก

90 Likes | 92 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ร้อนแบบนี้อยากเป็นแว่นกันแดดให้เธอใส่ .. ถึงจะไม่ได้อยู่ในใจแต่ก็อยู่ในสายตา ..ผ่ามมมม!! 😎

85 Likes | 93 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Words are so easy to say . . You've got to show me love 🎵 . . ดอกไม้สวยสุดก็ตอนอยู่กับต้นของมันนั่นแหล่ะ #เอองั้นก็อยู่ตรงนั้นไปเหอะนะ . . #อ่าวววว 😅🌼🌿

82 Likes | 95 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
A silent conversation between close friends . . วันนี้เมื่อปีที่แล้วเราข้ามทวีปไปซิดนีย์ครั้งแรก และได้เป็นเพื่อนจ้าวบ่าว best man พูดในงานแต่งต่อหน้าแขกฝรั่งแบบในหนังครั้งแรกเช่นกัน คิดแล้วก็ขำ . . #ถ้าไม่ได้ไวท์ไวน์ช่วยไว้นี่แย่เลย 😅 . . ส่วนวันที่เหลือคือเปิดหูเปิดตามาก โลกช่างกว้างใหญ่เหลือเกินนนนน อย่ามัวคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องหยุมหยิมอีกเลยนะ. .

74 Likes | 95 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Someone in the crowd Could be the one you need to know 🎵 . . ร ถ ติ ด ห นึ บ . . นึ ก ถึ ง ฉ า ก ล า ล า แ ล น ด์ ขึ้ น ม า 🤸🏃

89 Likes | 96 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
So far away, but still so near . . The lights come on, the music dies 🎵

71 Likes | 97 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T o g e t h e r ซ า กุ ร ะ เ มื อ ง ไ ท ย บ า น แ ล้ ว น ะ . . ไ ป ดู กั น มั้ ย 🌸🌸

66 Likes | 98 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
One (fine) Day Trip . . โครงการ..หนึ่งวันแลกบ้านกันดูวววว อู้วววหูววว.. ตรงกับสำนวน สนามหญ้าบ้านคนอื่นเค้าสวยกว่าของเราจริมๆ 🤪😅😁

65 Likes | 99 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T h e . E x p l o r e r ส ำ ร ว จ โ ล ก . . ชอบม๊ายยยยยยยยย. . ถ้าชอบให้บอกป๊าดังๆ ..ว่าเอาบ้านหลังนี้เลยนะคับ 😁😉

44 Likes | 100 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
คินสึงิ Kintsugi 金継ぎ ความงามของบาดแผลแห่งชีวิต Embrace your imperfections by Tomás Navarro เราชอบปกหนังสือเล่มนี้ที่เล่นกับแสง และเป็นรอยแตกที่แปลกตาแต่งามงด . . จงอย่าลืมว่าเครื่องดินเผาอันแสนงดงามและชีวิตเรานั้น สามารถแตกออกได้เป็นพันๆ เสี่ยง. . เธอจงกอบเก็บเศษซากเหล่านั้นขึ้นมา ประสานกลับเข้าด้วยกันอีกครั้ง ..อย่าปิดบังรอยตำหนิเลย เพราะมันคือหลักฐานของความแข็งแกร่งและนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะเลิกใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 😌🙃 . .

83 Likes | 101 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
G l a d 😌 😌 . . ดีใจด้วยนะ ที่เธอเริ่มต้นใหม่สักที ดีใจด้วยนะ ที่พบเจอความสุขสักที 🎵

69 Likes | 101 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
คิดถึงฉันวันละนิดคิดตอนเธอยังมีสิทธิ์ ชิดวันละนิดก็พอ 🎵 . . #HITZxTofuPOPshowcase ขอบคุณทุกคนที่ทำให้งานออกมาดีมากห้างแตก ติดตามกิจกรรมดีๆ ครั้งต่อไปได้ที่ #HITZ955 กันนะครับ

63 Likes | 102 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Leaving me drifting . . ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่จริงใจ เราไม่มีความหมาย ดูเธอไม่มีน้ำใจ ไปจากฉันง่ายดายโดยไม่มีร่ำลา . . 🎵

55 Likes | 103 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Your body Is a wonderland Damn, baby . . คนอะไรมีเสน่ห์ชะมัด.. พี่จอห์นและกีตาร์ร้อยตัวของเขา . . #JohnMayer Asia Tour Live in Bangkok 2019

63 Likes | 104 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I offered you a choice. And choice means freedom. . บางครั้งฉันเองก็พลาด พลาดที่ลืมให้อิสระต่อกัน . . ทั้งในวันที่เขาอยากอยู่กับเรา และในวันที่เขาอยากเดินจากไป . .

82 Likes | 105 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Its never dark anymore . . แล้วความมืดก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป. . สรุปว่าชอบนะทั้งเลนส์ไวด์ ทั้งการชดเชยแสง Ai และทั้งสามรูปนี้ถือมือเปล่าไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเลย สังเกตุว่าลมที่ดาดฟ้าแรงจนทางมะพร้าวไหว แน่นอนมือเราไม่นิ่ง.. รูปก็ยังไม่สั่นเลย มีแค่เพียงหัวใจที่ยังหวั่นไหว ..เฮ้!! 😅😂🙃

78 Likes | 106 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Rewrite the Rules of Life เดือนใหม่มาเริ่มกันใหม่นะ . . . . ตกใจกับของแถมงานเปิดตัวพรมแดงวันแรกมาก อันได้แก่.. สมาร์ทวอทช์ GT/ หูฟังไร้สาย/ แท่นชาร์จไร้สาย/ ลำโพงบลูทูธ และจอยสติ๊ก #ทะยอยโพสต์ขายของแถม

196 Likes | 107 days ago | 21

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ระหว่างที่พยายามคัดแยกข้าวของทิ้งไป กับสิ่งที่ใช้ตกแต่งบ้านได้ในตอนที่ตั้งใจว่าจะทำโฮมสเตย์ เราก็พบว่า. . ในปีพ.ศ. 2503 สิ่งที่คู่สามีภรรยาพกเอาไว้ติดตัวยามที่มีอายุมากแล้ว คือช่องทางการติดต่อของคู่ชีวิตหากอีกคนเป็นอะไรไป 😌🙂 . . คู่ชีวิต. . เพื่อนชีวิต. . To have and to hold from this day forward, for better, for worse . .

63 Likes | 107 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
A Silent Conversation Over Books . . มีคนเคยทักว่า.. ถามจริง..เอาแต่อ่านหนังสือ มันจะช่วยอะไรในชีวิตจริงได้หรอ เราได้แต่นิ่งเงียบแล้วเคารพตัวตนแท้จริงของเค้าอันกำลังเปิดเผย แย้มบางส่วนให้เราได้มองเห็นอย่างจริงใจ 🙂😌 . . เพราะในโลกแห่งความจริง เราไม่รู้หรอกว่าการคิด อ่าน เขียน กระทำของคนๆ นึง ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใดในสัดส่วนเท่าไหร่ เพียงแค่ว่า.. เราชอบตัวเองแบบนี้ในตอนนี้หรือเปล่าล่ะ.. ถ้าชอบก็ถือว่าผ่าน!! . . ปีนี้ไปงานหนังสือไวไปหน่อย หลายเล่มมาวางขายไม่ทัน จะขาย 1 เม.ย. ถามว่าจะไปอีกรอบมั้ยล่ะ... พอก่อนนะ ของล็อตที่แล้วก็ยังมีอยู่บนโต๊ะ ..ทำตัวยังกะสะสมสแตมป์เซเว่น!

78 Likes | 108 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
It's not how others see you, It's how you see YOURSELF . . แว่บแรกตกใจ.. ทำไมผมยาวแต่มีแท่ง 😅

89 Likes | 109 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Keep serving!!... Great food, good wine here!! . . เสิร์ฟไม่หยุด ฉุดไม่อยู่.. Soft Opening ครั้งนี้คือที่สุด #พนักงานบอกว่าเชิญบล็อคเกอร์ด้านในเลยข่ะ #กลายเป็นสายรีวิวตั้งแต่มะไหร่?

53 Likes | 110 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
BK Top Tables 2019 Thanks for having us today!! ทุกร้านของโรงแรมคือดีมาก.. ทั้งอาหาร เครื่องดื่มและ เชฟ 🌮🥙🍖🍗 #bktoptables2019 Big thanks to #BKMagazine @bkmagazine

99 Likes | 110 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
สุดท้ายแล้วเธอไม่โกหก แต่ลืมบอกกันว่าไม่รัก 😶🎵 . . KRIT•NSN

88 Likes | 111 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ท่องเที่ยววิถีไทย . . ชมสถาปัตยกรรมยุคสุโขทัย แล้วเอาหัวใจกลับมาไว้กับตัววววว.. #ผ่ามมมม วัดนี้ขอพรเรื่องคู่กับศาลตากบ ยายเขียดได้ด้วยนะ ..นี่เราว่าเดี๋ยวเร็วๆ นี้จะต้องมีคนพาแฟนมากราบพระที่นี่ละแหล่ะ 🤣🤣

88 Likes | 112 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
One door closes another one opens 🚪 . . หากชีวิตนี้เร็วดั่งความฝัน กาลครั้งหนึ่ง... ดีใจนะที่เราพบกัน 🍃

75 Likes | 113 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Expect the Unexpected . . บางครั้ง . . ความสนุกความสุขก็อยู่ระหว่างทางที่ไม่ได้คาดคิดไว้นั่นแหละ 😌😁🙃🌷🌷🌷

77 Likes | 114 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
CHUM SAENG SHRINE ตอนเด็กๆ แม่บอกว่าชอบวิ่งเล่นอยู่แถวนี้ เพราะคุณตาเทียน เปิดร้านตัดผมอยู่ในตลาดชุมแสงนี่แหล่ะ.. เป็นเด็กศาลเจ้า 😁😆😅

100 Likes | 114 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Back to the root 🚞 . . ก ลั บ สู่ ต้ น ก ำ เ นิ ด

63 Likes | 115 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T w i l i g h t . F r i d a y ไ ด้ เ ว ล า G & T . .🥤

69 Likes | 116 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
P a s s . m e . b y ค น ที่ เ ดิ น ผ่ า น 👟

72 Likes | 117 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
W a r m . E y e s จากวันนั้น . . ฉันไม่รู้ว่านานเท่าไรที่เรา . . 🎵

92 Likes | 118 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
E n o u g h ฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อรอใคร ฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อยอม 🎵 . . #ยืนร้องเพลงพอของอะตอมปากบอกไม่รอแต่ดูท่ามันสิ #คาร์สันถุงเท้าที่นักเรียนทุกคนใส่กัน #พื้นเงาวับนึกถึงสมัยกางเกงสีกากีโรงเรียนพื้นไม้กระดาน

60 Likes | 119 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
C o n t r a i l วันที่ฟ้าเป็นใจ อะไรก็ดี 🌤️

69 Likes | 120 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
F l u f f y . D a y ห้ามมอง ห้ามสบตา ..เดี๋ยวตกหลุมรัก 🐱🐺

104 Likes | 120 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Ooh that's why I'm easy. . I'm easy like Sunday morning. . 🎵

79 Likes | 121 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ชีวิตที่นั่นเป็นอย่างไรบ้าง เธอปรับตัวได้หรือยัง มีอะไรที่ยังติดและขัด และมีใครบ้างไหมที่คอยรับฟัง 😌😌

60 Likes | 122 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S u m m e r t i m e . S t o r y มี น า . . ร้ อ น จ น อ ย า ก แ ก้ ผ้ า เ ล่ น น ้ำ 🌊🌊

76 Likes | 123 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
พิซซ่าคืออาหารหลัก . . แต่รักนะคืออาหารใจ . . 😍😅🙃

68 Likes | 124 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Beautiful night . . Beautiful light . . ระยิบ ระยับ วับ วาม แวว วาว. . 🎵

92 Likes | 125 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
What a view!! . . เ พ ลิ น ต า

75 Likes | 126 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L o v e s e a t นึกถึงคนที่เคย คนที่เคยอยู่ตรงนี้ . . นึกถึงทุกทุกที ที่เห็นฟ้ากว้างใหญ่ 🎵

81 Likes | 127 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Some people need three dozen roses . . And that’s the only way to prove you love them 🎵 . . ริมรั้วพุ่มเตี้ย.. จะว่าไป ยี่โถแคระ ก็น่ารักดีนะ 🌸🌿

50 Likes | 128 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
But are we all lost stars, trying to light up the dark? Maroon 5: Red Pill Blues Tour 2019

80 Likes | 129 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
A new beginning of The Starry Night 🌠 . . นี่อาจจะเป็นท้องฟ้าในวันที่วินเซนต์ แวนโก๊ะคิดวาดรูป "ราตรีประดับดาว" ก็ได้นะ...

