เคท ไบรโอนี่

Instagram เคท ไบรโอนี่ | เคท ไบรโอนี่ รอดโพธิ์ทอง

@bryceyogaschool

แชร์เรื่องนี้ ทวิตเรื่องนี้
995
Ranking
ลำดับ
2,147
Posts
รูปวีดีโอ
169,870
Followers
ผู้ติดตาม
1,191
Followings
ติดตาม
Bryce Yoga Teacher Trainings Fit•Flow•Fly Providing inspiring and diverse trainings to educate people on the power of modern #yoga #yogateacher Teacher Trainings👇🏻 #bryceyoga | bryceyogaschool.com/ |
 
ดูข้อมูล Instagram
ดูข้อมูลสถิติ

รูปและวีดีโอ Instagram ของ เคท ไบรโอนี่

286 Likes | about 9 hours ago | 1

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What attracts us to the yoga practice initially is usually the physical practice. When we are beginners, we use our eyes to see the pose shapes and then try to put our bodies in those shapes. But, as our mind/body connection gets stronger, we use our sight less and feel the pose more. We also begin to hear our teacher’s instructions on a deeper level and our practice deepens. As our mind/body connection strengthens, the ability to tap into our mind patterns becomes more accessible, and now Yoga is a part of your life. Deepen your practice with us at our summer teacher trainings (link in our bio) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachertraining #instayoga #yogateacher #yogainstructor #practiceyoga #yogapractice

769 Likes | 1 day ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#DreamTeam Doing yoga can be a very personal and intimate experience, I know there are days where all I want is to focus on clearing my head and getting the pose just right.. but there are also days like this.. where all you want is to hang out with your squad, having fun doing what you love ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tag your yoga family and make plans to have fun soon! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogilife #instayoga #yogainspiration

324 Likes | 2 days ago | 3

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
SOUND ON 🎶 @yogawithbriohny is trying to tell you something important!!! ⚠️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Got any questions? Leave us a comment! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachertraining #yogateacher #yogainstructor #yogini

702 Likes | 3 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Yoga isn't easy but that's ok. Because, it's usually the hardest things we do in life that help us crack open and wake up! That's why we both chose the path of teaching Yoga. I wasn't sure if I wanted to teach when I took my 200hr but, by the end of it, I was so filled with love and appreciation for the practice that I couldn't not share it. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Our 200hr Yoga Teacher Trainings are open to everyone! Whether you know you want to teach or simply want to deepen you practice practice, our immersive experiences in Thailand will change your life. What are you waiting for? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogateachertraining #yogainspiration #yogaposes #yogainstructor #travelingyogi

570 Likes | 4 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How do teachers gain the confidence to adjust their students? This is something that comes up a lot in our trainings and we think that the most common thread that we find is that a lot of #yogateachers don't know why they're teaching a cue or why they're adjusting a pose a certain way. This lack of why is what leads to not being confident. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So in our 300HR trainings, we always try to teach why and that takes us first asking why. We teach why we're cueing certain things so when we're cueing we become more aware of what and why we're doing. This way our physical adjustments can become much more effective because we know visually what to look for in terms of misalignments and then we know exactly how to verbally and physically adjust. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you're interested in learning more about this, leave a question in the comments 🔽 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 300HR Training Modular & Immersive July 5-31, 2019 Koh Samui, Thailand LAST SPOTS! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ytt #teachyoga #yogapractice #yogainspiration #instayoga

392 Likes | 5 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Part of the #yogateacher hustle is to create sequences that will help your students both mentally and physically. But have you ever wondered, how do you go about sequencing? In this short video, @diceyoga will offer an insight on how we go about it at the Bryce Yoga School. Make sure to swipe left to get all of it down!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ And yes, just as Dice mentioned in the video we do focus on Sequencing on our 200HR #yogateachertraining. Curious to find out what else we cover? Click on the link in our bio for more info ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ytt #yogainstructor #yogateachers #yogatraining

633 Likes | 9 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How many of you have a strong side? I know I do!! Certain poses, I can only on one side confidently. It's interesting how we favor success and how the body and mind will take the path of least resistance naturally. Over the past few years I've started doing more things that challenge me (like working on leg and booty strength) and it's exciting to see the results. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What poses do you dislike? Try figuring out why and you might realize you avoid the things you need most ... like me! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogainspiration #acroyoga #partneryoga #yogisofig #instayoga #yogagoals

656 Likes | 10 days ago | 8

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Helping someone without expecting something in return requires constant practice and sometimes we don’t even realize we have expectations. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Someone told me a while ago that our expectations will always disappoint us and although that might seem extreme, the most fulfilled I ever feel is when I’m able to make a difference in someone’s day, practice, or life. That’s what us yoga teachers get in return for helping people. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How does your job fulfill you? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogateachertraining #yoga #partneryoga #instayoga

670 Likes | 11 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
When we talk about business with yogis, there is always a good amount of discomfort. And although we get where it's coming from, we also think its a very necessary topic to touch upon; specially if you're planning to pursue yoga as your career. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you teach yoga, you are an #entrepreneur. Which means YOU are your brand and responsible for every facet of it. If you want a job, YOU have to go get it... yourself. The first step is to figure out what you're good at and what you're passionate about. Then match them to come up with a personal strategy of how you're going to promote yourself. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ For us, inversions were a strong passion so we worked hard at being good at practicing and teaching them. Over the past decade, we have built a brand around our passion. And you can too. If you're passionate about turning #yoga into a career, then a 300HR training is a good fit. Click on the link in our bio for more info - and yes, we have a whole module dedicated to The Business of Yoga! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogainstructor #ytt #acroyoga #yogainversion

456 Likes | 12 days ago | 8

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Let's take your Shirshasana to the next level! Although this #headstand variation looks quite challenging, it's surprisingly less complicated than it seems. Feel free to use a wall if you're worried about falling out. How did everyone do? Leave a comment to keep us updated of your progress ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogaposes #yogaclass #yogateacher #practiceyoga #yogisofig #yogainspiration #instayoga #yogainstructor

613 Likes | 13 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How much should YOU share on IG? 🤔 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is a question we’ve all pondered on and we think it’s a question that applies to everyone, not just yoga teachers. There’s no denying the power of social media and although we all would love to benefit from it, we think that there is no “cookie-cutter” answer 🍪 And that’s amazing! Because you can be as open or as private as you want and still take advantage of IG. The most important question to answer is not how much, but WHY? Being true to yourself and your goals is 🔑 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ask yourself, why do I want to share my life/my job/my passion online? Take a minute and comment below 👇🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Dice is wearing @aloyoga with @yongsubi behind the camera ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #socialmedia #yogisofinstagram #instayoga #yogateacher #bryceyoga #instagram

524 Likes | 13 days ago | 5

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Count us in! 🤗 Sometimes, the difference between achieving and dreaming is a nudge.. or a push. Whatever that may mean for you, we just wanted to drop in and say, we're your team. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you have a goal in mind or a dream you want to turn into reality, let's tackle it together. We're here for you, and we will cheer for you and support you all the way to the finish line. You got this, let's go make things happen 🌟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉We're super serious! You can count on us for whatever you need, we're only a comment or DM away 😘 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogafamily #instafamily #empowerment #yougotthis #supporting #yogini #instayoga

1,406 Likes | 16 days ago | 40

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Finish this sentence: I have the courage to go after my dream of .................. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Being courageous for us means doing what you think is right, or staying your path, in spite of your fears. It takes guts to go against the grain. Dreams work only if you do. So what are you waiting for? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We like helping yogis in any way we can to make their dream of becoming a #yogateacher come true. This is why we launched a 300HR Modular Training, to help yogis complete their training in a time that works for them. Instead of 30 days, you can now enroll in a 14 day program. No more buts. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you'd like more information on how to enroll, leave a comment below ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachertraining #yogateacher #yogainstructor #ytt #yogastudent

529 Likes | 18 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
In our 300HR trainings, it's really important for us to give teachers the tools to help their students into transitions and poses... even if the teacher can't do it. One of the most common transitions I'm helping advanced students into is Crow to Handstand and Handstand to Crow. In this tutorial, we'll teach you how to do this, even if you can't do it yourself. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Did you find this video helpful? Let us know with an emoji 😉😍😁 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #handstand #crowpose #yogaposes #yogaclass #yogateacher

786 Likes | 19 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The longest and most intimate relationship we will ever have is with ourselves. And yet, I've often found it's so easy to forget this and go the other way. For years and years, I was unhappy with my body. And although I got over my health problems, I still am unkind to myself. I know we all have done this and we all do this. But today I wanted to say to myself and to you: we don't have to. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Because from today, we WILL love ourselves. Just the way we are. No more smack talk. It's time we change that auto-criticism for self-love. The best part is that as yogis, we already know what to do. We have tools to helps us live the present, get clear on reality and shift all that negativity into positive thinking. We know how to access a place inside that is strong and safe. So let's practice what we know. Love yourself today 💓 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you resonated with the above, please share. I would love to get this message out there to as much people as possible. Because we all deserve the love ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #loveyourself #selflove #yogainspiration #yogabody #yogalife #yogatherapy

540 Likes | 20 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We soar when we lift each other up 💪 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ In our Yoga Teacher Trainings, we really emphasize the power of community. This industry is getting more and more saturated, in turn increasing the level of competition. Which is why we think it is so important to support one another. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Taking a teacher training has a number of benefits and one of the biggest takeaways is the relationships formed during the trainings. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Join us and learn the tools to building a strong and supportive community BEYOND BRYCE 300HR TRAINING WITH @YOGABEYOND July 5-31 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachertraining #yogaclass #yogateacher #yogainstructor #yogathailand

1,046 Likes | 21 days ago | 25

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
In a recent post, we asked you what you wanted to know about The Business of Yoga. And the most requested topic was 🥁drumrolls please🥁 CREATING CONTENT ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ As you know, you ask and we answer. So read below 👇 Content is SO IMPORTANT in this day and age. Specially for #yogateachers who want to make passive income, expand their outreach and grow their business. People consume content, it's the product of technology and it's something to consider if you want to take advantage of social media (which in our opinion, you do) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We recommend that you think of content creation as part of your work and your study. Think of what you want to share, why and to who. Identify the parts of your life and practice you are willing to share. Look at yourself and figure out those parts you love... and share them! Look for role models, people who inspire you with their content and who you would like to emulate (with your own style of course). Then go out and create... and have fun doing it! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ You don't need to have a team to be able to create content. You can get started with your phone and a tripod. Specially, if you are filming yoga videos! They don't have to be highly edited but if you're into that, there are so many apps that can help you do it. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So there you have it. That's our take on content. We know you have more questions related to this topic, so leave them in the comments. You'll get our personalized answer 😉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉In case you were wondering, Dice is lifting @theyogimatt with @yongsubi behind the camera ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #businessofyoga #instayoga #yogisofig #yogaclass

