เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รูปและวีดีโอ Instagram ของ กราฟิค รัชวิศน์ จันทร์รุ่งอนันต์

Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ กราฟิค รัชวิศน์ จันทร์รุ่งอนันต์ กรุณารอสักครู่