35 Likes | 129 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
#เป็นได้แค่คนปลอบใจญาญ่า.. . . ขอบคุณ Job My Way ที่วางใจในเสียงเรา ...😁🤪🙃

76 Likes | 131 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate 🎵 . . เ อ้ า ! . . เ ดิ น ต่ อ . . มั่ น ๆ ไ ว้ 🤪🙃🙂

66 Likes | 132 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
What you resist, persists เรื่องราวของฉันเดินต่อไป จากตรงนั้น ไกลสุดไกล เหมือนจะไกลจนลืม ว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านี้ . . 😌😌

72 Likes | 133 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
แ ค่ ไ ด้ เ ล่ า . . เ รื่ อ ง ก็ บ ร ร เ ท า 🙃🙂 . . Having someone to talk to who won't judge you, it makes whatever you are going through so much easier.

68 Likes | 134 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
‘Cause when you love someone You open up your heart 🎵 . . เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ห ว า น พิ เศ ษ

67 Likes | 135 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ถ่ า ย ป ก T h e . B o y ง า น สี สั น ใ น ส ว น @wearekolour #kolourinthepark2019 #qccommspr

66 Likes | 136 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
F r i y a y ! ! เ ป็ น ค น ขี้ เ ห ง า . . เ ข้ า ใ จ บ้ า ง ซิ

69 Likes | 137 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Little things mean a lot . . ร ะ ห ว่ า ง ที่ ร อ เ ข า ใ ห้ ฉั น นั่ ง ข้ า ง เ ธ อ จ ะ ไ ด้ ไ ห ม . . 🎵

89 Likes | 138 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S t a n d . T a l l ส่องเพียงใด ก็ส่องไม่ถึง ส่องเพียงใด ก็ส่องไม่ถึง..

82 Likes | 139 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H o w . F a r ? อีกไกลแค่ไหน จนกว่าฉันจะใกล้ ......บอกที 👟 👟

69 Likes | 140 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
At the end of the day 🌌 . . ท้องฟ้าในเมืองมักปล่อยความเหงามาชโลมใจมนุษย์ ตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นไป..

97 Likes | 141 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
10 ปี ความลับยังถูกเปิดเผย หลังนี้ 50 ปี ก็ต้องถูกเปิดเผยต่อโลกเช่นกัน . . . #RealTimeContent2019

79 Likes | 142 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I like me better when i'm with you 🎵 อากาศดี ออกไปวิ่งสิ รอไร

87 Likes | 143 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
What got you here won't get you there. . ถ้าอะไรที่พาเรามาถึงจุดนี้ มันอาจจะไม่ได้พาเราไปจุดโน้นนนน... เราจะ.. (10 คะแนน) A. เท แล้วหาสิ่งใหม่ B. ไม่เท แต่ก็เพิ่มสิ่งใหม่ C. เข้าสายมู ให้มีปาฏิหาริย์ D. พักก่อน

98 Likes | 146 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
From 1889 vs. 2016 neighborhood 🏙️ . . ค น ล ะ ก า ล เ ว ล า

78 Likes | 148 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
P l e a s e . . รู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่าง รู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขา 🎵

109 Likes | 149 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
B a n g k o k . S k y ถ้าลงรูปตัวเองรัวๆ จะได้ฟอลเพิ่ม หรือโดนอันฟอลกว่ากันน้ออ.. . . #เราเตี้ยหรือที่กั้นมันสูง #ครุ่นคริสส

86 Likes | 150 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เก้าอี้ชุดนี้ ไม่เหมาะกับคู่รักอ่ะ.. จับมือกันยังไงดี.. จ้องตามุมตึก หรือไว้เล่นซ่อนหา หลบสายตาเวลาขัดเขิน 😅

70 Likes | 152 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
F r i e n d . Z o n e อยากจะสิ้นสุดทางเพื่อนบ้าง #ไม่เคยต้องระวัง #เข้าฉายแล้ววันนี้ #friendzonemovie #gdh #snapkrit

82 Likes | 152 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L i s t e n บอกอย่างงั้นอย่างงี้เลย 🎵

96 Likes | 153 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Congrats Line TV!! . . . #LineTV #LineTVAwards2019 #LineNexplosion2019 #LineTVNexplosion2019 #snapkrit

83 Likes | 154 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The river of life 🌊🌊 . . เ รื อ บ้ า น . . บางทีก็สงสัยนะว่า แล้วเราจะลดทอนสิ่งจำเป็นในชีวิต เพียงแค่ที่จะบรรทุกไว้ในเรือหนึ่งลำ.. ได้ไหม? 🙃🙂

58 Likes | 155 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
What's your weekend look like? เมื่อใจมันเซ.. แซงเกรีย (sangria) คือจุดหมายยย... 🎵

83 Likes | 156 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
G a n g s t e r สูง 180 ..อีกนิดก็พ้นกำแพงละ อ่อ..กำแพงเตี้ย 😏😏

90 Likes | 157 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Human Nests from The 20th Century . . ยี่ ห้ อ นี้ มี เ อ ก ลั ก ษ ณ์ . . 🙃😌

71 Likes | 158 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The Love that just passed by . . ดนตรี.. นั้นเล่นอยู่ ฟัง.. ฉันฟังอยู่ แต่ว่าในใจนั้น เงียบงัน. . 🎵

62 Likes | 159 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
People usually mess up before they learn their lesson . . ค ว า ม วุ่ น ว า ย คื อ โ อ ก า ส 😌🙃

87 Likes | 161 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Hope is a Waking Dream 🍃 . . อ ย่ า ห ยุ ด แ ย้ ม บ า น 😌🙃

63 Likes | 162 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Well I was sitting, waiting, wishing . . ดึกดื่นคืนนี้.. ลมหนาวพัดโชยมา ฉันมองไปที่ขอบฟ้า ...เนิ่นนาน 🍃

96 Likes | 163 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Let it go, Let it flow like a river 🌊🌊 . . . . เดือนกุมภาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว (2559) ก็มานั่งตรงนี้.. ตอนนั้นเพิ่งโอนบ้านเพ-ลา บางกอกมาเข้าพอร์ตใหม่ๆ . นั่งคิดหลายรูปแบบมากว่าจะเอาบ้านมาทำหมวดหมู่อะไร . มีทั้งอยู่เองทำโฮมสเตย์รับชาวต่างชาติ มาใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และอีกหลายรูปแบบที่เป็นไปได้ เพราะมันสะดวก การเดินทางง่าย มีห้างอยู่หน้าปากซอย . ถึงตอนนี้ ก็ยังชอบบ้านหลังนี้แหล่ะ แต่แค่ยังไม่เหมาะกับชีวิตช่วงนี้.. เลยเปิดโอกาสให้คนอื่นมาเป็นเจ้าของได้ แต่ถ้าวันนึงสถานการณ์ทำให้ต้องมาอยู่เอง ก็น่าจะมีความสุขกับชีวิตเรียบง่ายที่นี่มากๆ เลยหล่ะ 🌿🌿🌿

57 Likes | 165 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
🚩 พบกับบ้านเดี่ยว ปรับปรุงใหม่ 2 ชั้น 5 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, 1 ห้องแม่บ้าน พร้อมโซนนั่งเล่นและห้องครัว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 260 ตรม. พื้นที่โฉนดรวม 111 ตาราวา สุขุมวิท 77 ซอย อ่อนนุช 11 . 🚩 ราคา 18.9 ล้านบาท เราออกแบบและปรับปรุงใหม่ที่คำนึงถึงประโยชน์พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน เพดานของห้องนอนที่โปร่งสบายกว่า 5 เมตร คำนวณไปถึงสายลมและแสงแดดในแต่ละช่วงเวลาฤดูกาลต่างๆ และยังอนุรักษ์วัสดุเดิมที่หายากในปัจจุบันไว้ด้วย . 🍀 ...เพ-ลา บางกอก …ทุกช่วงเวลาอันล้ำค่าเกิดขึ้นที่นี่.. ใช้ชีวิตเคียงคู่ไปกับธรรมชาติท่ามกลางมหานครใหญ่.. . . สามารถนัดหมายเพื่อเข้าชมสถานที่จริงได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเราที่... . โทร: 082-474-4466 . คุยไลน์แอด : @ SmartSpace

68 Likes | 166 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Cape Leadwort / Sky Flower 🌿 . . พ ยั บ ห ม อ ก ห น้ า บ้ า น ดอกไม่มีกลิ่น ด้วยใบสีเขียวเข้มตัดกับดอกสีฟ้าสว่างตา จึงเปรียบเหมือนหมอกที่ค่อยๆ จางหายไป เป็นไม้สกุล Plumbago มาจากภาษาละติน แปลว่า ตะกั่ว (lead) เนื่องจากพืชสกุลนี้สามารถใช้รักษาโรคที่เกิดจากสารพิษตะกั่วได้

80 Likes | 167 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Livin' La Vida Loca ซิ่ ง ไ ป เ ร ย ล ว ก เ พ่ ! . . 🚤

75 Likes | 168 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Every situation in life is temporary . . บ้ า น ใ ก ล้ วั ด ( แ ม่ น า ค ) 🏺

87 Likes | 169 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
CU-TEP : Chulalongkorn University - Test of English Proficiency ใ จ เ ต้ น รั ว ๆ . . ส อ บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ - ฟั ง - อ่ า น - เ ขี ย น 🤤🤤🤤

97 Likes | 170 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
G o n e 🍂 . . แต่ในที่สุด ฉันก็ได้เรียนรู้ว่า.. เมื่อเธอคิดจะไป เธอมองไม่เห็นฉันเลย แม้แต่นิดเดียว 🎵 . . . . #เมื่อต้นกันเกราจากไปตีนเป็ดน้ำจะทำหน้าที่แทนเอง

72 Likes | 171 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Rich, Dark and Deliciously tempting. . Brown is the new black! หิ ว ไ ห ม . . ท า น อ ะ ไ ร ม า รึ ยั ง ?

69 Likes | 173 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The Death of Bunny Munro . . เ รื่ อ ง ข อ ง ก ร ะ ต่ า ย 🐰

82 Likes | 174 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Cleaning, the process of removing unwanted substances . . สะอาดนอก สะอาดใน 💦 🚧

54 Likes | 175 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
That's what friends are for . . เ ร า นี่ แ ห ล่ ะ คื อ เ พื่ อ น (ช่ ว ย) กิ น . . 🍖🥦🍸

81 Likes | 177 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The taste of tomorrow, today ☁️ . . เราว่านะ.. ภาพรวมที่ดูดียิ่งใหญ่ ก็มักมาจากทุกรายละเอียดเล็กๆ (ที่คนส่วนใหญ่นึกว่ามันไม่สำคัญ) 🧐🧐

74 Likes | 178 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Keep the mystery alive . . เมื่อคิดอะไรไม่ออก . . บางครั้งก็ต้องปล่อยให้ปาฏิหาริย์ทำงาน 😌😏🙃

160 Likes | 180 days ago | 34

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
สิบปี.. รากไทรหายไป ยิ้มน้อยลง ตัวเล็กลง 😅😅 #10yearchallenge

76 Likes | 180 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Keep north Christopher! 🐻 . . นี่ชอบเวลาปั่นแล้วลู่ลมผมปลิว

82 Likes | 181 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
O c e a n . H e a l i n g 🌊 . . อ ยู่ ๆ ก็ อ ย า ก ไ ด้ ก ลิ่ น ท ะ เ ล

79 Likes | 183 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Building's Congress จิ บ ไ ว น์ แ ล้ ว ดู ตึ ก ส น ท น า กั น 🏙️

68 Likes | 185 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
New year party by the pool 🚩🚩🚩 . . ร อ จั บ ฉ ล า ก ผ้ า น ว ม 😛

91 Likes | 186 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T w i s t i n g . T o w e r ใครไม่บิด..ตึกบิด . . ก็กล้าจะเล่นเนอะ 😅

121 Likes | 187 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T h e . M i s t . C i t y เ มื อ ง ห ม อ ก

77 Likes | 189 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
But when you love someone You open up your heart . . When you love someone You make room . . อย่าถามฉันเลยว่า #รูปนี้เดินขึ้นลงกี่รอบ ? 😅😅

89 Likes | 190 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L i v i n g . R o o m 🎨 . . บ้านโบราณใต้ถุนไม่สูงนัก ..เลยเอาฝ้าปิดเพดานออกให้หมด โชว์คานไม้ก็สวยไปอีกแบบ เดินสายไฟร้อยท่อลอย จะได้เซอร์วิสง่ายหน่อย #บ้านเพิ่งเสร็จมันก็จะเห่อลงรูปหน่อย

132 Likes | 191 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
E v o l u t i o n . o f . T h e . P a n t r y . ตู้กับข้าวรุ่นโบราณแต่ทาสีขาวใหม่ เอาไว้เป็นที่ใส่หนังสือ หรือผ้าขนหนูก็ได้ ตั้งอยู่ข้างๆ เสาไม้ดั้งเดิมของตัวบ้าน . กำชับกับสถาปนิกเอาไว้ว่าเสาไม้ต้นนี้ให้คงสีเดิมไม่ต้องทาสีทับ โชว์ร่องรอยความเป็นมาเอาไว้ ตั้งแต่ได้บ้านมา (บ้านสร้างในยุค รศ.188) . #คงไว้ให้ตามกลับไปหารากแท้แต่เริ่มต้นได้