568 Likes | 22 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What is the difference between change and transformation? Transformation is permanent. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Transformation is the result of all the hard work you put into change. Becoming a mother transformed my life and me for the better in so many ways. Teaching #yoga has too! Mainly because getting to be a part of someone's life, whether it's a small or big part, forces me to bring a mirror to myself so that I'm not projecting my own issues onto others but instead, working on myself to be the best version of me for others. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What has transformed you? Share in the comments 💓 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogaeverydamnday #instayoga #yogini #yogisofig #yogagram

520 Likes | 23 days ago | 5

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
This guy and I have been making shapes together for quite a while now and I have to say.. he is such an amazing force to be around. Honza, Claudine, Dice and I teach together every year in our 300HR Beyond Bryce trainings and each time we get to enjoy each other's company.. but Honza is always making us laugh 😂 Which is greatly appreciated on my side! In moments of stress or tiredness, I know I can count on Honza to lighten my mood.. and make our pictures 10000 times better. See you soon my dear friend! @yogabeyond ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tag that friend who reminds you to enjoy life and smile every time you can 😉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogagoals #friendship #yogisofig #yogafriends #instayoga

452 Likes | 24 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Chaturanga is such a hard pose but it's a really important foundation. It strengthens your arms and it's the corner stone to conquer arm balances. In this tutorial, we'll show you the common misalignments that occur, how to fix them and how to properly do this #yogapose. So if you find yourself pancaking to the ground, tune in🥞 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉Shout out to @actionhiro for being our student in this video ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogapractice #backbend #practiceyoga #chaturanga #yogavideo

452 Likes | 25 days ago | 8

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Are you dreaming of becoming a yoga teacher? If the answer is YES, and there is a BUT right next to it we have something to tell you 👇 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ YES, it can be super SCARY 🧟‍♂️ BUT... ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It's easy to get caught up in the fear story that there are tons of people already doing what you want to do, that you're not ready, not good enough and that you'll never get noticed and be able to make this passion a career. But when you take the first step... that's when a shift happens and things start to be really exciting. You know what? You should take the leap.. come fly with us! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We would like to lead you during this life changing decision. In your yoga teacher training, you will: - Deepen your practice -Graduate with the tools to TEACH #yoga -Learn how to market yourself as a yoga teacher and make a living doing what you love ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Give yourself this gift 🎁 It's time to empower yourself and yes... this is the sign you've been waiting for 😉 We can't wait to practice with you! Click in the link in our bio to get started 💥 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogathailand #practiceyoga #yogateachertraining #yogainstructor

697 Likes | 26 days ago | 26

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The third video of the Hollow Back series is here!!! Let us know with an emoji if you're liking these videos 🤩 Today we'll be tackling how to get into a Free Standing Hollow Back. Are you ready to try it out? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ In practicing any inversion, it's important to know your fall out position. Which is why we have another video where we show you how to get into Dwi Pada Viparita Dandasana at the wall. If you haven't done that yet, make sure to check that video out because that knowledge will come in handy for this pose. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogastudent #yogaclass #yogiintraining #instayoga #yogapose #yogateacher

772 Likes | 27 days ago | 26

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
One of the most common injuries I've seen in all my years of teaching is a shoulder injury from #yoga. That is mainly because when we start yoga, we see and create the shapes but we don't exactly know what to do with our muscles. So today we're changing that 💪 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ With the help of @actionhiro, I'll show you in this tutorial a common misalignment in Downward Facing Dog with the shoulders, how to spot it and how to adjust it, to make sure you and/or your students have a safe practice. What did you think??? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #instayoga #yogapractice #practiceyoga #yogavideo #teachyoga #yogaonline

669 Likes | 28 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We get a lot of questions asking if a #yogateachertraining is a good fit, even if teaching #yoga is not the goal. Despite the name, a training is more than becoming a #yogateacher. If you want to deepen your practice and better the quality of your life, then a training is for you. Whether or not you plan on teaching yoga, this is a wonderful opportunity to dedicate time to your self-growth and happiness. In this day and age where stress and anxiety are more prevalent than ever, studying and teaching yoga is not only a great way to do something you love, but to also reconnect with yourself. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What other questions do you have about taking a YTT? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @jake_paul_white behind the camera ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogagram #yogaforbeginners

760 Likes | 29 days ago | 31

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
If you're holding the #handstand and you're looking for ways to slow down when coming back to the ground, we have a trick for you: Toe Taps 👣 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ In this tutorial, we'll show you how you can trick your mind into slowing down with an easy tip. Ready to give it a try? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #handstand #yogapose #yogateacher #yogaclass #yogastudent #yogiintraining #instayoga

457 Likes | 30 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
More videos are coming your way!!!!! 🤩📺😍 Our main goal as #yogateachers is to help you in any way we can to excel at your #yoga practice. So we're back at it with a highly requested series: Pose Breakdowns. We'll be talking about the why and how behind popular yoga poses, and what you can do to incorporate them in your practice safely. Look out for these videos in our timeline, starting next week 📅 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We're balancing a LOT of videos. So much to post, so little feed space 😂 Vote in the comments for your favorite series. What video would you like us to post next? 👉All About Adjustments 👉The Handstand Guide 👉The Hollow Back Guide 👉Modern Yogi 👉Pose Breakdown ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogapractice #yogaeveryday #yogaclass #yogastudent #yogavideo

1,289 Likes | 31 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#Handstanding is a feeling..... and A LOT of work! Here we look picture perfect, side by side in sync at a beautiful place, like we don't have a care in the world. The truth is that in this picture, we reaped the results of years and years of practice. Because the handstand is no overnight success, it takes constant practice and dedication to get up there. People always ask us: what is the secret to handstands? Patience. Lots and lots of patience. Believe in yourself and in the process, and trust that all your hard work will pay off eventually. That first time when you get off the ground will feel amazing and you'll know your time was well spent. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We hope we inspired you to keep at it with your journey to master this #yogapose. If you need practical advice on handstands, take a look at our feed. We have TONS of videos that cover all the stages. Whether you're a beginner or advanced, we have a video for you 📺 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #handstand #handstands #handstandpractice #yogateachers

456 Likes | 32 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
If you're on a journey to master the #hollowback, we are here for you. Every step of the way! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ In Part 2 of the Hollow Back series, we'll talk about what you can do to deepen this #yogapose. In this short tutorial, we'll show you how to get there step by step, with anatomical instructions. If you have a question, let us know in the comments and we'll be glad to help out 😉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you missed Part 1, make sure to check out that video first. You can find it on our timeline right below this video 👇 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogabody #yogastudent #yogaasana #yogastrong

926 Likes | 33 days ago | 31

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Yoga as a business and industry has grown exponentially over the past ten years. What was once an industry with limited outreach now offers many career opportunities and is a viable profession, where you can encounter success and make a living doing what you love. Although the business of yoga is still a tough subject in the yoga community, we believe that it's a necessary topic to approach. Just as we teach the foundations of yoga, we believe in teaching the foundations of business. That is why in our 300hr YTTs, we aim to equip all trainees with the strategies to be successful. Sample topics include owning and operating a studio, specialized workshops and festivals, travel teaching, creating yoga products, and producing online content. We also talk about the many ways that you can brand your passion. We discuss the importance of social media branding and we learn how to find your own voice, what topics to approach and why it's important to be active online. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Doing what you love it's very important. But it's also important to understand how you can make a living out of it, if you are seeking to make your passion your profession. We know it's possible because we made it happen for ourselves, and we're here for all those yogis who have questions while they are figuring out their own path. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What questions do you have about The Business of Yoga? Leave a comment below and we'll get back to you 👇 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogabusiness #yogipreneur #yogapractice #yogagram #yogainstructor

771 Likes | 34 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Lead with an open heart 💓 Here's 5 ways to achieve it 👉Be grateful Take a couple of minutes a day to take note of all the things in your life that you are thankful for. 👉Be nice to someone Give your kindness without expecting anything in return. Support and praise someone, telling them how amazing, beautiful, supportive, gifted and awesome you think they are - just because. 👉Be kind to yourself Focus on your strengths and what you do right, instead of beating yourself up for your weaknesses and your mistakes. You are valuable, just the way you are. 👉 Play some tunes Step out of your head and let yourself feel the music. Dance, sway, chant, do whatever you need to flow and experience the rhythm. 👉Check in with yourself Check in with your heart and make sure you're going after those things that will make you happy. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ By doing all of the above, you will soon start to see the world differently, looking for positive instead of negative. Change your life for the better - both on and off your mat. Are you ready to make a difference in your life? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @theyogimatt behind the camera ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogainspiration #yogalife #yoga4growth #yogaanywhere #yogainspo

587 Likes | 35 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Hollow Back is a great pose to practice for those of you who are looking to stabilize or open your shoulders. If you're getting ready to do it for the first time or if you want to add it to your daily practice, start here 🤗 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉This is the first video of the Hollow Back series! Stay tuned, more videos are coming 😎 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉Music by @djtazrashid, video by @drishti_videography wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #bryceyoga #hollowback #yogaposes #yoga #yogachallenge #yogapractice

546 Likes | 36 days ago | 8

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
A busy schedule shouldn't be a dream killer ☠️ Balancing life and dreams is definitely a challenge, but we believe it should also be possible. We support all yogis in the pursuit of their dreams and that's why we've created a training dedicated to those who would like to build their technique, hone their voice and diversify their practice - on a timeline that works for them. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 300HR Modular Training @bryceyogaschool & @yogabeyond August 2-13 2019 Koh Samui Thailand 🔸EARLY BIRD PRICING 🔸 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ For more information, click on the link in the bio ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachertraining #instayoga #yogastudent #yogis #yogini #yogacommunity