73 Likes | 192 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H a p p y . B a g ! ! เอาไว้ใส่ความสุขตลอดปี 2019 ขอบคุณพี่กรณ์ ณรงค์เดช @kornnarongdej นะครับ ..ขอให้ปีนี้ KPN หยิบจับอะไรก็รุ่งทุกเบอร์เลยค้าบบบ 😊😊😊

67 Likes | 193 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
C r o s s . S e c t i o n ภ า พ ตั ด ข ว า ง

78 Likes | 195 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Catch me if you can 🚴 . . ทุ่งแสงตะวันนนนน 🎵. . เอ๊ะ . . ทำไมเด็กคนหน้าตัวใหญ่จังงง

115 Likes | 196 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
At the end of the year 2018 🏡 . . ปิดงานรีโนเวทบ้านแล้ววว (เดวค่อยประกาศขาย 555).. เพิ่ลๆ แวะมาเที่ยวในตีมกีฬาสี ม่วง ชมพู เหลือง น้ำเงิน... ตีนดำกลับไปทุกคนแน่นวล ยังมะได้ถูพื้น แฮ่!! 🤪

48 Likes | 196 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Before 2019 เคาท์ดาวชาวสุขุมวิท-พระโหนง #เจอะเทอเมื่อไรหัวใจมันหวิว 🎵

76 Likes | 197 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
A l o n g . T h e . W a y 30 ธันวา...วันนี้ไม่มีปั่นเป็ดเหมือนอย่างเคย.. สงสัยคนออกนอกเมืองกันหมด ..เหงาเบยยย 🦆🦆

91 Likes | 198 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Through the rain 🌧️ . . ตอนนี้กรุงเทพฯ ฝนตก ต้องหาที่หลบฝนกันจ้าละหวั่น ..นี่เลยหวนนึกถึงตอนออกเรือไปเที่ยวเกาะเจอกลุ่มฝน.. เด็กฝรั่งกระโดดร่าเริง ส่วนเด็กไทยพ่อแม่เรียกกลับเข้ามาในเรือ 🤔 #นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นงับน้ำฝน 🌊🌊

88 Likes | 199 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
นอกจาก netflix แล้ว ก็มีแค่ฉากอาทิตย์ลับขอบฟ้านี่แหละแกที่อยู่เป็นเพื่อนช่วงปีใหม่.. #ว่างนะทักได้ 😌🙃🤪

62 Likes | 200 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
F e e l . l i k e . 1 9 ° ล ม ห น า ว มี แ ค่ ต อ น ตี 5 . . 🤪😴🎅

69 Likes | 201 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I’m truly grateful for this year 🌟 . . สงสัยถ้าไดคัทออกมาเป็นตึกมหานคร อาจจะยากและหักง่าย เลยเป็นตึกแบงค์ออฟไชน่าที่ฮ่องกงแทน.. 😜🙃😏

79 Likes | 202 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
C o o k i n g . C o r n e r มี ค รั ว เ บ า ไ ว้ ท ำ ไ ข่ ตุ๋ น ห นุ ง ห นิ ง 🍳🍮

101 Likes | 203 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Why does Santa use the chimney, Not the front door? 🎅 . . ซ า น ต้ า กิ ต ล ง จ า ก บั น ไ ด พ อ ล ะ . . ก ลั ว ค ว า ม สู ง

104 Likes | 204 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L a s t . C h r i s t m a s ว่ากันว่าคนเรา..ไม่จากเป็น ก็จากตาย 😌😏🍃🍂 . . ต้องหามาลงใหม่สิครับงานนี้ สวัสดีปีใหม่ 2019

87 Likes | 205 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S w a n . L a k e จ น สิ้ น ปี . . ก็ ยั ง ร อ ค น ม า ปั่ น เ ป็ ด อ ยู่ . . 🦆🦆

56 Likes | 206 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T h a n k . Y o u , N e x t ปี ห น้ า ค่ อ ย ว่ า กั น ใ ห ม่ 🙃🙂 . . #2018bestnine

87 Likes | 209 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ชี วิ ต ค น ก รุ ง . . ใ ก ล้ แ ต่ ไ ก ล . . (They Long To Be)..Close To You 🎵

69 Likes | 211 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Run like a champion!! 🏃 . . ฉากเก่าๆ ยังจำไว้ในใจ เคยรักเธอยังไง รักเธอดังเดิม ภาพทุกภาพยังตามติดอยู่ไม่หายไป เสียงหัวเราะบนความอ่อนไหว 🎵

74 Likes | 212 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Winter Market Fest 2018 1 5 - 1 6 ธ . ค . นี้ . . ส อ ง วั น ม า ส นุ ก กั บ ดี เ จ ข อ ง BEC-Tero Radio สิ

58 Likes | 213 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
HITZ Hip Hop Party ม า กั น สิ ช า ว ฮิ ป ฮ อ ป

64 Likes | 214 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Eventually. . you have a new normal สุ ด ท้ า ย แ ล้ ว ทุ ก ค น จ ะ ป รั บ ตั ว กั น ไ ด้ 🙂🙃😌

58 Likes | 216 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
N a u t i c a l . T w i l i g h t นึกถึงทุกทุกที ที่เห็นฟ้ากว้างใหญ่ . . ⛅

120 Likes | 217 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
G i r l s . T a l k 👩‍👧

80 Likes | 218 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Lost in the Jungle 🌳 . . โจทย์ก่อนกลับ : แคมเปญหลงป่าข้างบ้าน

64 Likes | 219 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Where's my food? 🐺 . . มาเที่ยวบ้านเกิดเมืองสวรรค์ . . บนจมูกน้องตูบจะมีลายเล็กๆ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละตัว จะซ้ำกันได้น้อยมากๆ เทียบได้กับลายนิ้วมือของคนเลยทีเดียว

88 Likes | 220 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I'm gonna let u fly . . เหนื่อยไหมอยากให้เธอพักก่อน . . ที่ฉันจะพาเธอลอยยยย. . ☁️☁️

65 Likes | 221 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Gastromixology by GIN MARE โ พ ล้ เ พ ล้ โ อ้ เ อ้ ที่ ส ว ร ร ค์ ชั้ น 2 0 🍸

87 Likes | 222 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Unforgettable Feeling. . ยังหอมดังวันเก่ายามเมื่อลมโชยมา. . 🌸💮🎵

41 Likes | 224 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Tell me what you really like Baby I can take my time 🎵 . . พลังล้นเหลือ ลืมแค่แว่นกันแดด จบคอนคือตาพร่ามาก The Weeknd Asia Tour Live in Bangkok #TheWeeknd #TheWeekndAsiaTour #TheWeekendLiveinBangkok

105 Likes | 225 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The fact is, we see the world through our own lenses . . เ ร า ต่ า ง ม อ ง โ ล ก ผ่ า น ก ร อ บ ข อ ง เ ร า เ อ ง 👀

65 Likes | 226 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
F i n d i n g . M e g a l o d o n ห ลั ง สู้ ฟ้ า . . ห น้ า สู้ น้ ำ

65 Likes | 227 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Percula Clownfish วันนี้มาพรีเซ็นต์อีกเอเจนซี..เจอตู้ปลาตาลุกวาว คิดถึงการดำสคูบา 🐠🐡🐟 . . . . ปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า ในวัยเด็กจะเป็นเพศผู้หมดทุกตัว และเมื่อพบกับคู่อีกตัว ตัวที่ใหญ่กว่าจะกลายเป็นตัวเมีย . เมื่อปลาเป็นเพศเมียแล้วจะไม่สามารถกลับไปเป็นเพศผู้ได้อีก แต่ตัวที่ยังเป็นตัวผู้อยู่ ยังสามารถแปลงเพศเป็นตัวเมียได้ หากพบคู่ใหม่ที่ตัวเล็กกว่า . . เห็นมะ.. #สัตว์ตัวเล็กก็มักเป็นเพศผู้ 😆😏

64 Likes | 228 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
B a r . S t o o l s ร อ ง เ ท้ า ส า ม ด้ า น พ อ

102 Likes | 229 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T a k e . a . N a p พั ก ส า ย ต า เ ถิ ด น ะ ค น ดี (จ ริ ง จั ง . . พ ร้ อ ม ผ้ า ปิ ด ต า) 😎🙃😌

78 Likes | 230 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
V e r t i c a l . B a t t e n s ทักษะถ่ายภาพดี แต่ถ้ามีเราเป็นแฟน ได้ทั้งภาพได้ทั้งเรานะ.. ผ่ามมม!! 😂🤣😅 . . #รีบปล่อยโปรก่อนเคาท์ดาวน์

79 Likes | 231 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
G e o m e t r y . S t y l e เ ยี่ ย ม เ ยี ย น เ อ เ จ น ซี

122 Likes | 232 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ยุ ค ที่ ทุ ก ค น เ ป็ น ผู้ เ ลื อ ก แ ล ะ ถู ก เ ลื อ ก 🚁 . . Magic is in the air, there ain’t no science here.. So come get your everything (..tonight!!) 🎵

100 Likes | 233 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ท ำ สี ห น้ า ไ ม่ แ ค ร์ ใ ค ร I heard That you’re settled down That you found a girl And you’re married now 🎵

32 Likes | 234 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
R e d C r o s s . F a i r . 2 0 1 8 📣 . . อ่านสปอตงานบุญเราก็ทำนะ ไปกันสิ...เริ่มแล้วนะ งานกาชาด 2561 เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล ...ปีนี้จัดที่สวนลุมพินีนะคับ 🎉🎈

67 Likes | 234 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
A bright, buzzy coffee scene ☕ . . ม า ที่ นี่ ส ว่ า ง เ ห มื อ น อ อ ก ก อ ง

67 Likes | 235 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Breathing Flower 🏵️ . . หุ บ ไ ด้ บ า น ไ ด้ คิดซะว่าเมื่อวันก่อนมีตัวแทนลอยกระทงละ.. คืนนี้ดูแลตัวเองกันดีๆ น้าาสส 🙃😏🤔 . . #BangkokArtBiennale2018 #BangkokArtBiennale #BreathingFlower

371 Likes | 236 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
A new star is born 🌟 . . ดี ใ จ ด้ ว ย คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ ป้ า ย แ ด ง หลานไทก้าน่ารักน่าชัง พลังล้นร้องดัง ได้พ่อมาแน่นอน สำเนาถูกต้อง!!! 🤗😊😆 #djpetjah #tygatheboy #newclear_hansa

85 Likes | 237 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ท่ า เ รื อ ที่ รั ก 🚢 . . ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ เดิมเป็นชุมชนและที่ตั้งของท่าเรืออุตสาหกรรมเก่าแก่ พอปี 1980 ทางการเปลี่ยนโฉมทุ่มงบมหึมา เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนแบบสบายๆ ให้กับพลเมืองท้องถิ่น และกลายเป็นจุดนัดพบที่สำคัญต่อมา

177 Likes | 238 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Every place has a history, Everybody has something to say 🤫🤫🤫. . ไ ม่ มี ต ร ง ไ ห น เ ล ย ที่ ป ร า ศ จ า ก อ ดี ต

82 Likes | 239 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
What's your lifestyle when your hair turn grey? มี ค น เ ค ย บ อ ก เ ร า ว่ า . . ห ง อ ก แ ล้ ว ดู เ ซ็ ก ซี่ น ะ 🤔

67 Likes | 240 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
And I love the thought of coming home to you 🎵 . . ห น้ า บ้ า น น่ า ม อ ง 🏡

109 Likes | 241 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
W i n t e r . W o n d e r l a n d ก รุ ง เ ท พ ห น า ว เ ห งื่ อ ห ย ด เ ล ย 😂 🎅 ☃️ ❄️ . . #winterwonderland #emquartier

68 Likes | 242 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
P l a y g r o u n d ตอนเด็ก โกหกแม่ว่าไม่สบาย พอโตมา โกหกแม่ว่าสบายดี . . ผ่ามมมม!! 😂

87 Likes | 244 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
B a n g k o k นิยามเมืองใหญ่ คนเยอะ แต่ก็ยิ่งเหงา 🌁

75 Likes | 245 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เราชอบแสงและเงา ตอนเย็นๆ ของฤดูหนาว . . You’re a world away Somewhere in the crowd In a foreign place Are you happy now?

43 Likes | 246 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I have learnt my lesson well. . The truth is out there I can tell 🎵 . . หู ย . . เ พ ล ง ส มั ย ม ห า ลั ย MELANIE C Asia Tour 2018 : Live in Bangkok . . #MELANIEC #MelanieCAsiaTour2018 #melaniecliveinbangkok2018 #SpiceGirls #2Become1 #NorthernStar #Neverbethesameagain

103 Likes | 247 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
11.11 Single's Day โสดๆ ขอให้เซมาทางเน้ 😂😂 . . วันที่ยอดขายของออนไลน์อีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นมากที่สุด เยอะที่สุดในรอบปี ถ้าไม่ขายตัวเองแล้วจะขายใคร.. เอ๊ากิน!!! เวรี่กู้ดดดดด..

53 Likes | 247 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ชุ ด ป ร ะ ด า น้ ำ แ ล ะ ผี เ สื้ อ LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON The Diving Bell and The Butterfly 🦋 . . . . ฟ้ามัวๆ เนตไวไฟที่ห้องเสีย อดดูซีรี่ย์ เลยหยิบเล่มนี้มาปลอบใจ.. ผู้เขียนเป็นชาวฝรั่งเศสที่เส้นเลือดในสมองแตก ไม่เสียชีวิตแต่ราวกับว่าโชคชะตาเล่นตลกให้เขามีชีวิตต่อได้ แต่เหมือนอยู่ในชุดประดาน้ำที่หนักอึ้ง และสามารถสื่อสารได้แค่การกระพริบตา . หนังสือเล่มนี้จึงเกิดจากการเขียนโดยผู้ช่วย ขานตัวหนังสือทีละตัว เมื่อใช่ตัวที่ต้องการเขาจะลืมตามา 1 ครั้ง.. ประกอบมาเป็นคำ เป็นประโยค จนเป็นหนังสือเล่มนี้ ..หลังจากหนังสือเสร็จสมบูรณ์วางจำหน่ายเพียง 3 วันผู้เขียนก็จากโลกนี้ไปโบยบินเป็นผีเสื้อแห่งความอิสระ . คนที่หลงใหลชื่นชอบวัฒนธรรมและสถานที่ของฝรั่งเศส น่าจะชอบหนังสือเล่มนี้ การเล่าขานของผู้เขียน การจัดเรียงของหนังสือต้องปะติดปะต่อเป็นจิ๊กซอล โดยมีบทเฉลยอยู่ด้านหลังๆ ถ้าใครมีเวลาลองหามาอ่านดูนะครับ โดยสำนักพิมพ์ผีเสื้อฝรั่งเศส . เนี่ยอ่านจบเล่มเน็ตก็ยังไม่มาเลย ...งู้ยยยยยย 🐋🐋

60 Likes | 248 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
And then a hero comes along With the strength to carry on. . . วันนี้งานชนทุกสิ่ง ต้องฤกษ์ดีแน่ๆ ทั้งคอนเสิร์ตมารายห์ ทั้งเปิดห้างใหม่ ทั้งคอนอีดีเอ็ม... แต่เราโชคดีโชคหล่นมาที่แม่หมี Mariah Carey Live in Concert, Bangkok 2018 #mariahliveinbangkok2018 #mariahcarey #mariahcareymeme #teddytimeth

67 Likes | 249 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
O l d . C a r ร ถ คั น เ ก่ า ☁️ . . เบรคเสื่อม ควันดำ ไฟท้ายไม่ดี รถฉันมันเก่า ขาดการซ่อมแซม ไม่ต่างอะไรจากรักเรา 😌

47 Likes | 250 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Congrats LINE TV !!. . ยินดีด้วยน้าาา และขอบคุณไลน์ทีวี สำหรับปาร์ตี้น่ารักๆ วันนี้นะครับ ..4 ปีไหลลื่น ไวเหมือนแชมเปญในงาน ...แพ๊พเดียว อุ่ยยย! 4 แก้วละ.. 🙃😊😅

83 Likes | 251 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T i c k e t . . ( N i g h t . T r i p ) เหม่อมองดูทางรถไฟ ไม่มีใครไปแล้วกลับมา คิดถึงใครที่ทิ้งไป แล้วไม่มีวันจะย้อนมา 🎵

88 Likes | 252 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T i c k e t . . ( N i g h t . T r i p ) เธอเคยได้ยินใช่ไหม ว่าที่หนึ่ง ถ้าเราไปถึงจะมีทุกอย่าง 🎵

64 Likes | 253 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T h e . D i s r u p t o r วันอาทิตย์คือวันงูหลาม นั่งๆ นอนๆ อ่านๆ แล้วได้ทั้งภาคธุรกิจและภาคบุคคล ถ้าระดับบริษัทยังมีแผนก R&D ได้ แล้วทำไมจะมี Personal R&D Department ให้ตัวเองบ้างไม่ได้ ไหนขอวิเคราะห์ Performance หน่อย.. งานเงิน • ชีวิต • สุขภาพ • ความรัก • เวลา • ความฝัน 📝🤔

73 Likes | 254 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
A rainbow is a promise of sunshine after rain. . ภาพตัด เก็บมาได้แค่นี้จริมๆ.. After party หนักมาก ยินดีกับโบ เจ้าสาวหมาดๆ ด้วยยยย.. รักน้องนะ xoxo #KKDxSRN

79 Likes | 255 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Baby, I Want You ฉันรู้ว่าเธอจะยิ้มแบบไหน ตอนคนที่เธอรัก Surprise . . 🎵

68 Likes | 256 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
'Cause when you love someone You open up your heart When you love someone You make room. . - Lukas Graham - ถ้าความรักปรากฎตัว เราพร้อมจะเปิดใจและเตรียมพื้นที่สำหรับความรักแล้วหรือยังน้ออ 😌🤔🙃 . . ขอบคุณ Warner Music Thailand สำหรับดอกไม้บ่ายนี้..

72 Likes | 257 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The Whisper of Winter เราชอบบรรยากาศหน้าหนาวของกรุงเทพนะ ฟ้าจะสีสดทั้งกลางวันและตอนโพล้เพล้ แถมในอากาศก็จะมีกลิ่นที่มีลักษณะพิเศษ.. ความทรงจำเก่าๆ ย้อนมา 😌🙂🙃

91 Likes | 258 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S o m e b o d y . H E L P ! ฮัลโลวีนเกรี้ยวกราด.. ซอมบี้บุก กลัวๆๆๆ... . #Rampant #นครนรกซอมบี้คลั่ง #halloweencostume #halloween #zombie

110 Likes | 258 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
There's a place for Everything แม้กระทั่งไอเดียดีๆ ที่ไปอยู่ผิดที่ผิดทาง.. มันก็ถูกฆ่าทิ้งได้ ลองนึกดูว่าตึกทรงแบบนี้ ถ้านำเสนอให้กับเจ้าของเงินที่เป็นนักฆ่าตัดตอนสิ 🤔🤔🤔

50 Likes | 259 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เมืองไทยเมืองร้อน..ชาร์ลีมีแค่เสื้อกล้ามกับกางเกงขายาว คงร้อนมากจริมๆ.. เลยต้องถอดเสื้อเล่นคอนตลอดครึ่งหลัง.. น่าสงสารรรรรร 😆😅 . . We don't talk anymore, we don't talk anymore We don't talk anymore, like we used to do. . . Charlie Puth Voicenotes Live in Bangkok 2018 #CharliePuth #VoicenotesLiveinBangkok #VoicenotesTour #CharliePuthLiveinBangkok2018 #BecTero

51 Likes | 260 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
แต่ก่อนรู้จักแต่พี่แซมมนุษย์หมาป่า. . แต่ตอนนี้แซม สมิธคือมนุษย์ที่ใช้ใจร้องเพลงมากๆ แถมเสียงใสกิ๊งเหมือนเล่นจากซีดี คอนนี้ไม่ได้มีแต่เพลงช้านะ เต้นระบำก็มา.. แซมมีความถ่อมตนตลอดเวลา ส่วนอินเนอร์ดูเป็นสาวน้อยตัวเล็กๆ น่าทนุถนอมอยู่บนเวที ถ้าโดนสบตามีเขิลอ่ะบอกเลย. . You must think that I'm stupid You must think that I'm a fool. . Sam Smith : The Thrill Of It All Tour #SamSmith #TheThrillOfItAllTour #SamSmithLiveinBangkok2018 #BECTero

98 Likes | 261 days ago | 19

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H o m e b o y ว่ากันว่าอยากรู้จักใครให้ดูจากหนังสือที่เขาอ่าน.. นี่คืออ่านอยู่แค่ 2 แบบ กลางวันด้าน business กับ กลางคืนด้าน mentality กะว่าไปเดินเล่นๆ ..โถววว แบกกลับหลังแอ่นเลยยย 😌😌 . . . ปล.หนังสือบางเล่มเห็นหน้ากันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะหยิบขึ้นมาอ่าน จนกว่าพร้อมที่จะทำความเข้าใจ 📖 #ความสัมพันธ์ของคนเราก็เช่นกัน

75 Likes | 261 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
To like (swipe right) or dislike (swipe left) . . ช อ บ เ ร า ใ ห้ ปั ด ข ว า . . คุ้ น ๆ แ ฮ ะ เห็นว่าเพิ่งออกแคมเปญให้คนเป็นโสดเยอะๆ เพื่อที่จะได้มี user ใช้งานมากขึ้น ยิงโฆษณาแล้วมีคนเห็นมากขึ้น #มือถือที่มันปรับโฟกัสหลังถ่ายเสร็จได้นี่มันดียังงี้นี่เอง #เพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนจะโฟกัสที่เราหรือที่ยอดไม้

70 Likes | 262 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
D o g . P e r s o n ที่ชอบหันข้าง เพราะมองหาคนว่างๆ มายืนข้างกัน ..เฮ้! 🤣🤣

75 Likes | 263 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
レーンボー ยั ง อ ยู่ ที่ ท่ า เ รื อ . . ล ง ไ ม่ ห ม ด 😂😂

55 Likes | 263 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เราทุกคนต่างก็มาอยู่ที่นี่กันแบบชั่วคราว.. แบบที่หนังเรียกว่า Homestay นั่นแหล่ะ.. . หนังไทยเรื่องนี้ ไม่ธรรมดานะ.. มีทุกอารมณ์.. ถ้าอารมณ์รักป๊อปใสๆ ที่จะแบบพาเราขึ้นสู่จุดสูงสุดเหมือนพลุในเทศกาลดอกไม้ไฟจนเรียกว่าฟินจิกเบาะขาด หนังก็จัดให้แบบกระหน่ำตอนต้นเรื่อง.. แต่ในแง่ด้านมืดดาร์คไซด์ นักแสดงก็พาเราดำดิ่งลึกสู่การค้นหาคำตอบได้ดีมากๆ . แม่สู่ขวัญ พี่เจมส์ น้องเฌอ... สามคนนี้เอาอยู่หมัด สมทบด้วยนักแสดงรับเชิญเป็นผู้คุมอีกเพียบ ...เรื่องสเปเชียลเอฟเฟคดีมากนะ เนียนราวกับหนังอินเตอร์ ..ถ้าดูเอาสนุกก็สุดติ่งไปเลย ดูแบบพินิจชีวิตก็ได้แง่คิดเรื่องการมีชีวิตที่ทุกวินาทีมีความหมาย.. . หรือเพราะตัวหนังดัดแปลงจากนิยาย Colorful ของโมริ เอโตะ (ชื่อฉบับแปลไทย “เมื่อสวรรค์ให้รางวัลผม”) การเดินเรื่องจึงเป็นมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม . . ปล..เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว มีหนังไทยเรื่องนึงที่ผมอินกับข้าวไข่พะโล้แห้งๆ.. หนังเรื่องนี้ก็มีเหมือนกัน แต่จะกินอะไรแล้วสะเทือนใจน้ำตารินต้องไปดูกันในโรง ...เข้าฉายละ วันนี้เลยครับ 🙂😌😗 .. . #homestay #โฮมสเตย์ #homestaymovie

88 Likes | 265 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
B e h i n d . T h e . S c e n e วันนี้เบื้องหลังไปก่อน เบื้องหน้าขอเวลาเก็บงานอีกแพพค่อยประกาศขาย.. รายละเอียดบ้านยังไม่ครบองค์ แต่ก็เริ่มเห็นความพอใจบ้างละ.. 😊😊😊

72 Likes | 266 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ม า ร อ ดู หิ น ไ ฟ . . ไ ค โ ก้ We light up the world Oooh oooh World Oooh oooh Firestone. . 🎵 . . . . Kygo Kids in Love Tour Live in Bangkok 2018 #Kygo #KygoThailand #KygoBangkok2018 #KidsinLove

71 Likes | 266 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L o o k . U p ธรรมะไม่ค่อยถนัด.. ถ้าเป็นสายเข้าวัดก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้เธอได้นะ ⛩️

94 Likes | 267 days ago | 22

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L e t' s . C r u i s e ฝนตกพรำๆ แต่ฟ้าสวยแฮะ.. หัวใจก็ออกจะช้ำๆ แต่ถ้าได้ทำความรู้จักแล้วก็จะหลงรัก.. 😌😜😏

108 Likes | 267 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Hymn for the Weekend . . ตรงเส้นขอบฟ้าสีคราม ความหวังยังนำทางฉันใช่หรือไม่ 🎵

66 Likes | 268 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H e l l o . . ยุ ค ตั ว ม า แ ต่ ส น ท น า ผ่ า น จ อ 💭📱