799 Likes | 37 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Climb Off Your Pedestal. Have you tried it yet? There's this thing called "The Pedestal". It's built slowly but surely. You get an expectation set on you and then you do what you can to meet or exceed it. When you achieve it, everyone's happy. And then they raise their expectations. You achieve it again.. and then those expectation are raised again. Sound familiar? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ When you find yourself on the pedestal, it seems impossible to get off. You find that the pedestal keeps getting taller and taller until you start to think that there is no other way but up. But there is another option. Climb down. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ You're the only one who controls your life. You are the master of your own destiny, and what you say, goes. No one else's opinion matters but your own. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga and photographed by @theyogimatt ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogainspiration #yogawisdom #instapic #yogapose #yogis #yogisofig #yogateacher

715 Likes | 38 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The set up for your #handstand is the set up for success... literally! Handstand is about stacking your body, find out if you're doing it right by tuning in to this quick tutorial 📺 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Got questions? Leave them in the comments, I'll help in any way I can 😉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Remember, this is a video from my handstand series. You can find the rest of the videos in my timeline ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #handstanding #yogavideo #yogateacher #yogapractice #beginneryoga

958 Likes | 39 days ago | 23

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
You think, breathe and dream about #yoga. It's your greatest passion and your wildest dream. You're certain that you want it to be part of the rest of your life and you're tempted by the idea of making it your profession. But you keep asking yourself: how do I know that being a yoga teacher is the right fit for me? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It's not easy but as we all know nothing is easy. Like any other profession, teaching yoga calls for a particular set of skills, talent and drive. Teaching yoga is its own practice. Your objective is to transmit yoga as fully and clearly as possible. So you develop teaching muscles, seeking to inspire and listen. You learn to communicate, facilitate and collaborate. You find your own voice, rooted in your own practice. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Finding out if teaching yoga is your calling is a personal process and it varies from person to person. If you're looking for someone to listen and help you through the decision making, we're here to help. Just reach out via DM and we will gladly lend a helping hand 📭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @yogawithbriohny and @diceyoga are glad to be supporting the star in this picture, the one and only @anxca ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yoga #bryceyoga #teachyoga #practiceyoga #yogapractice #instayoga #yogini #yogisofig #yogainspiration

926 Likes | 40 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#Truth Arm Balances are tough! Yes, they look amazing in pictures and finally doing one feels amazing, but there's more to them than difficulty and coolness. Arm balances are a reflection of deeper work. They are an opportunity to tap into your strength, courage and power. And although you might not be in a place to get them done just yet, that doesn't mean that you never will. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you'd like to get there someday, here are some tips for building an arm balance practice: 👉Improve your wrist flexibility: Make sure you work on warming up those wrists in your everyday practice. Check out our latest video for a demo on this; it's right in our timeline. 👉Put your weight in the knuckles: Instead of putting your weight in the palms of your hands, move the balance point forward to the knuckle between your hand and fingers. This will give you more control. 👉Build shoulder-blade strength: The shoulder blades are an important part of holding an arm balance. Work on them by holding an engaged plank instead of sinking down into them (tip from @dylanwerneryoga: think cat pose in plank position) 👉Work on core stability and isolation: Practice it by engaging your core in every yoga pose. Eventually, engaging the core will become second nature when you do an arm balance. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ One final tip: Practice adding mindfulness into your movement. Arm balances require us to understand movement and overcome our fears and by bringing mindfulness to the movement, you can understand what's going on and let the fear go away. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ready to take on arm balances? Let us know how your journey has been so far ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @theyogimatt behind the 📸 Post inspired by @yogajournal and @dylanwerneryoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogainspiration #armbalance #yogaposes #yogateacher #yogapractice

408 Likes | 42 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Whether you have tight shoulders, weak shoulders or just shoulders in general, it's important to warm up your shoulders for #handstand. One thing to know is that a lot of times when you can't straighten your arms overhead, there is tightness between the triceps, lats and serratus anterior. Dolphin pose is an amazing warm up that takes care of this issue. Tune in to see how it goes #handstanding ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #handstands #yogateacher #practiceyoga #yogapractice #instayoga

862 Likes | 43 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
To prop or not to prop? (Hint: drop the ego) Yoga is an amazing practice and although it has many benefits, it too has a dangerous side. Being safe in your practice means finding a good teacher, listening to your body and (yup, you guessed it) using the right props. A prop is an amazing tool to help you develop your practice and it's completely okay to incorporate it; it's as essential as your mat and breathing. No only do they help you find more space, freedom and stability in your poses, but props can be great teaching tools with endless uses if you get creative. So dedicate some time to playing with them, your practice and body will thank you. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Picture by the talented @dbrownyoga while wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogainspiration #yogaprops #yogisofig #yogateacher #bryceyoga

845 Likes | 44 days ago | 21

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Yoga has so many beautiful traditions and such a rich philosophy that it can be a wonderful journey to delve deeper than asana. Many of us tend to gravitate towards the Sutras of Patanjali, specially the Eight Limbs. The Eight Limbs are yogi to-do lists or commandments for a blissful life and within them, you can find the Yamas and Niyamas. The Yamas are basically restraints that we should practice to have a more balanced life while the Niyamas are ways for us to look at our life. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ When I first started practicing yoga, I found all of the above restrictive and intimidating. But as time passed, I found them to be an inspiration for a more awakened life and I felt more inclined to connect with them. As I began to invite these practices into my life more and started teaching and talking about them, it started to come full circle for me as a life practice. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tell us: would you like us to keep sharing more about yoga philosophy? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogisofig #yogainspiration #yogaphilosophy #yogaforall #yogavibes #bryceyoga

533 Likes | 45 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Warming up your body is oh so important when preparing for #yoga. Whether it's a sequence or a pose, it's necessary for you to take the time to warm up. In this video, we'll be breaking down great wrist and forearm warm ups for your #handstand. If you're curious about what to do (and what not to do), tune in! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Interested in more handstand videos? We've been sharing a complete handstand guide! You can find all our videos on our timeline and coming soon to #IGTV ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #instayoga #yogaposes #handstands #handstanding #yogateacher

686 Likes | 46 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
It's International Women's Day and we're celebrating the women in our lives: our founder, fellow teachers and amazing students. We're blessed to have you as a part of our daily routine. Thank you for all the lessons you teach us, for the support you give us, for always leading by example, for keeping your journeys honest and your hearts open. We're grateful every day but today we wanted to pay homage to the strong women who make up the Bryce Yoga School. Tag your favorite yogis and let them know why you're thankful for them 🙏 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Featuring @yogawithbriohny and Claudine from @yogabeyond. Picture by the amazing @jake_paul_white. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #internationalwomensday #strongwomen #womenempowerment #womensupportwomen #yoginisofinstagram

794 Likes | 47 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
So you decided to follow your dreams and you're a new #yogateacher. How do you make your passion a career? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is a question that all yogis who want to teach face sooner or later and finding an answer can be a baffling process. We spend quite a lot of time talking about the Business of Yoga in our trainings because we know that even though yoga is your passion, you still gotta eat! So how do you go around it? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Yoga is about community. You can build so many wonderful connections through communities at yoga studios so we highly recommend that you go to your local yoga studio whose values you resonate with and become a part of the community (if you haven't already). After you've gained some experience, branch out to other places where yoga is requested and reach out to fellow yogi teachers who inspire you. Let them know you're new to teaching and that you're willing to be their sub; there's wonderful opportunities to be accessed by doing this. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Although the road might seem long, remember to tap back into the reason why you're doing what you're doing and keep at it 😉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you find this post useful, be sure to tag a yogi! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @actionhiro behind the camera, wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachers #teachyoga #yogapractice #bryceyoga #yogisofig

909 Likes | 48 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Should you stay loyal to one style of yoga? An interesting question worth the chat🧐 There are certain benefits to sticking with one style of yoga - mainly that you will get to know that particular style quite well and will be able to adapt it to your own particular practice needs. If you, however, choose to sample different yoga styles you will find that varying your practice can be a way to get in touch with many tastes, styles and approaches. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ You may find that, after several years of experimentation, one method really captured you and you decide to give in completely. Or you may dedicate yourself to a particular system from the get fo and find that as your circumstances change, you are drawn to other styles. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Whichever one works best, no one has the authority to decide for you. Yoga is a deeply personal practice; no one system or approach is better or worse than any other. If you are growing through your yoga and you're in love with your practice, then you're doing it right. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Which approach is the right fit for you? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Picture taken by the amazing @jake_paul_white while wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogainspiration #yogisofig #yogaposes #practiceyoga #yoga

473 Likes | 49 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Are you wondering if you are ready for a yoga teacher training? Keep reading to find out 👇 Although public yoga classes are fun and highly instructional, you might be ready to take this next step if you are looking to deepen your practice. A 200HR foundational program will: 👉deepen your understanding of all postures and flows 👉connect anatomy to movement 👉build your confidence Delve daily into the anatomy of asanas. Learn technique with a multiple hands-on approach. Acquire a practice knowledge of cues, sequencing, and tried-and-true methods. Learn the skills to teach and build your business. Or join us to simply discover yourself and find lifelong friends. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JUNE 14-JULY 3 2019 | KOH SAMUI, THAILAND Last spots left! For more information, please visit the link in our bio ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⚠️This program is designed for serious students as well as aspiring teachers. Only requirement is to have at least 6 months of consistent yoga practice before the training starts. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Picture by the talented @dbrownyoga while wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #teachyoga #yogapractice #ytt #bryceyoga #yogastudent

1,306 Likes | 51 days ago | 62

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Behind Asanas: Hanumanasana Rama, a king of ancient India, had a problem. The demon king who presided in Sri Lanka, Ravana, had abducted his wife Sita. Rama and his troops set out to rescue Sita from the vile demon. In the ensuing battle Rama's brother, Laksmana, was severely wounded and the only way to save him was with an herb that grew exclusively in the Himalayas. It appeared that he would be lost, for who could possibly travel to the Himalayas and back in time to save him?Hanuman, Rama's greatest devotee, said he would accomplish this impossible task. He then took one mighty leap that stretched all the way from the south of India to the Himalayas. He wasn't sure which herb to pick, and so he carried the entire mountain with him as he made another massive leap back to the battlefield. The healers found the herb and Laksmana's life was saved. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Hanuman's mighty leap is memorialized in the pose Hanumanasana. Although it's a hard pose to master, we think it's a favorite of yogis everywhere because it reminds us to 'take a leap of faith' when we believe in something or someone. Hanuman loved Rama so much that his intense devotion allowed him to do the impossible, and this is the lesson of Hanuman: Power comes from devotion. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Did you enjoy our retelling of this amazing story? Let us know if you would like us to keep sharing the stories behind the asanas below ✌️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @actionhiro behind the camera, post inspired by @yogajournal's asana column & wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogaasana #yogaposes #yogastretch #monkeypose #yogainspo