76 Likes | 269 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Twilight Siam Square รั ก แ ห่ ง ส ย า ม . . 2 0 1 8

54 Likes | 270 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Buppha Ratree 2018 (almost the musical) บุปผาราตรีเกือบจะมิวสิคัล จากหนังสู่ละครเวที โดยผู้กำกับที่ไม่ธรรมดาพี่อ้า สันติ ต่อวิวรรธน์ ...กำกับมาหลายเรื่อง มีซิกเนเจอร์มากมาย . แต่ที่เห็นมาทุกเรื่อง เค้าจะมีเรื่องความรักอยู่ในนั้นเสมอ ..เป็นความรักที่ไม่เคยจำกัดรูปแบบ รักที่แอบแฝงรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ รวมทั้งน้ำตา ...ที่สำคัญคือ คนๆ นี้รักในการกำกับ ละเอียดทุกเม็ด . ครั้งนี้ บุปผามาในแบบรวดเดียวจบ ครบในองค์เดียว กระชับ ครบรส.. คือตอนแรกคิดว่ามันคงหลอนขี้แตก ..ตอนออกมาคือ เออ เค้าใส่มาครบทุกรสต้มยำ แม้บีบคั้นแต่ก็คลายออกได้ แม้มีจุดหักมุมแต่ยังก็หัวเราะยิ้มได้ . . ผมคงเป็นกำลังใจให้คนทำละครเวทีคนนี้กันต่อไป เพราะเค้าเคยบอกไว้ว่า ...ทั้งชีวิต ทำเป็นแต่เรื่องกำกับละครเวทีนี่แหล่ะ ...นั่นคือที่สุดของความรักละครับ ..คนมีความสามารถความเชี่ยวชาญ อยู่ตรงไหนก็สำเร็จ โจทย์มาแบบไหนก็เอาอยู่ . ไปดูกันนะครับ 20 ต.ค. - 11 พ.ย.61 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ชั้น7 จองบัตรได้ที่ TTM https://bit.ly/2AZDyTy #บุปผาราตรีเกือบจะมิวสิคัล #บุปผาราตรี

71 Likes | 271 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
On the opposite sides of the island . . ที่เกาะนี้ไม่ได้เดินเล่นที่หาดด้านในที่เห็นน้ำใสๆ มีเรือจอด... แต่ดำน้ำอยู่แถวโขดหิน เจอดอกไม้ทะเล 🌿 ปะการัง กับปลาพื้นฐานทั่วไป 🐟🐠 ..ยังไงก็สู้ฝั่งอันดามันมะได้หรอก แต่ก็พอหายคิดถึงเสียงบับเบิ้ลในหู เวลาดำน้ำได้บ้าง.. 😅😅

79 Likes | 272 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S k y . a n d . S e a ความสัมพันธ์บางอย่าง.. ดูแบบผิวเผินไม่ทันสังเกต มันก็ใกล้ชิดราวกับสนิทกัน เหมือนท้องฟ้ากับมหาสมุทรอยู่หรอก 😌😏🙃

83 Likes | 273 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ยิ่งเดินทางก็ยิ่งขัดเกลา ยิ่งพบเจอก็ยิ่งเข้าใจ ⛵ Action will delineate and define you. .

77 Likes | 274 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S l a n t i n g . S u r v i v o r ถ น น บ น ต้ น ไ ม้ ใ ห ญ่

99 Likes | 274 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H i d d e n . I s l a n d คลื่นสงบ . . น้ำใสราวเสก แต่มะยักกะเห็นต้นไผ่สักต้น 🤔🤔

103 Likes | 275 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
M o r n i n g เธอจะไปกับฉัน ไปด้วยกัน หรือเปล่า 🎵

104 Likes | 275 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
วิ ว ดี . . จ อ ด แ ล้ ว เ ดิ น ก ลั บ ห้ อ ง Lately, I've been, I've been thinking.. I want you to be happier, I want you to be happier.. 🎵

86 Likes | 275 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
My weekend starts now. . จอมเทียน..ทัก เอ๊า!! 🤣🤣

70 Likes | 277 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S i a m e s e . T w i n s ย า ม รั ก 💕

59 Likes | 278 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S t a y . C u r i o u s สำหรับฉันแล้ว ..จนป่านนี้ บางอย่างก็ยังคงเป็นปริศนา 🎴

84 Likes | 279 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
It's oK. . . ได้แก้วมาใบนึง.. งาน Love for all จากฝีมือน้องๆ ออทิสติก ..น่ารักกกกกกก ❤️

79 Likes | 280 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Every Lesson Shapes A Life ลั ด เ ล า ะ ลื่ น ไ ห ล

71 Likes | 281 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Back to the universe . . มาส่งพี่ที่รักเดินทางคืนสู่จังหวะจักรวาล.. นี่คงเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนมักต้องเจอถี่ขึ้นเรื่อยๆ สินะ.. #จะอีกกี่ครั้งก็คงไม่ชิน

59 Likes | 283 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
E s c a p e ใ ห้ เ ธ อ ไ ป พั ก . . พั ก . . 🎵

89 Likes | 284 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Mui Fest : Music & Ultimate Island Festival Press Conference 🌴🌴 . . พ อ แ ก้ ว ที่ 1 0 . . ทุ ก อ ย่ า ง ก็ ล า ง เ ลื อ น

93 Likes | 285 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
G a r d e n . V i e w ชั้นล่าง..ติดสวน มีห้องเดียวยังไม่รู้ว่าจะทำเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานดี .. นี่อยู่กับจินตนาการทุกวัน ก็สนุกดีเหมือนกันเนาะ... #คุยคนเดียวก็ได้ 🙂😊😄

82 Likes | 287 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Y o u r . W e e k e n d . H o m e ภ า ย ใ น ยั ง อี ก ย า ว ไ ก ล นั ก 🏡

134 Likes | 288 days ago | 28

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
R e n t . o r . S e l l ? ออกมาแล้วสวยแฮะ อาทิตย์หน้าลงม่าน.. เดี๋ยวชั่งใจใหม่ว่าจะขายหรือให้เช่าดี. . 🤔🤔

51 Likes | 289 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H a l l o u m i . C h e e s e เมื่อเคี้ยว.. เราจะแยกไม่ออกว่านี่คือกำลังกินชีส หรือแผ่นยางกันการนอนกัดฟัน ..เคี้ยวไป ก็จะได้ยินเสียงเอี๊ยดอ๊าดในปากยังกะรองเท้าใหม่ในสนามบาส ...ครั้งแรก แปลกดี 😅😆😁

87 Likes | 291 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
A f t e r . T h e . R a i n ห ลั ง ฝ น ต ก . . คุ ณ คิ ด ถึ ง ใ ค ร 🌧️

83 Likes | 293 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
C o r r i d o r ที่ นี่ มั ก ต้ อ ง ม า เ รื่ อ ง ง า น . . วั น นี้ ว่ า ด้ ว ย เ รื่ อ ง : NBTC Workshop on Implementing Digital Radio Broadcasting Services Trial 📻

76 Likes | 294 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
U p . I n . T h e . A i r จอห์นบอกว่า.. ในทุกเช้าเค้าจะลงมาที่ยอดเขา Coalcliff เพื่อเก็บถุงดักจับความฝันที่ลอยพัดมาตลอดทั้งคืน เอาไปแยกดูว่า ความฝันของใคร.. พอที่จะเป็นจริงได้บ้าง ☁️

71 Likes | 295 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T h e . M a z e . R u n n e r ในโลกที่มีความวกวน ในโลกที่ทุกคนต้องดิ้นรน. . 🎵

80 Likes | 296 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เ ห มื อ น ใ ก ล้ . . แ ต่ ไ ก ล So far away, but still so near. . The lights come on, the music dies. . 🎵

45 Likes | 298 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Congrats to Warner Music & Wayfer Records 🎉✨ Wayfer Vol.1 - Taste of Wayfer #DGerrard, #Wonderframe, #BoomBoomCash, #BombAtTrack, #TelexTelexs, #Annalynn, #WayferRecords

91 Likes | 300 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
A Simple Favor เพื่อนหาย อย่าหา Eazy Movie Preview กับ #EazyFM 105.5 🎬

76 Likes | 301 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
F l o a t ล อ ย ละ ล่ อ ง ☁️

93 Likes | 302 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The Planetary Orbits ว่ากันว่า ทุกคนมีวงโคจรเป็นของตัวเอง.. ซึ่งยังคงเป็นปริศนาและรอให้เราได้พบ.. 🌏🚀🌕🌑

119 Likes | 303 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
E m b r a c i n g . F e a r เ มื่ อ เ ธ อ โ อ บ ก อ ด ค ว า ม ก ลั ว แ ท น ก า ร ต่ อ สู้ . . 😌🙃

102 Likes | 306 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H o p e พักก่อน.. พรุ่งนี้ลุยกันใหม่นะ 😌

88 Likes | 307 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Late success still success. . ช้ า ห น่ อ ย ก็ ไ ด้ . . ไ ง ก็ ถึ ง 🙂🙃

58 Likes | 308 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
R e d . F r a m e ถ้าเธอมัวแต่ยึดติดกรอบเดิมๆ เธอก็จะตายเพราะกรอบนั่นแหละ ..มิตรสหายท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ 😌😌 #ช่วงนี้กรอบจริงๆมีตังให้ยืมบ้างมั้ย

69 Likes | 309 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
R e d . R u s t . F a c a d e ฉันไม่ได้จะขออะไรหรอก เพียงแค่อยากรู้เธอเป็นไง แค่เท่านั้น.. แค่เท่านั้น.. 🎵

85 Likes | 310 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
If only I could turn back time, ตอนเด็กๆ จะชอบเอาเบ็ดไปหย่อนใกล้ๆ กอผักตบ เพราะรู้ว่าจะมีปลาชอบอยู่ใต้กอพวกนี้.. แล้วก็จะได้พวกปลาแขยง ปลาตะเพียน ปลาฉลาด เสมอ... พอโตมารู้สึกผิดมากที่ตอนเด็กชอบกิจกรรมเหล่านั้น #ว่ากันว่าคนแก่มักพูดถึงแต่อดีต ส่วนคนอายุน้อยๆ พูดถึงแต่อนาคต

87 Likes | 311 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
F r i d a y . T w i l i g h t ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ค ว า ม เ ห ง า เ ข้ า ป ก ค ลุ ม เ มื อ ง 🌨️

62 Likes | 312 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Go green, Breath clean ฟั ง ต้ น ไ ม้ ส น ท น า 🍃

79 Likes | 313 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
K e e p . B l o o m i n g จะมีประโยชน์อะไรถ้าเธอคือดอกไม้แต่ไม่เบ่งบาน 😌🙃 #ทีดอกเบี้ยละบานเก่ง ..เอ๊า!!

63 Likes | 314 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L o u v e r e d . F a c a d e ติ ด เ ก ล็ ด ก ร ะ จ ก. . 🐟🐟

74 Likes | 315 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I feel it coming, I feel it coming, babe ป ร ะ ตู บ า น เ ลื่ อ น โ ช ว์ ร า ง . . เ อ้ า โ ช ว์ ! !

127 Likes | 316 days ago | 15

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T h e . G a r d e n e r กั น เ ก ร า . . ไ ม้ ม ง ค ล เ อ้ า ขุ ด ! ! #แผ่ใบไวๆเลยนะเฮียขนมาแพง

78 Likes | 317 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
#HITZConcert สุดติ่งไปเลย ขอบคุณทุกคนวันนี้ที่สร้างความสุขกันล้นฮอลล์ ศิลปินสุดทุกเบอร์ #SBFive #TheToys #bnk48 เหล่าดีเจ ทีมงานเบื้องหน้า เบื้องหลังทุกคน และสปอนเซอร์ผู้ใจดีร่วมสร้างความสำเร็จประเดิมกิจกรรมแรกฉลอง 16 ปีชาวฮิตซ์ ..ติดตามความฮิตซ์กันต่อไปได้ที่ คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของคนทั้งประเทศ #HITZ955 นะครับ

59 Likes | 318 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
C u b i c . W o r l d วั น ที่ โ ล ก ไ ม่ ไ ด้ ก ล ม อี ก ต่ อ ไ ป 🎲

73 Likes | 319 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Waiting for the client . . ร อ ลู ก ค้ า เ ปิ ด บิ ล

68 Likes | 320 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
1 6 th . A n n i v e r s a r y วั ย ก ำ ลั ง พ ลุ่ ง พ ล่ า น ข อ บ คุ ณ ทุ ก ค น ม า ก ค รั บ Radio that's more than just RADIO 📻

69 Likes | 321 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S t i t c h e s ป ะ ติ ด ป ะ ต่ อ ⛓️

90 Likes | 323 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Blue is the warmest color . . Le Blue est une couleur chaude . . บางอย่างก็ไม่เปลี่ยนไป แม้อะไรอะไรจะเปลี่ยน บางสิ่งก็คล้ายบทเรียน ที่ฉันไม่เคยผ่านมันได้เลยซ้ำๆ 🎵

97 Likes | 324 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
B r i c k . W a l l และหากวันนั้นฉันขอร้องไว้ให้เธออย่าเพิ่งไป วันนี้จะมีเธอรึเปล่า ตรงนี้จะมีเธออยู่รึเปล่า 🎵

81 Likes | 325 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
นักเรียนนนน.. อ่านตามครู Chao-Guay อ่านว่า เฉา-ก๊วย Quay-Bar จงอ่านว่า ...