1,117 Likes | 52 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#PartnerYoga: Should you try it? For a lot of us, one of our favorite parts of our yoga practice is that it provides us with 'me time'. So naturally, the idea of including someone else in our space might sound a little daunting.. and awkward. But it doesn't have to be! Although at first it can feel a little strange, partner yoga opens up a new world of practice and development. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Partner Yoga is way more than doing yoga 'in pairs'. It's an opportunity to let go of how you would normally do a pose and enjoy a different way of going it, helping and being helped by someone. It allows you to deepen and expand your yoga practice, in a fun way. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Partner Yoga poses work mainly by adding resistance. Your muscles can relax and stretch while your partner's resistance helps your body hold the pose. These are some of the benefits of partner yoga: 👉 You'll be able to try new poses and find deeper expressions of familiar poses 👉You'll challenge yourself physically and emotionally by putting your body in another person's hands 👉Working with a partner will test your ability to trust - both yourself and others 👉It's a fun way to mix up your practice ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Remember that one of the purposes of the yoga practice is to foster unity. And what better way to test your limits in an exciting way than by getting to know someone? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Fun moment captured by @jake_paul_white. Both of us wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogainspiration #yogaeverydamnday #yogabody #yogainspo

841 Likes | 53 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
If you're wondering what to expect from our 300HR training, tune in. We'll cover all the basics and more and hopefully, by the end of this video you'll be equipped to decide whether this is the right fit for you. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Got a question? Reach out! We are here to help

163 Likes | 54 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Warrior 1: Basics 👇 In our 3 part video, @diceyoga will be tackling all the basics for this foundational pose, Virabhadrasana. Check out what happens when your foot is not placed correctly and how to identify if you're having this issue. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is Part 1 of the series. Keep a look out for Part 2 and 3 coming your way soon! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #practiceyoga #yogateacher #warriorpose #yogaposes #bryceyoga

717 Likes | 55 days ago | 2

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What made you the #yogateacher that you are today? Where do you strive to be? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We ask these questions in our Beyond Bryce 300hr training and as you can imagine, it's a pretty personal question. We want to hear what you have to say about it so we'll get the ball rolling. Our answers below ⬇️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ When we decided to teach YTTs 7 years ago, there were a few deciding factors but the monetary return was one of the main ones. Although the payout was the highest a yoga teacher could make back then (before online content and social media were relevant), we quickly realized that the energetic investment was way more than teaching classes or privates. That said, teaching trainings has given back returns on our investments that are worth more than money could buy. These immersive experiences with people have helped us shine a bright light on the importance of working on the self, forced us to build strong communication skills, be better with structure, hone our craft as teachers, and the value of strong friendships. helped us become better. Looking back 5 years ago, we attribute most of our growth to each training we’ve led. And, as we look forward, we feel excitement for the growth to come. Even though we know challenges will arise, we feel like I’ve grown a strong base and foundation as teachers and as individuals. Always learning and ready for what is to come. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💜 We would love to hear what you have to say. Please share in the comments 🙏 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogaforall #yogastudent #yogajourney #yogaanywhere

982 Likes | 56 days ago | 24

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Such a personal question and I’m thrilled to share the answer: it’s a blessing!

299 Likes | 57 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Can you feel the energy? 💥 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Going through a teacher training is LIFE CHANGING! So it's no wonder that our days are filled with raw emotion, our minds and bodies are undergoing such a powerful transformation and we are getting ready for a new chapter in our lives. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Yoga is such a powerful tool to better your life that it's crazy not to take advantage of what it has to offer #ThePowerOfYoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Looking to take that first step? Begin your journey with us in Thailand this 2019 🇹🇭 🔸200 HR (Immersive): June 14-July 3 🔸300HR (Immersive): July 5-31 with @yogabeyond 🔸300HR (Module): August 2-13 with @yogabeyond ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2020 🔸300HR (Module): March 22-April 2 in Tulum 🇲🇽 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #bryceyoga #yogateacher #ytt #yogateachertrainings #yogateachers #yogaclass

1,484 Likes | 58 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Teaching yoga publicly (in a class to people) is an immersive experience that requires an incredible amount of focus and energy. From the outside, it seems simple and although it is gratifying and fun, the energy exchange can lead to adrenal fatigue and exhaustion. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ When I was a new teacher, I taught up to 25 sessions a week and didn’t understand why I was so tired and sick often. Now that I create my own schedule and go between teaching online when I’m home and teaching trainings and festivals the rest of the time, I know I need recovery time after the immersive, in-person experiences. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It’s our job to give, to care about people, and to offer a safe space for yogis to let go and be present...and a lot of times we take on that energy that our students are letting go of. This is why I’m so passionate about teaching yoga teachers through my teacher trainings, techniques to help protect yourself, to let that energy flow through you and not let it drain you to a point that you can’t give anymore. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Click the link in our bio for more info about the 200 & 300 hr trainings this summer...only a couple spots left in each! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @drishti_videography behind the camera with @emyonishi ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachertraining #yogateacher #bryceyoga #yogaposes #yogastretch

750 Likes | 60 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Taking time to focus on your personal mind/body wellness is vital to your overall wellbeing and understanding of yourself. I find that so many people (including myself) are constantly putting them selves down without realizing the power of their own thoughts. Saying, “I’m so weak” or “I’m not flexible” all of the time can actually condition your mind to believe it! And even if you’re talking about your body, the power of your thoughts and words can actually transfer into believing this in general about yourself. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Today, try to notice when you say or think something negative about yourself and replace it with something positive. For me today, instead of saying, “I don’t have time!” I’m replacing it with, “I’m taking time?” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What negative are you changing for the positive today? Please share with us in the comments below. ❤️🙏 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #changeyourmind #mindpower #yogalife #yogateacher #travelingyogi #yogainspiration

216 Likes | 61 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The Basics to Crow #yogaposes Tune in for a quick tutorial on how to do get this pose down 💁🏻‍♂️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Laugh track courtesy of our amazing trainees from our 2018 300HR class. Miss you all 💓 Video by @drishti_videography ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogisofig #yogateachertraining #practiceyoga #yoga #instayoga #crowpose #yogaposesforbeginners #yogapose #bryceyoga #yogavideos #bryceyogatt #learnyoga

837 Likes | 62 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Downward-Facing Dog is probably one of the most recognized poses in the yoga world. It has so many benefits including being the ultimate all-over rejuvenating stretch. So, how can you keep your weight out of your shoulders and arms? Watch this quick tutorial with the amazing @diceyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Video filmed in @aloyoga The Grove in LA with the talented @drishti_videography ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #instayoga #yogateacher #practiceyoga #downdog #yogaposes

924 Likes | 63 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What to do with your feet? 🤔 If you're a yogi, you've probably wondered when you are in the middle of a pose "what am i supposed to do with my feet?". If you are wondering whether you should point, flex or floint, keep reading ⬇️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Each option has a different effect on the body: 🔸 Pointing lengthens the front of the legs and engages the back of the legs. So anytime you need to engage the back of the leg, point. 🔸Flexing engages the front of the legs and lengthens the back of the legs. So if you want to stretch your hamstrings, flex. 🔸Flointing gives you the benefits of both pointing and flexing with that yogi trademark of spreading your toes. So if you want some yoga flare, floint. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Know a yogi that can benefit from this tips? Tag them and let us know what you thought 😉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #practiceyoga #yogagirl #yoga #yogi #yogini #teachyoga

906 Likes | 64 days ago | 25

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
As you know, both me @yogawithbriohny and @diceyoga teach yoga teacher trainings every year through our school @bryceyogaschool. We love what we do and today we wanted to share with you the answers to the most popular questions we get about #ytt. So if you’ve ever wondered: -What is a 200HR or 300HR? -How do you get a yoga teacher certificate? -Why you should take a training? This is the video you should watch 📺 Tap to watch now or save for later ⭐️ Do you have a question? Leave a comment and we’ll get back to you ASAP #yogateacher #bryceyoga #instayoga #teachyoga

639 Likes | 66 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
When you say you’re willing to be vulnerable, just how willing are you? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Some say it’s the courage to be disliked. Some say it’s not being afraid of what others will think of you. Some say it’s your ability to be absolutely yourself ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ All truths above here 👆 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ For me it’s these things and...owning up to every story I’ve ever made to make myself look good, feel good, and in the process, make everyone else look bad or wrong. For every time I passed judgement on someone for how they’re living, being, doing. It was only because I, in some way or another, wanted to be who or what they embodied. Vulnerability only comes with your truths...your authenticity, your removal of masks. Being in the public eye definitely can wreak havoc on one’s ability to be vulnerable. It’s a constant battle, and I’m sure I’m not alone. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How’s your vulnerability doing today? 😉❤️🙌 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @drishti_videography behind the 📸 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogisofig #vulnerability #yogi #yogateacher #yogapractice

520 Likes | 67 days ago | 4

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
In our 200HR trainings, we give students the tools to deepen their practice mindfully, no matter their level of practice. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It’s incredibly challenging not to judge yourself on the mat when people around you have a certain level of practice. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Because of this, we remind students that the best teachers are the ones that can share their journey in a relatable way...regardless of practice level.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉Looking to take that first step? Begin your journey with us this June 14 to July 3; we have a FEW spots left (link in our bio)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogastudent #teachyoga #practiceyoga #instayoga

789 Likes | 68 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Happy Love Day Yogis 💘 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ One of the questions that always pops up when we talk about yoga is: what do we love the most? And #TBH there’s soooo much to choose from that it is so hard for us to pick just one thing! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Today we want to say that we are grateful for the Bryce Yoga School Community. Your support, love and encouragement mean the 🌎 to us 💙 And we love that on top all the yoga-ing we also get to have a lot of fun with you! Have a wonderful day #yogafam 😘 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @actionhiro behind this wonderful moment with @yogabeyond ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #valentinesday #yogafamily #grateful #yogainspiration #squadgoals #yogisofig

572 Likes | 69 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Making some time to appreciate the beauty around us 🤩 One of the benefits of our job is that we get to travel to amazing and beautiful places. And although our schedules are hectic, we always try to take a pause and enjoy where we are. Now we think that you don't need to travel the world to be able to take in all the pretty things that surround you, so take a moment today to enjoy life. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tell us: what beautiful thing did you see this morning? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #instayoga #yogisofig #instayoga #yoga #travelingyogi

754 Likes | 70 days ago | 21

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Yoga teachers have the world at their fingertips 🙅🏻‍♀️ Have you ever thought about being a teacher? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ There’s only a few spots left for our 300HR Beyond Bryce #YogaTeacherTraining ⏱ Our course will give you all of the tools and knowledge you need to continue loving what you do and doing what you love. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🛫Join us this summer for the training of a lifetime🛬 300HR (Immersive): July 5-31 with @yogabeyond 300HR (Module): August 2-13 with @yogabeyond ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #BeyondBryce #Yoga #yogateacher #yogainspiration #travelingyogi

2,938 Likes | 71 days ago | 56

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Allow yoga to be that driving force for change in your life. Don’t let it be something you hide behind. The longer you practice, the more clear you become. And when that clarity is presented to you, you get to choose what you do next. Clarity doesn’t equal ease. In fact, it’s often the opposite. Clarity will show you the path towards improving but YOU have to do the work. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Stepping onto the mat is just a recharge, not a solution. When you stop using your practice as a band-aid, it will start working as a real life tool. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ready to tear off that band-aid? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogamotivation #yogaforlife #nomoreexcuses #yogateacher #instayoga

531 Likes | 72 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
One of the most powerful dream crushers is our fear of what other people think. Take a minute to think: how many of your decisions and even experiences are driven by FEAR? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The funny thing about fear and judgement is that it makes us back away from following our dreams, from taking the next step to making it come true. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Today we wanted to pause and say: DON'T LET FEAR GET THE BEST OF YOU! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #conquerfear #courage #yogateacher #yogafamily #thoughts

753 Likes | 73 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Authenticity 💁🏻‍♂️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This word is capable of making its way into any form of dialogue. How about when it comes to the dialogue of cueing? Do you embody the cues you use? Do you feel them in your body? How do you convey that to your students? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What do you think, my fellow yogis and teachers? 🤔 Let me know in the comments ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #authenticity #instayoga #yogainspiration #bryceyoga #yogaoutside

690 Likes | 74 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
If you're in a place where you just can't hold the #handstand, this is the video you've been waiting for ✌️ You're done with the kicking up and falling out of the handstand and you're ready to get up there.. and stay put. I see you! It's time to get stubborn 🦖 and squeeze 🍋 Try it out at home and get back to me, I would love to hear your thoughts 🙏 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Not sure you're doing it right? Send a video over! Film yourself and tag us so we can give you notes on how to improve ✌️#bryceyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is Part 9 of our Handstand series. You can find all of our videos here in our timeline and in our IGTV ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉Music by @djtazrashid, video by @drishti_videography wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogatutorial #instayoga #handstands #yogapractice #handstandpractice #yogastudent #handstand

1,540 Likes | 75 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How we approach poses on the mat can be a helpful mirror for how we give and take energy with people in our lives. Sharing and receiving energy is a part of our job as yoga teachers and if you’re a yoga teacher and you’re reading this, you’ll agree that it’s hard to find the balance between giving and keeping enough energy for yourself. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ When we practice a pose, we assess what it needs from our body and our personal motives behind doing it. The more experience we have as teachers, the more present we are with how much we give and sometimes, it’s ok not to give too. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Learning how to protect yourself is mainly about learning what works for you and what doesn’t and then developing the skills to smile and nod, offer a bit of advice and let it be. Sometimes we get too carried away with “opening our hearts” to others that we forget that sharing love starts with self love. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How do you balance your energy? Share with us below ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @drishti_videography behind the camera ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #metime #loveyourself #yogabalance #yogateacher #energyhealing #bryceyogatt

822 Likes | 77 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
My yoga practice is a mini getaway from my daily chores and the chaos that goes on in my mind. And like with all getaways, i like to have fun 😎 I like letting my emotions and my surroundings influence what goes on in my mat. If my kids are around, they join in. If it's nice outside, I practice on my backyard. If a song is stuck in my head, it's my new flow soundtrack. Do you see where I'm going with this? Don't let the little things get to you, use them to get inspired 😍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What inspired your practice today? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga in sunny Thailand with @actionhiro behind the camera ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #happyme #yogini #happyyogi #instayoga #yogainspiration

594 Likes | 78 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Whenever we are planning a new #yogateachertraining, we can still feel the tummy butterflies 🦋 such a great reminder of what a great job we have ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Trainings are incredibly gratifying but they also take a ton of planning, focus, energy and hard work. Many teachers that come into the training space for the money, quickly realize that “just for the money” isn’t enough. It takes a special type of intensity to run trainings and, even though we end up looking like the line face emoji 😐 by the end of one, it is ALWAYS worth it ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Counting the days until we meet our new yogi friends in Thailand this summer 😍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉Looking to take that first step? Begin your journey with us in 2019 (all trainings will take place in Thailand🇹🇭) 200 HR (Immersive): June 14-July 3 300HR (Immersive): July 5-31 with @yogabeyond 300HR (Module): August 2-13 with @yogabeyond ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2020 300HR (Module): March 22-April 2 in Tulum 🇲🇽 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yoga #bryceyoga #yogateachertraining #ytt #yogateacherlife #empowered #yogainspiration

977 Likes | 79 days ago | 8

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What is yoga? Is it a religion with set rules? Is it a demanding and structured practice that requires the practitioner to act or be a certain way? Maybe traditionally, yes. But tradition can and should evolve with the times and we believe that is what yoga has done. There are so many great yoga teachers out there who are teaching yoga as a benefit and addition to your life style that will uplift you and increase the quality of your life. Teaching your practice is usually how a good yoga teacher starts, but learning who your students are, what their needs are and beginning to integrate that into how you teach are the ingredients for a great teacher. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We'd love to hear your thoughts, share below: what do you think? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸 by @drishti_videography ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #teachyoga #yogapractice #yogisofig #bryceyoga #instayoga

1,050 Likes | 80 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
On busy days, it's easy to put aside #yoga because we are "too tense and tired" to grab our mat and practice for an hour. And although we totally get that feeling, we also think you could be missing out on the exact thing that will make you feel better. Spend a little time on you! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A quick stretch will help you create space on your body and release tension. It only takes a minute but it will make a BIG difference on your well being and mood. It's the best weekend pick me up 😜 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What's your go-to #yogastretch? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Amazing picture by @drishti_videography in beautiful Thailand ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogainspiration #yogaeverydamnday #yogaposes

453 Likes | 81 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#Truth We ALL fall down, is it really a bad thing? This picture is an out take of one of my shoots with @actionhiro and as you can see, I'm in the floor after a pose didn't go exactly the way I envisioned it. And this is my reaction: uncontrollable laughter 😂 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We get so attached to perfection in a pose that sometimes we totally forget to enjoy the process. We learn most when we’re able to be present with the falls, correct our approach, and try again. So instead of pouting or not doing it because of the fear, laugh... and then get on with it 😜 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What pose are you refraining from because of the fear of falling down? Share with us the comments ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogainspiration #yogaeverydamnday #fallingdown #faceyourfears #yogini

978 Likes | 82 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
🛑 Stop saying I WISH and start saying I WILL 👈 10 years ago, being a successful yoga teacher seemed impossible. Especially when we were actually losing money teaching (@yogawithbriohny paid rent at donation based studios the first couple of years). We're not saying we have it made, but we do feel that we’ve established a decent understanding of our place in this ever shifting industry and it just happens to align with our interests and passions. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The opportunities we have out there as yoga teachers are honestly infinite if we are willing to do the work. But fear of being judged for being business minded stops a lot of us from hustling and following our dreams of doing what we love and actually making a living doing it. Well, we’re here to say, making a living is possible and we SHOULD be proud to make money in exchange for sharing our energy, knowledge, and compassion. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Don't be afraid to make a career out of teaching Yoga. If it's truly what you want, make it happen. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉Looking to take that first step? Begin your journey with us in 2019 (all trainings will take place in Thailand🇹🇭) 200 HR (Immersive): June 14-July 3 300HR (Immersive): July 5-31 with @yogabeyond 300HR (Module): August 2-13 with @yogabeyond ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2020 300HR (Module): March 22-April 2 in Tulum 🇲🇽 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yoga #bryceyoga #yogateachertraining #ytt #yogateacherlife #empowered #travelingyogi

893 Likes | 85 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Balance is something I need to work on everyday...multiple times a day. Yoga helps us gain that physical awareness and through that awareness we can work towards balance in postures on our feet, our hands, and even on our head! But the physical practice doesn’t magically create mental or emotional balance...it just shines a light on the work that we need to do to get there. Then, it’s up to us to actually do that work which tends to be much harder than standing on our hands but so much more important to improving the quality of our lives. My point, let the physical practice help you gain the strength and confidence to dig deeper than the physical. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How do you work on your balance, on or off the mat? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @actionhiro behind the camera ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogalife #instayogi #yogabalance #yogaeverywhere #yogaeveryday #yogaoutside

1,204 Likes | 86 days ago | 99

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Happy Birthday @yogawithbriohny! We hope that this new turn around the sun brings you joy, adventures and laughter. We are so happy to have you as our teacher and friend. Thanks for being your wonderful self, for making our days brighter and for keeping us enlightened 🤩 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Please join our celebration in honor of our dear Bri 💓 Isn't she the best? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #happybirthday #yogini #yogagirl #yogafam #bryceyoga #yogalifestyle #yogalove

1,514 Likes | 87 days ago | 23

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The things to know before you start #yoga ▪️Yoga is for everyone Anyone can practice yoga, anywhere. Yoga is meant to bring union between the self and the body. Don't let yourself be intimidated, you got this. ▪️Breathe With every conscious breath in yoga, you are helping your body heal and aiding in important functions like circulation. ▪️No one is looking at you Pay attention to your body and your breathing. The practice of yoga is individual and it's not a competition. Don't be afraid to be the "new person". ▪️Keep showing up The first class can be a challenge but it will get easier. It pays off to show up and take care of yourself. ▪️Be aware Yoga teaches us to become more conscious about what goes on in our bodies and mind. We become aware of what needs work and what has improved. Be proud and humble. Yoga is a wonderful gift for yourself. Grab a mat and get started today. #yogainspiration #yogabeginner #yogaeverydamnday #yogaeverywhere #