89 Likes | 326 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T i l l a n d s i a เปื่อยอยู่ห้องหยิบน้องมาพ่นน้ำ.. หืมมม เลี้ยงเก่งจัง.. เปล๊าาา! เค้าให้มาแบบมีดอกติดมาเลยเซ่ 😂😂

74 Likes | 327 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L o o k . U p แ ค่ ผ่ า น ม า เ จ อ 🎵

66 Likes | 329 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
P l e a s e น้องงงงง.. อ่อนโยนต่อมนุษย์แต่เหี้ยมโหดกับสายพันธุ์เดียวกัน 🐺

83 Likes | 330 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
E x t e n d . Y o u r . S t y l e คุณหมอบอกว่า.. อาจเป็นภูมิแพ้นะ และถ้าเริ่มเป็นแล้วจะถูกกระตุ้นง่ายกว่าเดิม แต่ก็หายได้ถ้ารู้ทันตัวเอง . . #รู้ทันตัวเองพอไหวแต่อยากรู้ทันใจเธอต้องทำงัยยยย 😂😂

84 Likes | 331 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Too much to ask. . . มีเพียงบางครั้งที่อาจจะยังสงสัย...🎵

83 Likes | 332 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L o n g . W a y . T o . G o พั ก ต ร ง นี้ . . ดี ก ว่ า

66 Likes | 333 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I keep dancing on my own 🎵 เขากับเราจังหวะไม่ตรงกัน.. เต้นยังไงก็ไปด้วยกันลำบาก #ไปเรียนลีลาศอาจารย์บุญเลิศแพพ

133 Likes | 335 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S i l e n t . L o v e เป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉัน.. 🎵

128 Likes | 337 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
N e i g h b o r h o o d เดี๋ยวก่อนนน..มัวแต่ทำข้างใน ธรรมชาติจะงอกงามขนานใกล้ไปละ 🤣🤣

78 Likes | 337 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
But are we all lost stars. . 🎵 ยั ง ห ล ง ป่ า

66 Likes | 338 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Good times, bad times, gimme some of that.. 🎵 ทุกอย่างจะดูชุ่มฉ่ำด้วยเฟิร์นสไบนาง 🌿🌿

62 Likes | 338 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S l o w l y . C l i m b i n g วิวหน้าต่างห้องน้ำที่นี่ เหมาะแก่การนั่งขี้แล้วเหม่อลอย ..อ่อ ไม่สุภาพเนาะ 😂😂😂

67 Likes | 339 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
If it comes, let it. If it goes, let it. คน สัตว์ สิ่งของ ความรัก 🍃

69 Likes | 340 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The 10th Saturday ว ง เ ส า ร์ ที่ สิ บ อ อ น แ ล้ ว น ะ #RockOnLiveSession #RockOnRadio 🎤🎹🎸🥁

65 Likes | 341 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Baby don't worry I'm ok. . ต า ใ ส แ ต่ ห น ว ด ห า ย แ ล ะ ไ ม่ เ ก็ บ เ ล็ บ

77 Likes | 342 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L i f e . i s . S i m p l e ที ล ะ ก้ า ว ที ล ะ วั น 🚶

64 Likes | 343 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
B e h i n d ซ่ อ น

108 Likes | 345 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Triumphs Kingdom ไม่เชียร์ TK แล้วจะเชียร์ใคร วันนี้พวกนางขึ้น #simplifiedconcert อีกรอบนาจาาาา รัก รัก รัก @kiddybo 🎵

80 Likes | 345 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Cloud in a Teacup ก้ อ น เ ม ฆ ใ น ถ้ ว ย ช า ภู ผ า ใ น ข น ม อ บ 🍃 ⛰️ ☁️

20 Likes | 345 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
[ ตัดเวอร์ชั่นสั้น 1 นาที จะได้ลงไอจีได้ ] . . ทำเลที่มาพร้อมศักยภาพสะท้อนถึงผลตอบแทนให้คุณทุกเดือนสม่ำเสมอ.. ตึกแถว 4 ชั้นครึ่ง แบ่งทำออฟฟิศให้เช่า สำหรับผู้มีเงินเย็น จะได้รับผลตอบแทนนับแสนทุกเดือน สูงถึง 9% ต่อปี (ฝากแบงค์ได้ 1%) . 💡 พื้นที่อาคาร 18 ตรว. ใกล้ BTS พระโขนง-สุขุมวิท 200ม. ได้รายรับค่าเช่า ค่าไฟ ค่าน้ำ และค่าส่วนกลาง ถ้าเช่าเต็มทั้ง 8 ยูนิต รายรับจะเฉลี่ยประมาณ 1.5 แสนทุกเดือน ซึ่งจัดว่า ROI ดีมากในสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ . 💡 ตัวตึกปรับปรุงใหม่เสร็จแล้ว ไม่ต้องเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงาน และมีลูกค้าเข้าใช้บริการสม่ำเสมอ มีสัญญาเช่าเป็นรายปี ...ใน 1 คูหานี้แบ่งให้เช่าได้ถึง 8 ยูนิต . 💡 แวดล้อมไปด้วยคอมมูนิตี้มอล คอนโด ที่พักอาศัย แหล่งชุมชน เดินทางสะดวกทั้งรถไฟฟ้า รถส่วนตัว รถสาธารณะ อีกทั้งราคาประเมินที่ดินสุขุมวิท-พระรามสี่ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ ทุกปี นับว่าเขต CBD ได้ขยายตัวมาใกล้บริเวณนี้มากๆ ...อนาคต Capital Gain ราคาที่ดินพร้อมอาคาร จะขยับสูงกว่านี้ต่อเนื่อง . . 💡 หากคุณสนใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เช่า ตึกนี้ขายพร้อมผู้เช่าในราคา 18.9 ลบ. พร้อมมีรายได้ให้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่โอน โดยไม่ต้องทำการตลาดใหม่ **พิเศษ** ฟรีค่าธรรมเนียมในวันโอนทั้งหมดภายในสิ้นปี 2018 นี้เท่านั้น สามารถนัดหมายเพื่อเข้าชมอาคารได้ตลอดวันเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเราได้ที่... . โทร: 082-474-4466 . ไลน์ไอดี : smartspace . ส่งข้อความทางเฟซบุ๊ค Inbox กด : http://m.me/smartspacehome

64 Likes | 346 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
P e r h a p s . L o v e วิ่งอยู่ไม่กี่สวน.. บางทีเราอาจจะเคยเจอกันแล้วก็ได้นะ 😂😌🙃

100 Likes | 348 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
And we can’t stop And we won’t stop ป ล่ อ ย ไ ป ต า ม ล ม เ ล ย 🍃

74 Likes | 349 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
After the Love Has Gone เรื่องมันเก่าจบไปตั้งนานแล้ว . . 🎵

86 Likes | 350 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
U p t o w n . B o y 🌳 ในต้นมะขามยังมีเงา ในใจเขาล่ะมีเธอบ้างไหม.. แฮ่!! 🤣🤣

80 Likes | 351 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T h a i . T r a d i t i o n a l . S t y l e นี่ ข า ด แ ค่ ท่ า น้ ำ ล ะ ห ล่ ะ 🍃

51 Likes | 352 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Human's best friend 🐺 นี่ คื อ ผู้ น ำ แ ฟ ชั่ น ผ ม ข า ว . .

75 Likes | 353 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H o m e t o w n เมื่อวานยังเอ็มควอเทียร์. . วันนี้เงยขึ้นมาอีกทีคือปากน้ำโพ 🏡

79 Likes | 354 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The Silver Lining บังเอิญว่าไม่ได้มีเธออยู่ บังเอิญว่าเธอนั้นได้ลาจาก 🎵

90 Likes | 355 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
M a k e . a . p l a n ก็ ว่ า เ สี ย ง ไ ม่ ไ ก ล . . ส ง สั ย จ ะ ไ ด้ เ ลี้ ย ง น ก 🐦

87 Likes | 356 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
V e r t i c a l . H o r i z o n เส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง. . 🎵

93 Likes | 357 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Because you love me. . .🎵 . . ถ้าเรามารอดูเซลีน ดิออน ..แต่โชว์ยังไม่ทันเริ่มก็เมาแล้ว.. เราควรจะ...

75 Likes | 358 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Tough times don't last, tough people do. . ใ ค ร ไ ม่ ส น เ ร า ส น 🌲🌲🌲

101 Likes | 359 days ago | 9

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S t o p . a n d . S t a r e จะเดินทางไกลให้หมั่นหยุดพัก แต่ถ้าเดินในใจคนน่ารักก็อย่าหยุด.. แฮ่!..😅😅

50 Likes | 359 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
“d=3.57√h” ...As far as the eye can see แค่อยากรู้ว่าเป็นอย่างไร เมื่อเวลาที่เราต้องไกล เธอยังจำฉันได้อยู่ไหมหรือมีแต่เขา 🎵

69 Likes | 361 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
C l o u d y . S k y เราเป็นคนตรงๆนะ.. ตรงนี้ยังว่าง รอคนข้างๆมาเติมเต็ม.. แฮ่! 🤣🤣

70 Likes | 362 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L a p . P i l l o w เนี่ยๆ นอนหนุนตักอยู่ พอเงยหน้าขึ้นมาก็วิวนี้แหล่ะ ..😌😌 #ละเมอ2018

101 Likes | 363 days ago | 36

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I r r i g a t i o n . O n l y กินข้าวแล้วจืด.. รสชาติอาหารและกลิ่นเหลือ 10% แถมมีอาการจมูกอู้อี้ นี่แอบคิดเองว่าต้องเป็นหวัดสายพันธุ์ใหม่ค้นพบครั้งแรกในสยามประเทศ . หมอให้ยาพ่นจมูกลดบวม น้ำเกลือล้างจมูก ยาฆ่าเชื้อ ยาแก้แพ้ เห็นว่าถ้าจมูกได้กลิ่น รสจะกลับมา.. งืมๆๆ . จะแพ้อะไรก็แพ้ได้ ..แต่ถ้าแพ้ใจเธอนี่ไปไม่เป็นสักที... แฮ่! 😂😂😂

53 Likes | 365 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Duck and Egg Noodles with G&T เ ตี๋ ย ว เ ป็ ด ต้ อ ง กิ น กั บ จิ น โ ท นิ ค สิ . . 🍜 Thx. @dondjtonic !!

70 Likes | 366 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
’Cause you’re a sky, ’Cause you’re a sky full of stars 🎵 ขนาดนกยังไม่มีคู่ แล้วกูล่ะจะมีใคร . . 🐦😂🤣

68 Likes | 367 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I wanna f-woop woop woop, but I’m broken hearted 💔 ร้ อ ง เ พ ล ง ค ล อ เ บ า ๆ ใ น คื น วั น ศุ ก ร์ . . 🍺

116 Likes | 368 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
C a u t i o n . H o r s e s ! นั่ ง ใ จ เ ต้ น ตุ บ ๆ . . น้ อ ง ตั ว ใ ห ญ่ จั ง . . 🐴🐴

48 Likes | 369 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
P o r t e ñ o อ ยู่ เ มื อ ง ท่ า 🚢

90 Likes | 370 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
N o. 3 8 ช อ บ บ้ า น ที่ ใ ช้ ไ ฟ โ ท น สี อุ่ น . . 🏠

104 Likes | 371 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S l e e p y . T o w n ก็ความรักไม่เคยรุมเร้า ความเหงาเลยเข้ามารุมรัก.. 😆😂😎😌

64 Likes | 372 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
E v e n i n g . W a l k เดินอยู่บนทางสายเปลี่ยว.. มีเราคนเดียวว้าเหว่.. 🎵

74 Likes | 373 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
And everything you do Yeah they were all yellow 🎵 สดใสบ้าง.. หม่นมาเยอะละ ช่วงนี้มุดเก่ง มุดมันทุกโครง.. 😂😂

73 Likes | 374 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
C l u b . F r i y a y 🥃 พยายามจะลืมทุกทุกเรื่องราว พยายามจะโยนและทิ้งมันไป.. 🎵

84 Likes | 375 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Dream with your eyes wide open! เ ปิ ด หู ดู . . เ ปิ ด ต า ฟั ง . . เ อ๊ ย ! !

93 Likes | 376 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
F i g h t . o r . F l i g h t 🐈 นี่ตะหาก.. ผนังขึ้นราของจริง ..ส่งเข้าประกวดไปทำหนังหว่องกาไว

63 Likes | 377 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Ars longa, vita brevis 🎨 . . . ลูกค้าท่านหนึ่งเข้ามาดูห้องเพื่อเช่าทำสำนักงาน . . ลค: ห้องกว้างนะ แต่พี่ไม่ชอบที่น้องดูแลห้องไม่ดีเลย เรา: ยังไงหรือครับ (ตกใจ) ลค: เนี่ย.. ทำไมปล่อยให้ผนังขึ้นราทั้งแถบ เสียของหมดเลย เรา: เอ่อ.. บริเวณนี้เป็นผนังปูนเปลือยเคลือบใสแล้วชั้นนึงครับ เราตั้งใจให้เปลี่ยนอารมณ์จากผนังสีขาวล้วนจืดๆ มาเน้นส่วนนี้ที่อาจจะติดกรอบรูป หรือบอร์ดข้อความที่ต้องการความโดดเด่น ก่อนที่จะเชื่อมไปกับเฟรมกรอบหน้าต่างสีดำด้านข้างครับ ลค: พี่ไม่ชอบ พี่ว่ามันดูขึ้นราสกปรก เรา: อ่อ..ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณที่แวะมาดูตึกนะครับ #ฉันเข้าใจแล้วเราต้องจากกัน 😌😌 . . . อาจารย์ศิลป์ พีระศรีได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” ..Ars longa, vita brevis..