616 Likes | 88 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The process of learning #handstand takes a lot of different stages: ▪️Building Confidence ▪️Building Proprioception ▪️Building Strength And now we'll cover how to straighten your handstand. Are you ready? Grab your mat and let's get started ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Not sure you're doing it right? Send a video over! Film yourself and tag us so we can give you notes on how to improve ✌️#bryceyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is Part 7 of our Handstand series. You can find all of our videos here in our timeline and in our IGTV ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #handstanding #handstandjourney #instayoga #yogisofig #yogaeverydamnday

967 Likes | 89 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
One of the topics we cover in our 300HR #yogateachertraining is Tapas. Not the yummy Spanish food but the Yogic Tapas which is the third of Patanjali's Niyamas and often translates traditionally as ‘austerity’ or ‘discipline’. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The word Tapas is derived from the root Sanskrit verb ‘tap’ which means ‘to burn’, and evokes a sense of ‘fiery discipline’ or ‘passion’. In this sense, Tapas can mean cultivating a sense of self-discipline, passion and courage in order to burn away ‘impurities’ physically, mentally and emotionally, and paving the way to our true greatness. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tapas doesn’t have to be serious though. This fieriness is what gets our heart pumping, heightens our desire for personal growth and reminds us of how much we love our yoga practice! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How does Tapas have relevance both on and off the yoga mat for you? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2019 300HR Schedule 👉Immersive: July 4 to 31 LAST SPOTS 👉Modular (NEW): August 2 to 16 Click on the link in our bio for more information ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogagram #yogainspiration #yogaphilosophy #yogaphotography #yogisofig #yogapractice

1,657 Likes | 90 days ago | 32

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
A few days ago we realized that although we talk about our #yogateachertrainings, we haven't been sharing much about what goes on in them 🙈 Yes, you can read about them on our website but we want to share what topics we cover and what lessons we've learned while teaching them. We think it's important to share our knowledge with all the yogis out there who want to keep improving their practice, who might be thinking of becoming #yogateachers or who want to explore other ways of teaching. So starting now, we'll be sharing what we teach at our @bryceyogaschool trainings. Stay tuned! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉Curious about a specific topic? Let us know and we will be happy to reply! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ytt #yogastudent #instayoga #teachyoga #yogis #yogagoals #yogaflow

858 Likes | 91 days ago | 24

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Tackling difficult questions is one of the best things we get to do as #yogateachers. It's fun, challenging and it creates change, so we're up to the task ✌️Specially when you ask questions like this👇 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How can you cue your students to be present with what you are saying rather than just talking at them? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I recently learned the answer to this question and I'm thrilled to share with you my experience. After 10 years of teaching, I realized that I was giving my students a slew of alignment cues. They would maybe hear one or two of those cues and do them, but the knowledge wasn't transferred correctly. But if I took a moment and asked them to "feel" before I started cueing anything, I found that they were more likely to actually do the cues. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Passive cues can be a great ally to get your students to listen and invite them to feel what you are saying. A passive cue will bring your student's focus to a part of the body before you start cueing muscular engagement. That's when you go from talking at them to enabling them to be present with your teachings. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This approach requires you to be more present as a teacher, to step away from your auto pilot cues and to listen more to yourself. In listening to yourself you might realize you are saying things that don't make sense or that you are repeating yourself. This awareness helps to build change in your practice and that's a beautiful thing 🤗 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉Wanna see how this approach works? We break it down in our latest IGTV video ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @actionhiro behind the camera⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #teachyoga #ytt #practiceyoga #yoga #yogapractice #yogaforall #yogastudent #yogagram

592 Likes | 92 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Learning how to fall from a #handstand is a big deal because as you probably already know, you can get hurt if you don’t do it correctly ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⚠️ Now, there’s different ways of doing it and in this video we’re tackling the fall out of a #backbend. So, let’s get stubborn (you’ll see what I mean) and let’s get you falling safely 🤗 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Music by @djtazrashid, video by @drishti_videography wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogaclass #yogateacher #instayoga #yogini #practiceyoga #handstandpractice #yogaposes

604 Likes | 93 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Do you spend too much time THINKING about doing something? Then, when and if you finally do it, you wonder why it took so long?!? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Why do we question things so much? Painful experiences teach us lessons but they also instill fear into our decision making process and one day you realize an idea has lived for too long in your head. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What are your waiting for? Trust yourself and do it 🏃‍♂️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸 by @drishti_videography ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #justdoit #aloyoga #instayoga #yogisofig #yogateacher #yogaposes #yogaeverydamnday #strength

546 Likes | 95 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
From Fling to #Handstand 👉🏻Let’s get You there 💪🏻 When you first get started doing handstand with a wall, you give it your all with a powerful kick. Now that you know you can get up there, let’s work on getting you to stay up! Try this at home and get back to me to let me know how you did 🤩 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #handstandpractice #handstands #yogateacher #yogapractice #instayoga #yogastudent

677 Likes | 96 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Teaching for 8 hours a day is truly humbling. Your body is sore, your brain is tired and yet you carry on because watching your students grow in their practice is incredibly gratifying. Do any #yogateachers relate? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Even though our summer training schedule is intense, we love teaching trainings because we really get to dedicate our time and knowledge to helping students expand their physical and internal practice...in turn, helping us grow too. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Do you want to know what the schedule for our trainings looks like? Head to the link in our bio to check it out ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with the talented @drishti_videography behind the lens ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachertraining #ytt #instayoga #yogisofig #practiceyoga #teachyoga #yogisofinstagram #bryceyoga

881 Likes | 98 days ago | 27

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The No. 1 fear that we see our students have when approaching the #handstand is FALLING. We know that being afraid of the fall can be a big reason for not wanting to try this yoga pose and we got your back... actually, your new bff the wall does! Watch the video to learn how to: 💪🏻use the wall for confidence 🍌avoid the banana handstand ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Not sure you're doing it right? Send a video over! Film yourself and tag us so we can give you notes on how to improve ✌️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is Part 4 of our Handstand series. You can find all of our videos here in our timeline and in our IGTV ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogastudent #handstandpractice #yogateacher #yogapractice #handstands #yogateachers #practiceyoga #teachyoga #yogaclass

1,476 Likes | 99 days ago | 34

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Inversions and arm balances are fun, inspiring and challenging 😻 and they are also NOT a requisite for taking a #yogateachertraining! We've noticed that one of the most popular reasons not to take a #ytt is the belief that it's necessary for a trainee to be able to do this #yogaposes before taking the training. And this is incorrect 👎 You don't have to 😱 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So what are you waiting for? LAST SPOTS for our 200HR YTT this June 14-July 3, 2019 in Thailand (more info in the link in our bio)🌴 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Looking for inspo? Swipe & check out our #yogafam giving it their all 🙌 Featuring @suryayoga8 @anamarcelachvz @evgeshayoga @ak_yoga_studio @duncanyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #instayoga #yogainspiration #yogisofinstagram #yogainversions

936 Likes | 100 days ago | 38

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
If you’re in a place where you’re kicking up to the wall and gravity is not being a pal, do this. 👉🏻Grab 2 blocks. Measure shin’s distance away from the wall to place them and then measure shoulder’s distance in between 👉🏻Kick up with your hands on the blocks to gain strength for your kick 👉🏻Grab one block and place it underneath your standing leg foot and kick up ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Not sure you're doing it right? Send a video over! Film yourself and tag us so we can give you notes on how to improve ✌️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is Part 3 of our Handstand series. You can find all of our videos here in our timeline and in our IGTV ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #handstand #handstandpractice #yogateacher #yogapractice #yogastudent #teachyoga #handstands

380 Likes | 101 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
As #yogis, we enjoy having an active lifestyle and being on the move for the most part of our days. But we also enjoy a good break! Specially when we get to spend it with our little man 👶🏻 who btw is growing up so fast 🙀 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How do you like to spend your off time? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #parenthood #dads #instapic #kids #happyfamily #weekends

1,161 Likes | 102 days ago | 38

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Kicking up to #handstand is a feeling ✌️ To get up there, every movement counts so it's no surprise that kicking up it's an important part of your handstand. Let’s jumpstart your journey with this exercise that will help you feel the handstand. It makes all the difference! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Not sure you're doing it right? Send a video over! Film yourself and tag us so we can give you notes on how to improve ✌️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is Part 2 of our Handstand series. You can find all of our videos here in our timeline and in our IGTV ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #handstandpractice #handstands #yogateacher #yogapractice #yogateacher #bryceyoga #yogateachers #teachyoga #practiceyoga

1,041 Likes | 103 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Sometimes, being all twisted up like a 🥨 can be a good thing 😜 As #yogis, we do our fair amount of twists during our practice: we twist while sitting, standing and standing on our heads. And there's a good reason for that! Twists are amazing #yogaposes to cleanse your organs, stimulate circulation and restore your spine's natural range of motion. Does it get any better than that? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Try incorporating a simple spinal twist to your daily routine, you'll see what a difference it can make to your body, mind & mood. Let us know if you felt the difference 👇 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What other yoga tricks work for you? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @drishti_videography behind the 📸 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #aloyoga #instayoga #yogi #yogisofig #yogisofinstagram #instayoga

832 Likes | 104 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Start 💥HERE💥 for #handstand If you're on a journey to handstand, this is THE place to start. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Whether you're already giving it your all or you're beginning to think about it, the @bryceyogaschool will be sharing with you the full guide to handstand right here in our feed. We will be covering: 👉how to get started 👉common pitfalls and how to correct them 👉learning how to fall and so much more! All videos will be available on our timeline and our IGTV 🙌 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #handstands #teachyoga #practiceyoga #yogateacher #bryceyoga #instayoga #yogaclass