95 Likes | 378 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S u r r o u n d e d ใ น เ มื อ ง ที่ ทุ ก อ ง ศ า มี ร า ค า 🏢

92 Likes | 379 days ago | 17

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Hello July, Expect the unexpected ! ก ร ก ฎ า . . ห ร ร ษ า . . #EpicPoolBaeWatch

77 Likes | 380 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
G o o d . M o r n i n g . T e a c h e r ครั้งหนึ่งมีคนเคยพูดกับฉันว่า.. ถามจริงๆ อ่านหนังสือพวกนี้แล้วมันได้อะไรจริงๆ หรอ ? . . ฉันได้แต่นิ่งๆ แล้วบอกกับตัวเองว่า.. ก็ถ้าฉันไม่เก่งอะไร ทางเดียวคือการหาข้อมูลใส่ลงไปในหัวแล้วให้สมองย่อยออกมาไง.. อาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาที่เก่งแต่กำเนิด แต่เราโอเคน่าาาา

83 Likes | 380 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
F o r t r e s s ป้ อ ม ป ร า ก า ร 📡

98 Likes | 381 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The Scientist and The Rabbit hole. . 🌀 . . . มหาวิทยาลัยไม่ใช่สรวงสวรรค์.. พวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่เทวดา 🎵 #นิยายรักนักศึกษา #ใต้เงายานแม่ยูเอฟโอ

69 Likes | 382 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
A l o n g . T h e . W a y ฉั น ม า ไ ก ล . . ม า ไ ก ล เ ห ลื อ เ กิ น 🎵

77 Likes | 382 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
มันยกม.มัธยม วันนี้เราบุก รร.สตรีสมุทรปราการ กรี๊ดโรงเรียนแตกกกก.. WONDERFRAME, D GERRARD และ นนท์ ธนนท์ #955VirginHitZ

70 Likes | 383 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
R a m a I V . T o r i i ล อ ด เ ส า โ ท ริ อิ เ รี ย ง ร า ย ไ ด้ แ ล้ ว ก ล า ง ก รุ ง ⛩️⛩️⛩️

86 Likes | 384 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
C o n n e c t i n g . P o i n t หวังเพียงเจอกับเงาที่เฝ้าคอย.. 🎵

110 Likes | 386 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ชุ ด ม า พ ร้ อ พ เ ย อ ะ วิ่ ง แ ท บ ไ ม่ ค ร บ ร อ บ . . 🏃🏃 . . . . Cause all I need is a beauty and a beat . . Who can make my life complete 🎵

91 Likes | 387 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Only the strongest will survive. . . อ่ อ น แ อ ก็ แ พ้ ไ ป ☁️☁️

85 Likes | 387 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Can you paint with all the colors of the wind? เ ข้ า ป่ า ก็ ต้ อ ง ร้ อ ง เ พ ล ง สิ . . 555

90 Likes | 388 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I n t o . T h e . W i l d ใ น ด ง ป่ า อ า จ มี ค ำ ต อ บ 🌳🌿

77 Likes | 389 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H u m b l e ถ่ อ ม ต น . . ใ น ป่ า ใ ห ญ่

63 Likes | 390 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Unconditional Happiness จริงไหมนะที่ว่า.. ถ้าไม่มีสิ่งไหนตั้งแต่แรก สิ่งนั้นก็ไม่เคยขาดไปในชีวิต ..น้องวิ่งสนุกหัวเราะสบายใจมากด้วยแขนขวาที่น่ารัก 😊🙂🍃🌿

72 Likes | 391 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
F a r a w a y แต่เหมือนว่าเดินผ่าน ยิ่งนาน เท่าไหร่ เส้นทางมันไกลออกไปทุกที 🎵

73 Likes | 392 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
U p s i d e . D o w n อ่ า ว . . เ ผ ล อ เ ส ย รู จ มู ก ปอลิง. มือถือมันถ่ายตอนไหนไม่รู้ มาเปิดดูเออ สวยดี

80 Likes | 393 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Ain’t no mountain high. . . . ..ต่อให้ไกลแสนไกลเพียงใด จะเก็บดวงดาวดวงนั้นให้เธอ 🎵

93 Likes | 394 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
That's what friends are for. . . คื น เ ส า ร์ . . เ ม า สิ ร อ ไ ร 🍷 Special thanks : ไก่นุ่ม & ไวน์ลื่น by @dondjtonic

106 Likes | 395 days ago | 12

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
C a s u a l . F r i d a y เพื่อนเขามางานเลี้ยงสนุกกัน แต่ฉันแอบอยู่เพียงผู้เดียว 🍷

53 Likes | 396 days ago | 0

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Cirque du Soleil โชว์ใหม่ล่าสุดสร้างจากหนัง Avatar มาเป็นโชว์ Toruk The First Flight . อลังการงานสร้าง แสง สี ฉากสวยงาม นักแสดงแข็งแรงกันทุกคน แต่ฟังภาษาที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องดูบรรยากาศรวมๆ เอา ส่วนเด็กอาจจะงงนิดว่าคุยไรกัน เรายังงงเลย เมื่อคืนนอนฝันร้าย สงสัยจะอินตื่นเต้นจัด 555 . ลองไปดูสิ แสดงถึง 24 มิ.ย.นี้นะ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี #CirqueDuSoleil #TorukTheFirstFlight #PantherEntertainment #TORUK #Avatar #JamesCameron #TORUKinBKK

88 Likes | 397 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T r a n s p a r e n t . R o o f ยังเดินผ่านทุกวัน. . ที่ที่เราพบกันเมื่อก่อน. . 🎵

109 Likes | 398 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
R o o f . T o p แต่ยังเกลียดตัวเองที่ยังคงคิดถึงเธอ.. และยังคงละเมอถึงเธอ เกลียดที่ยังต้องการพบเจอ ทุกๆ วัน.. 🎵 #เกลียดการเอียงคอด้วย

87 Likes | 399 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เ ริ่ ม ต้ น . . We were strangers, starting out on a journey 🎵

62 Likes | 400 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
น ก เ ข า . . เ ร า ก็ น ก 🐦 . . . Oh, oh woe-oh-woah is me . . I'm running like a plover 🎵

75 Likes | 401 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
If you gave me a chance I would take it It’s a shot in the dark but I’ll make it 🎵 . . ล อ ง เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ กั น ปล.ไปร้องเพลงนี้ด้วยกันสิ ขายบัตรแล้วนะที่ TTM ทุกช่องทาง

81 Likes | 401 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
คื น วั น เ ส า ร์ กั บ เ ต า อ บ ห ร ร ษ า 🍷 Clean Bandit first day sale party.. Chicken Patè, Roasted chicken, Mashed potatoes and a couple glass of red wine is just what I need to end the day with. Thanks to the chef @dondjtonic

90 Likes | 402 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
It's a Negroni Week!! . . ด ริ้ ง เ พื่ อ ก า ร กุ ศ ล ไ ง 🥃

75 Likes | 403 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Looking for G&T ? เ ป็ น ค น ขี้ เ ห ง า . . เ ข้ า ใ จ บ้ า ง สิ 🎵

87 Likes | 405 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
เ ดิ น เ รื่ อ ย เ ปื่ อ ย. . ไ ม่ มี จุ ด ห ม า ย . . I hope someday we’ll sit down together.. . And laugh with each other about these days, these days 🎵

92 Likes | 406 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Jurassic World 2 : Fallen Kingdom ไปคับ.. สัปดาห์นี้เราจะไปช่วยไดโนเสาร์กัน 🦕🦖 ขอบคุณ: UIP Thailand

70 Likes | 407 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
O v e r l a p . L a y e r s โลกจะเอียง ก็ปล่อยให้มันเอียง.. เพียงมันยังหมุนไปก็ดีแล้ว 🎵

73 Likes | 408 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Keep your chin up! พอมองขึ้นฟ้าก็นึกถึงถังไวน์ 🍷

95 Likes | 409 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
G i n . a n d . T o n i c . (..will heal a wounded soul.) . . เด็กชายคนนั้นดูหงอยเหงา.. . บนโต๊ะของเค้ามีออเดอร์.. 🤣🎵

94 Likes | 410 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H i d d e n . T e n n i s . C o u r t s ห ล บ ห ลื บ 🎾

104 Likes | 411 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
F e e l i n g . M o o d y ? ไ ม่ รู้ ไ ป โ ก ร ธ ใ ค ร ม า 😤

101 Likes | 412 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Moving the body, Resting the mind . . เ ค ลื่ อ น ก า ย . พั ก ใ จ 😌😌

81 Likes | 412 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
E s p r e s s o . M a r t i n i จิ บ ก า แ ฟ แ ด่ บ่ า ย วั น วิ ส า ข บู ช า 🍸 Thanks to the mixologist @dondjtonic !!

88 Likes | 413 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
น ก ใ น ส ว น . . แ ล ะ บ น บ่ า How much sorrow can I take? Blackbird on my shoulder 🎵

61 Likes | 414 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Slow down, Let yourself feel it. . ช้ า ล ง ห น่ อ ย ก็ ไ ด้ 😌 🍃

64 Likes | 415 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Shiroi Baum เ ค้ ก ข อ น ไ ม้ ... ลาภปากวันก่อนครับ.. หอบหิ้วมาฝากโดย @kiddybo ...กราบส์

65 Likes | 415 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ห วั ง ดี เ ส มอ . .😌😌😌 . . . . Baby, you look happier, you do . . I know one day you’d fall for someone new . .🎵

103 Likes | 416 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S o . L o n g จากกันคราวนี้.. ไม่อยากให้ดูโหดร้าย รู้ดี.. อย่าห่วงไม่เคยจะทำให้เธอต้องลำบาก.. และอยากจะให้รู้เอาไว้.. 🎵

30 Likes | 417 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ครั้งแรก!! กับคอนเสิร์ตในไทย ของวง Electronic สุดฮอต Clean Bandit เจ้าของซิงเกิ้ลฮิต Rockabye, I Miss You , Symphony และ Rather Be BEC-TERO RADIO ขอชวนคุณมาปาร์ตี้ด้วยกัน ใน... “BEC-TERO RADIO presents Clean Bandit Live in Bangkok” วันพุธที่ 22 สิงหาคมนี้ ที่ Impact Exhibition Hall 1 บัตรเข้างานเริ่มต้นที่ 1,900 บาท เปิดขายบัตร 9 มิถุนายน นี้ ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทาง รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตามเร็วๆนี้

76 Likes | 418 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
I c e . C r e a m 🍦 ป รั ช ญ า ไ อ ติ ม

88 Likes | 419 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Hey, We need to talk. . ค ำ เ ก ริ่ น ก่ อ น บ ท ส น ท น า ใ ด ที่ ห ล อ น สุ ด 😓😱🤪

92 Likes | 420 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The clock is ticking, so stay . . เ มื อ ง ท ร ง เ ล ข า ค ณิ ต 🏙️

71 Likes | 421 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
W h o l e n e s s เ ร า เ ป็ น ทุ ก อ ย่ า ง นั่ น แ ห ล่ ะ . . ส า ม ห น้ า ห ลั บ ส บ า ย 🤣🤣🤣

111 Likes | 422 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
One single day can fill us with more possibilities than we could imagine. . ให้กาลเวลาอธิบายให้เธอฟัง 🎵

118 Likes | 423 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Who knows? Only time. . อ ยู่ บ น ที่ สู ง มั ก ค อ แ ห้ ง เ น อ ะ . . 🌁

81 Likes | 424 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S t a y . T h a t . W a y เ ชื่ อ เ ร า เ ห อ ะ

82 Likes | 426 days ago | 14

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Shhhh…don’t tell your mother.. We’re cool for the summer 🎵 วิ ว น ค ร เ มื อ ง ฟ้ า อ ม ร ฉ ล อ ง เ ล ข ส า ม ส่ ง ท้ า ย . . 🥂🍹🍸