1,273 Likes | 105 days ago | 33

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Setting goals for the new year is such an inspiring way to keep yourself accountable and on the right path to achieve your dreams, whatever they may be. Writing them down was the first step, now let's get to the good part! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Practice makes the dream work and we're here for you, every step of the way. We'll be your mentors, support system, spotter, cheerleader, shoulder to rely on, you name it. Whatever you need to make that goal a reality 💪 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tag us and let us know what your goal is. We're following your journey, every step of the way #bryceyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Behind the 📸: our amazing trainee & friend @shelley.tobin with our very own @yogawithbriohny as seen by @drishti_videography ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ytt #yogateachertraining #goals #achieveyourgoals #yogafam #yogachallenge #yogainspiration #yogateacher

1,242 Likes | 106 days ago | 36

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
It’s Monday and we’re kicking off this new week with a breakdown of how to spot a kick up into handstand 💥 Now, different schools say different things. So what does the @bryceyogaschool have to say? 🤔 Keep watching! And that’s a wrap for our #handstand series ✌️If you missed Parts 1 to 4, you can find all the videos in our timeline 💡What would you like us to cover next? Leave your ideas in the comments 👇🏻 #handstandpractice #teachyoga #yogateacher #yogisofinstagram #instayoga #yogaclass #practiceyoga #bryceyoga

773 Likes | 108 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The first week of the new year is almost over... and we are just getting started ✌️Our summers are always incredible and full of learning and this summer will be our busiest yet. We have THREE trainings happening in Thailand 😱 👉🏻200HR 👉🏻300HR Immersive 👉🏻300HR Modular Head over to our website for our full schedule! #ytt #bryceyoga #yogateacher #teachyoga #yogateachertraining #yogaclass

942 Likes | 110 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We talk about inspiration a lot in #yoga. Especially when it comes to someone else’s practice. When you scroll through IG and see someone doing something you are not able to do, you have 2 choices: you can feel bad about yourself OR you can be inspired by it. Your practice is exactly that, YOURS and it doesn’t define you as worthy to be a yogi or not. So whether you can do inversions or not, you can still join us for a teacher training this year to gain the tools that will help you build confidence and strength from the inside out. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @drishty.videography behind the lens ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #insideout #confidence #yoga #strength #newyearnewme #yogateacher #yogainspirations #yogisofig

602 Likes | 111 days ago | 28

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What are your yoga goals for 2019? Share in the comment and we’ll be there to share tips and videos to make it happen 🙌🏼 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #2019 #newyears #yogagoals #yogainspiration #yogateacher #instayoga #yogini

848 Likes | 113 days ago | 4

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
It's a wrap 2018!! What a year this has been 😍 Looking back, we are in awe of everything we were able to accomplish this year. So many places, so many friends and so many dreams come true ✌️We definitely felt the 💜 this year and we are so looking forward to keeping creating and sharing new things with our #yogafam. We hope everyone is having an amazing end of the year! See you in 2019 🎊 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogapractice #practiceyoga #instayoga #yogafamily #yogaeverydamnday #newyears #happyholidays #2019

725 Likes | 114 days ago | 24

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What makes an amazing #yogateacher? It's not about being able to do the most advanced and complicated yoga poses. It's about having good energy, being passionate and sharing what you know with others. It's about knowledge, about being authentic and of service. To all the yoga teachers, thank you for being humble and for empowering yogis everywhere to pursue their personal journeys on the mat. We are so inspired by all of you. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tag your favorite #yogateachers here and share with us: what do you think makes a great yoga teacher? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogastudent #practiceyoga #yogaeverydamnday #yogisofig

901 Likes | 115 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The key to handstand success is........ 🤔🔑 Squaring the hips in a standing split is definitely a trending cue in the yoga community. Now, I think it’s important for the outer hip to find engagement. If the top leg externally rotates to help you stretch a bit that’s completely fine but if you are approaching handstand and you’re going into a handstand prep, the key is to square the hips. That way when you jump up, you have a nice hollow body and your hips are square and not open. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Watch the full video for my trick. Try it at home and let me know how it goes 🤗 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #handstands #yogateacher #yogachallenge #yogaposes #practiceyoga #instayoga

531 Likes | 116 days ago | 2

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Although we love to sing, that's not the reason why you see @diceyoga with his trusty 🎸in our classes ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Many of us look to yoga for its physical benefits when yoga tradition spans far beyond just the physical. That's why in our trainings we cover key aspects of history, philosophy, and traditions such as pranayama, meditation, kriyas, chakras, and kirtan. Through daily practical use, we can learn accessible ways to integrate these traditions and philosophies into our own practices. Have you done this with your practice? We would love to hear what you have to say! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you'd like more info on our #yogateachertrainings, click on the link in our bio. ⚠️LAST SPOTS AVAILABLE⚠️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸: @jake_paul_white ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #instayogi #bryceyoga #yogisofig #yogateacher #yogastudent

983 Likes | 117 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Let's take a closer look to the L-shaped of the legs in a #handstand and what to do when you are spotting it 🤓 In this video, we go into a detailed anatomical breakdown of everything that goes into making sure your students understand the handstand. What did you think? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #handstand #handstanding #yogateacher #instayoga #teachyoga

809 Likes | 118 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Don't mind me, I'm casually stretching on the beach 😜 #yogilife A while back, someone asked me "How do you find the amazing places in your pictures?". And to be honest, even though I've had the amazing opportunity to go to those incredible places, I think that the key to great pictures is not just the amazing place. It's you! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Yes, it helps to have an amazing camera, a beautiful place and a talented photographer but even with all of that, if you're not giving it your all, it'll flop. So stop making up excuses and adding expensive items to your shopping list. If you want a pretty picture, go get creative. And best of all, be your wonderful self ✌️Send me your beautiful pictures, I want to see! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @actionhiro behind the lens ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #aloyoga #yogaphotography #beyourself #instayoga #yogini #selfie #yogagirl #yoga #split #splits #yogaeverydamnday #yogaeveryday

2,717 Likes | 119 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Happy Holidays #yogafam! We hope everyone haves a lovely day with their loved ones and an amazing last week of the year 💞 Thank you for all the happiness you bring us, for us you are the gift that keeps on giving 🎁 Love & Light! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #happyholidays #yogafamily #yogainspiration #merryxmas #yogateacher #instayoga

2,399 Likes | 120 days ago | 107

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
It's officially the last week of the year 🙀 Which means we're busier than ever right? 😂 If you're to-do list is as big as ours, then follow our lead. Take a break and let's do some #yoga to get our energy up, our bodies relaxed and our minds de-cluttered. How does that sound? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Happy Holidays everyone! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogavideo #yogini #yogafamily #yogamoms #yoga #yogisofig #instayoga

836 Likes | 122 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Oh you know, this is just a normal day at work 🤣 #yogateacherlife You probably only see my huge smile but what I like to focus on in this picture is everybody else. They are having so much fun and living the dream. And that's exactly what I wanted for them. As #yogateachers and human beings, we impact other people's lives, positively or negatively. And that is a great responsibility. Everything we do causes a reaction, so let's make the most out of it and make a splash 🐳 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Make someone smile today 😁 Who's in for this challenge? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #smile #yogateacher #yogalife #yogi

566 Likes | 123 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Embody Your Truth 🧘‍♀️ BEYOND BRYCE 300HR #YogaTeacherTraining Our immersive program delves deeply into building strength in technique, honing your voice, diversifying your practice, growing your own opportunities, and cultivating community. From a practiced foundation, we teach an advanced depth of anatomy, alignment, and sequencing. Learn the technical precision behind our verbal cues, discover adjustments and modifications for fine-tuning asanas, and acquire a practiced understanding in your own body of the answers you’ve sought. Expect to leave with an enormous new network of support and inspiration. Discover your truth as a teacher. Leave with the tools to embody it. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JULY 5-31 2019 | KOH SAMUI, THAILAND Taught by @yogabeyond @yogawithbriohny @diceyga @bryceyogaschool ⚠️LAST SPOTS AVAILABLE⚠️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Smiling faces of @yogawithbriohny @diceyoga & @millerjimmie captured by @drishti_videography ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ytt #yogateachertraining #bryceyoga #learnyoga #yogastudent #yogateacher #yogainspiration

1,366 Likes | 124 days ago | 33

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The Handstand & The Hips: A Powerful Combo 🤸‍♂️ If you're kicking up into #handstand, grab your mat and a partner because you're going to 💜 our tips. Tune in to see how squaring the hips, using your mula bandha and plugging the femur make a difference in your journey to go upside down. Did you feel the difference? Let us know in the comments! #yogatutorial #yogateacher #handstands #yogavideo #teachyoga

609 Likes | 125 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How do teachers gain the confidence to adjust their students? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is something that comes up a lot in our 300HR YTT and we think that the most common thread that we find is that many #yogateachers don't know why they are teaching a cue or why they are adjusting a pose a certain way. And because they don't know the why, they lack the confidence that is necessary for pose adjustments. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is something that we've been working on for the past months. We want to share with you the answers to the most popular whys, that we ourselves have been asking. So the next time you cue, your adjustments will be more effective because you know what to look for visually in terms of misalignments and you can know how to verbally/physically adjust your students. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So ask us: WHY? Share below which cues you like or don't find efficient, let's get the conversation going so we can learn from one another 👇 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @actionhiro behind the lens ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #teachyoga #yogateacher #yogastudent #aloyoga

1,249 Likes | 126 days ago | 28

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The more vulnerable you are the more powerful you become 👊 #TruthBomb Recently, Bri and I sat down to film our answers to your popular questions and I got to answer one of the really good ones: How do I use my weaknesses to make me a better #yogateacher? Mic drop to the yogi who asked this 🎤 The answer is both easy and complicated: BE YOU. We all have our struggles and when you teach from a genuine place, it shows...and when you don't, it also shows. Your weaknesses are only that if you allow them to get in your way. So don't. Embrace them and let them be a part of who you are as a teacher because they are a part of you as a human. Stay you and you will get where you want to be ✌️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Share with us: how do you use your weaknesses to be a better teacher/person? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #beyou #yogastudent #practiceyoga #yogisofinstagram

749 Likes | 127 days ago | 23

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What to do with your feet? 🤔 If you're a yogi, you've probably wondered when you are in the middle of a pose "what am i supposed to do with my feet?". Am I right? 😜 So today, I will be answering this FAQ while breaking down what each option does for your body. So if you are wondering whether you should point, flex or floint, tune in 📺 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Know a yogi that can benefit from this video? Tag them and join in to let me know what you thought of this tutorial ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #practiceyoga #yoga #yogi #tutorial #yogini #yogateacher