115 Likes | 428 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
What does the big picture look like for you? . . ในวันที่เรากำลังจะอายุ 39 (ซึ่งตอนอยู่มหาวิทยาลัยคือคิดว่าคนคนนั้นคงแก่มากกกก) ... ผมพบว่าเมื่อเรามองย้อนกลับไป หลายอย่างก็ผ่านเข้ามา เป็นประสบการณ์ในหลายรูปแบบ ..ชีวิตได้มอบผืนผ้าใบที่มีเค้าโครงภาพใหญ่ๆ มาให้เราเห็นเป็นแบบจุดต่อจุด สมมติว่าถ้าเรามีอายุสักร้อยปี ภาพสเก็ตนี้ก็เกือบๆ จะครึ่งทางแล้วเหอะ . . เรื่องตลกร้ายแต่ก็จริงก็คือ ในบางปีดูเหมือนมันไม่ค่อยได้ทำอะไรสักเท่าไหร่ ภาพก็ลางเลือนสะเปะสะปะ มัวแต่วุ่นวาย จุกจิก เครียด วิตกกับจุดเล็กๆ โดยลืมไปว่า เฮ้ย.. เราไปกังวลกับเรื่องขี้แมลงวันหลังใบหูของโมนาลิซ่าว่ะ ทั้งๆ ที่เมื่อถอยออกมาจากความว้าวุ่นในใจ แล้วมองดูภาพรวมๆ เราเองก็พอใจในผลลัพธ์ของมันนี่นา!! . . ปีนี้ย่างเข้า 39 แล้วหนา ...เราก็ขอจดบันทึกเอาไว้เตือนใจ หรือปลอบใจ (แถมเราว่ามันอวดใครต่อใครด้วยเหอะ บันทึกเนี่ยอ่านคนเดียวก็ได้จะ public ทำไม.. อ่อ...เผื่อมีประโยชน์กับคนที่อ่านอยู่ไง) ...ว่า ในทุกๆ ปี รวมถึงปีนี้มันก็ยังคงมีระลอกคลื่น สายลม แสงแดด สายฝน เข้ามาตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นแหล่ะ ...อย่ามัวมองหาแต่สิ่งคงเดิมคงที่เท่านั้นอยู่อีกเลย ชีวิตที่มันเหมือนเดิม แบบเดิมๆ มันคือสิ่งที่ตายแล้ว.. ไปเป็นก้อนหินซะ . . ลองมองหาแง่งามในแต่ละเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตเถอะ แล้วเธอจะสามารถเต้นระบำ ท่ามกลางเรื่องที่ขัดใจ ท่ามกลางความอลหม่านได้ ..ถ้าเธอไม่ยอมเรียนรู้จังหวะของมัน เธอจะกลายเป็นก้อนหิน ...และอย่าลืมขอบคุณความโกลาหลและผู้คนเหล่านั้นที่ทำให้เธอได้เติบโตงอกงามหยั่งรากลึก และมียอดใบที่สูงเสียดฟ้า . . 14.05.18 สุขสันต์การเข้าสู่ปีที่ 39 ของฉัน Happy Birthday ฉันพร้อมแล้วววว ...และขอขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับ โลกนี้จะมอบสิ่งนั้นกลับไปยังเธอด้วยเช่นกัน 🎁🎉🎏🌈✨

71 Likes | 429 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
The Grass is always greener on the other side 🌿 ดอกไม้ ประตู แจกัน ดินทราย ต้นไม้ ..ใหญ่ 🎵 😆 🦗

75 Likes | 429 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Our home, our capsule of time, of memories and spirits. . ก ลิ่ น ค ว า ม ท ร ง จ ำ แ ล ะ ก า ล เ ว ล า 🕰️

84 Likes | 430 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S t o r y t e l l i n g . . เ รื่ อ ง เ ล่ า ข้ า ง ๆ บ้ า น 🌬️

62 Likes | 430 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Y o u r . S p a c e 🌱 ฝนตกเมื่อเย็น ..ก็แปลกดีที่เราคิดถึงคนที่เราจะไม่ได้เจอกันอีกเลยทั้งชีวิตที่เหลือ ..มันจะเป็นอย่างไรนะ ที่เมื่อเราพูดถึงคนๆ นึงแล้วเริ่มลืมช่วงเวลาที่เคยสนิทกัน

93 Likes | 432 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Newtown, new opportunities. . นี่คือครั้งสุดท้ายที่ได้ใส่.. คือ หลังจากบ่ายวันนั้น เราก็ได้บริจาคแว่นกันแดดให้ชาวออสซี่ไปที่ไหนสักที่แหล่ะ.. ลาก่อยยย 555 😎😏😌

87 Likes | 433 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Walk straight until the end. . เธอเคยได้ยินใช่ไหมว่าที่หนึ่งถ้าเราไปถึงจะมีทุกอย่าง 🚶

108 Likes | 434 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Keep on your dreams, Keep standing tall . . ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น แ ต่ รู้ สึ ก ไ ด้ 🌾

87 Likes | 435 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Quality of life indicators . . 🌳🌴🍃 . . . กิ จ ก ร ร ม เ ย็ น วั น อ า ทิ ต ย์ ค น เมื อ ง . . ที่ ไ ม่ ใ ช่ ห น้ า จ อ 🍡🌭🍢

90 Likes | 436 days ago | 7

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S u n d a y . C o f f e e ☕ กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ กาแฟ 4$ ตอนเช้า รสชาติละมุน ร้านช่างตีเหล็กแถวบ้าน ...อ๊าววว รูปยังมะหมด

48 Likes | 436 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
T o g e t h e r . F e s t i v a l . 2 0 1 8 แสงสีตาบอดไปข้าง.. ฮอลเล็ก ฮอลใหญ่ เลือกเข้ากันตามใจชอบ เมื่อคืนเพลงดุดันกันเหลือเกิน ทั้ง Alan walker และ Hardwell คืนนี้ใครไป ขอให้เพลิดเพลินกันให้สาแก่ใจ 🤣🤣🤣 . . #tgt2018 #togetherfestival #togetherfestival2018 #alanwalker #hardwell #radradiofm

108 Likes | 437 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
B a n g k o k . T w i l i g h t แ ฮ ป ปี้ ฟ ร า ย เ ย 🏙️

88 Likes | 438 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Let's cruise, Let's float, Let's glide ⛵ แจวมาแจวจ่ำจึก น้ำนิ่งไหลลึก นึกถึงคนแจวว ...เอ้า! 🎵

87 Likes | 438 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
K e e p . G r o w i n g . U p น ก . ค น . เ มื อ ง

68 Likes | 439 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
INSPIRED by the rhythmic cycle of the ocean 🌊🌊 . . . เราชอบที่บังแสงรอบๆ ... จากห้องสี่เหลี่ยม พอล้อมด้วยระเบียงทรงกลมของอาคารก็ดูกลมกลืนดี

56 Likes | 440 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
1 3 2 . R e d . D o o r ป ร ะ ตู แ ด ง ข้ า ม มิ ติ 🚪

132 Likes | 441 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Non-Claustrophobics. . ที่ แ ค บ เ ร า โ อ เ ค 😅 🚧

71 Likes | 441 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
C o m e . I n t o . K n o w l e d g e รู้ อ ะ ไ ร ไ ม่ สู้ . . รู้ งี้ ! ! 🤣🤣

80 Likes | 442 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
N e x t . S t a t i o n ไ ป คั บ ไ ป กั น ต่ อ ( ล ง มั น ทั้ ง ปี ) . . 🚇

47 Likes | 442 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
'Cause if one day you wake up and find that you're missing me 🎵 . . The Script live in Bangkok 2018 คอนเสิร์ตแมนๆ เสียงเชียร์แบบเชียร์บอล.. สเปเชียลกราฟฟิคเรียลไทม์ด้านหลังดีมาก ตาบอดกันไปข้าง ...แถมมาโผล่เซอร์ไพรส์ข้างหน้าที่นั่งแบบหายใจรดต้นคอกันให้คนอิจฉา ใครที่เพิ่งมารู้จักวงนี้ครั้งแรก ถ้าได้มาดูคือตกหลุมรักได้อย่างง่ายดาย . . . #Thescript #Thescriptliveinbkk #thescriptliveinbangkok #thescriptliveinbangkok2018 #thescriptconcert #bectero #becteroradio

78 Likes | 443 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
P e d e s t r i a n s . W a y สิ่ ง ไ ห น ส ำ คั ญ สิ่ ง นั้ น จ ะ ค ง ค ว า ม ง ด ง า ม 🚶

96 Likes | 444 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Sandwiched between two buildings. . ข อ ซ อ ก เ พี ย ง เ ล็ ก ๆ 🎵

69 Likes | 446 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S u n b a t h ⛱️ ข้ า ง ห ลั ง บ้ า น

99 Likes | 446 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S m a r t . C a s u a l เ ก๊ ก นิ่ ง ดู ดี . . แ ต่ ฉ า ก ห ลั ง ก็ ฟ้ อ ง ว่ า ขี้ เ ม า 🤣🤣 . . . 📸 Cr. @dondjtonic

79 Likes | 447 days ago | 8

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ไ ม่ ไ ด้ ล ง ไ ป ห ร อ ก . . นั่ ง เ รื อ ผ่ า น ช ะ โ ง ก เ อ า 🤣🤣 . . . Paradise, we live it, and we call it a vacation, vacation. .

71 Likes | 448 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
L o v e . C a g e 🥀 . . กักขังฉันเถิดกักขังไป ขังตัวอย่าขังหัวใจดีกว่า 🎵

103 Likes | 449 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Underneath the rising sun. . ต้นไม้ใหญ่ กับ คนสูงวัย ..มีความทรงจำยิบย่อยมากมายเหมือนกิ่งก้านที่สูงเสียดฟ้า 🌳

88 Likes | 450 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H e l l o . E a r t h . D a y . 2 0 1 8 ไ ป คั บ . . พ า ไ ป ส ว น ลุ ม 🌳🌱🌿

90 Likes | 450 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
40 • 40 • 40 ...Charming Black ช อ บ ตึ ก ด ำ ม า ด ข รึ ม . . บ้ า น เ ร า ค ง ม ะ ค่ อ ย ใ ช้ สี นี้ กั น

158 Likes | 451 days ago | 6

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Healing the soul with Gelato 🍦 อ า ก า ศ ร้ อ น . . เ จ ล า โ ต จ ะ เ ยี ย ว ย า ทุ ก สิ่ ง เ อ ง

91 Likes | 451 days ago | 5

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
H o u s e . b y . T h e . O c e a n

97 Likes | 452 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
A l o n g . t h e . w a y ป ล่ อ ย ไ ป ต า ม ล ม เ ล ย 🎵 #ชอบสายลมที่มองไม่เห็นแต่มีผลกระทบให้เห็น

77 Likes | 453 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ล ง รู ป ยั น สิ้ น ปี อ ะ . . . "No worries", primarily of Australian origin. 🌊

76 Likes | 454 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ภ า พ M V. ม า . . แ ล้ ว เ พ ล ง ข อ ง ท ร อ ย ซี ว า น ก็ ดั ง ขึ้ น . . So come over now and talk me down 🎵

123 Likes | 455 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
B o n d i . C l i f f . W a l k บ อ น ไ ด ใ ช่ แ ค่ ท ะ เ ล . . 🧗

72 Likes | 457 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
B o n d i . V i b e s 🤸 บ อ น ไ ด . . ใ จ เ ข ย่ า

114 Likes | 457 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
S u r f . L i f e . S a v i n g 🏄 ถ้าข้างนอกมันอันตราย.. ก็มาว่ายวนในใจพี่ก็ได้นะ.. 😆😆😆

138 Likes | 458 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ส วั ส ดี ปี ใ ห ม่ ไ ท ย จ า ก ซิ ด นี ย์ . . ปี แ ร ก ที่ ม ะ ไ ด้ เ ห ง า ที่ บ า ง ก อ ก . . Happy Thailand's New Year!!! 🎉✨

85 Likes | 459 days ago | 10

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Experience the MCA 🎭 เนี่ยๆ มาตามหาเนื้อคู่ที่ชอบอะไรๆ เหมือนๆ กัน.. สงสัยต้องกลับไปหาต่อที่บางกอก

106 Likes | 459 days ago | 2

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ที่นี่คือแหล่งศิลปะ กีฬา และ ผู้... คน 🎨 Contemporary art is not a form, but a philosophy of society. .

88 Likes | 460 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
ร อ คั น ที่ ไ ป ส ถ า นี บ า ง ซื่ อ . . Yeah, come over here and sit next to me, We can see where things go naturally. . 🛋️

69 Likes | 460 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
Founded . October . 1821 เ ร า เ นี่ ย คิ ด ถึ ง แ ฮ รี่ พ อ ต เ ต อ ร์ . .

95 Likes | 461 days ago | 4

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
It's not a choice... it's a Lifestyle. เ นี่ ย ๆ ๆ . . ใ ช้ ชี วิ ต ( ใ ห้ คุ้ ม ) 🏃

117 Likes | 462 days ago | 1

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
V i e w . F r o m . A b o v e รื่ น ร ม ย์ ยิ่ ง นั ก . ไ ม่ รั ก ไ ด้ ไ ง ⛵

80 Likes | 462 days ago | 11

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
A Journey with laughter . . โ ป ร ด อ ย่ า ถ า ม ว่ า ไ ว น์ ไ ห ล ล ง ตั บ ไ ป เ ท่ า ไ ห ร่ 🍷🥂

57 Likes | 462 days ago | 3

รูปล่าสุด IG ดีเจ กฤษณ์ กฤษณ์พงศ์
It's about love. . ดิ น แ ด น แ ห่ ง ค ว า ม รั ก 💍 . . #patphinit
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่