1,209 Likes | 129 days ago | 24

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What To Do When You Don't Want to Do #Yoga It happens. There are days when your yoga mat is your ally and your relief from a stressful day. And there are other days when the last thing that you want to do is move. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ There's always the option of not getting on your mat (a completely valid option btw). But in our experience, those days when you don't want to practice end up being the days where your practice makes the biggest impact. Yoga can be that way sometimes, offering you the most when you want it the least 😂 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So if you're having an "all day in pajamas" kind of day, here's what to do to get inspired to unroll your mat: ▪️"Only for 15 minutes": It doesn't have to be an all or nothing situation. Practice for 15 minutes and if you're feeling like it, keep going. The trick is to get going. ▪️Get your groove on: Put your favorite song on and start moving. There's no right song, enjoy yourself. ▪️Jazz it up: Pick a new place in your house to practice. Or go outside. Breathe in and get inspired. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How do you tackle those days? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @drishty.videography behind the camera ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogainspiration #yogisofinstagram #yogisofig #yogateacher #practiceyoga

872 Likes | 130 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
✨Follow Your Purpose✨ Announcing our NEW MODULAR 300HR TRAINING with @yogabeyond 👉Delve deeply into building strength in technique 👉Find your voice 👉Diversify your practice 👉Grow your opportunities 👉Cultivate a community All on a timeline that works for YOU. Join us MARCH 24-APRIL 6, 2019 in Bali. See you there! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PS: There's a special $500 discount going on. To find our more, visit the link in our bio ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachertraining #ytt #yogateacher #yogateachers #teachyoga #yogastudents #instayoga

742 Likes | 131 days ago | 5

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
As #yogateachers, connecting with our students on a personal level is a big priority. Learning that balance of being genuine and authentically you in a connection is SO important. You want to be talking and teaching in a way that encourages your students to listen, so that they can internalize and develop that mind body connection. If we're not connecting with them in a way that invites them to listen, then we're not doing our job, right? What I've come to realize is this: the key to connecting with your students comes from the connection with yourself. Being aware of yourself as a person, as a teacher and as #yogipreneur (yes, this too matters!) will help you build that important link with your students. You will be a better teacher for it and your students will appreciate you even more. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How do you build a connection with yourself and your students? Let me know below! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉If you want to hear more about this topic, tune into my IGTV blab #RealTalk ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #instayoga #yogapractice #practiceyoga #yogini #teachyoga

2,310 Likes | 132 days ago | 128

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The #handstand is probably the most popular #yogapose in our students yoga bucket list 📍But when it comes to getting up there, we’ve noticed that the kick up part can be a bit problematic. How can you solve this as a #yogateacher? It’s all about the FEMUR 👨‍🏫 Watch the difference in Bri’s handstand before and after I adjust. See the difference? Try it out with your students and get back to us: Did it work for them? #yogastudent #yogaclass #yogiintraining #instayoga

915 Likes | 133 days ago | 38

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The Wall: A Yogi's BFF? Let's discuss 🤓 Yes, a lot of us spend a lot of time trying to gain our independence from the wall, specially when it comes to #handstand. Buuuut the wall can be an amazing tool in your practice. From opening the body to stabilizing a pose, this prop that's available pretty much everywhere can help you modify, deepen and explore poses. So we say, let's embrace the wall!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How does the wall help your daily practice? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogaathome #yogapractice #yogastudent #yogateacher #yogawall

578 Likes | 136 days ago | 27

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Let's talk about the butt and it's role in #backbends. So many of us have used "Disengage the glutes" when cueing a #backbend and TBH, it can be such a confusing cue! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It's impossible to not use your butt since its muscles do a variety of things. One function is to extend the hip, which is what you’re doing when you’re back bending! So, the butt muscles MUST work to facilitate the action but also to stabilize the shape you’re making. It’s just vital that you’re using them correctly. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The gluteal muscle also abduct the leg...but you don’t want that in a backbend, so hug your inner thighs to the midline and engage your adductors to counter that abduction and you’ll transform your backbend into a STRONG WOW rather than a tight or even flimsy OW! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How do your backbends typically feel? Practice this and they will transform! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogastudent #instayoga #yogaposes

762 Likes | 137 days ago | 30

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How do you keep growing as a #yogateacher? 🤔 When I was just getting started, I remember thinking that growing as a teacher meant: 1) being stronger in my practice (conquering all #yogaposes, being the most flexible) and 2) learning more cues. And then I realized that growing as a teacher means knowing the WHY. And when I figured that out, I came to the conclusion that I actually didn't know why I was teaching certain poses and cues. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ All of my cues and postures were borrowed from my teachers and I didn't fully understand their effect on my body, even if I could do them. When I started answering "why?", that's when I really grew as a teacher because that also meant I was questioning what I was saying. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So, my advice to you is this: START LISTENING AND ASK YOURSELF WHY. Why am I doing this? Why am I saying this? Do I understand this? do my students get what to do with their bodies? What is the purpose of this cue/pose? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ When you start answering these questions, it becomes more about sharing what you know than teaching. And to me, that's such a fulfilling role. How do you grow as a teacher? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogastudent #yogapractice #practiceyoga #teachyoga #yogaonline #yogini

1,259 Likes | 138 days ago | 21

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Today we are celebrating a new milestone for the @bryceyogaschool: OUR NEW WEBSITE 🎉 We are so excited to finally share with you the website we've been working on for a while now. We are very proud of how it turned out and even prouder of what it represents: YOU our students. Since we started 5 years ago, we are the proud teachers of over 500 yogis and counting (and of course, of many more through our IG account). We wanted our new virtual home to show how much we've grown through the years, to represent the many yogis that have been part of our journey and inspire the yogis who are just getting started on their #yogateacher journey. So, without further blabbing, we present to you www.bryceyogaschool.com 📲 Click in the link of our bio to take a look! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Btw, the amazing yogi doing all the work in this pic is our very own trainee and friend @onelovesol ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachers #yogaschool #yogastudent #yogapractice #yogafam #yogaposes #yogainspiration #instayoga #handstand

931 Likes | 139 days ago | 21

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How I Met Yoga 🎤 Because we all have a story that is worth repeating over and over right? It was August 2007 and I happened to choose a yoga class that was available to me for free. And to be honest, yoga wasn't my first pick back then. But I took the class and.... my 🍑 was handed to me. I never looked back after taking that first class and after 11 years, I'm right here and ❤️ it. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How did you find yoga? Full Story in our new #IGTV video ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with the amazing @drishti_videography behind the camera ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogainspiration #yogaandme #yogilife #yogabackbend #backbend #backbends #instayoga #yogapic #yogapose

1,889 Likes | 140 days ago | 69

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Our main goal as #yogateachers is to help you in any way we can to become the #yogateacher of your dreams ✌️ So we’re back at it with a new video series aimed to share our tips with you and some BTS tricks. This time around, we’re breaking down how you can spot a beginner into #handstand. And we broke it down anatomically so you can get a better view of what’s going on with your student’s body (@yogawithbriohny is rocking this role) when you cue❗️ Leave a 💕 if you liked this video and if you got any questions, we’re all 👂 #handstands #yogastudent #teachyoga #yogapractice #yogaposes #bryceyoga #instayoga #yogisofinstagram #handstandjourney #yogapractice #yogi

1,161 Likes | 141 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Just as with a #yogapose, life comes with many twists and turns ↩️ Yes, we can choose to do what's familiar and safe but why miss on the fun? Shake things up a bit and add something unexpected to your routine, see how it feels ✌️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga and 📸 by @drishti_videography ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogatwist #instayogi #yogi #yogainspiration #yogaposes

812 Likes | 142 days ago | 28

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Dear Yoga: We met a while ago but we still feel the same way as when we first met. Excited, balanced, energized, relaxed, ready for more. You've transformed our minds and bodies, opened our hearts and empowered our life journey. You haven't always made things easy for us but with each difficult pose, we learned a new lesson and grew into ourselves. You help us gain perspective and embrace change, encourage us to love transitions and fuel our creativity. For this and so many other things, we say THANK YOU. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Yoga means something different for everyone. What does it mean to you? Let us know by starting with #dearyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogalover #yogisofinstagram #yogis #instayoga #practiceyoga #yogastudent

715 Likes | 143 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Kids are natural #yogis and as parents, we know that it's totally possible for them to join in the yoga practice. It can be such a special bonding time between you both, and with time, it can become a beautiful habit. Whether they want to be part of your routine or they are just helping you stretch (our son is the best at that), kids + yoga is totally doable. Here are some ideas for poses that you can both do together: 🐶 Adho Mukha Svanasana 🐍 Salabhasana 🌲 Vriksasana 🤸‍♀️ Adho Mukha Vrksasana 🧒 Balasana 🧟‍♂️ Shavasana ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸 One of our favorite shots from @actionhiro starring these amazing ladies @cantienica_yoga_korneuburg ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #kidyoga #yogakids #parenthood #yogadad #instayoga #yogalifestyle #yogalife #yogisofinstagram

644 Likes | 144 days ago | 31

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What's the difference between these two cues? Drawing the shoulder blades down is a well known cue, which i personally used in Tadasana and Handstand. But I've come to realize that with the arms overhead, this cue actually creates a backbend with the ribs flaring out. This is super effective when you are in a backbend but if you're trying to find hollow front body, what you really want to do is to elevate the shoulder blades. Watch the difference that both cues makes in this video ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Tell us: do you feel/see the difference? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #instayoga #practiceyoga #yogapractice #yogavideo #teachyoga #yogaonline #yoga

2,190 Likes | 145 days ago | 47

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
This picture shows the behind the scenes of one of our most liked pics with @yogabeyond (yup, that's Claudine in Honza's back). What @actionhiro captured in this amazing pic is the work, creativity and communication that goes into an #instapic 📸 And we like it specially because it's a great reminder of why we spend our time taking them. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Part of becoming a #yogipreneur is mastering the art of sharing... in all its forms. Creating content allows us to: ▪️connect with our community in new and exciting ways ▪️get inspired by our fellow #yogateachers to try new and different things ▪️become better teachers ▪️improve our yoga practice ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is why we encourage our #ytt trainees to upload at least once a day to #ig. Are you up to the challenge?? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #instayoga #yogateacher #yogastudent #yogapractice #practiceyoga #igphotography #yogaphotography

754 Likes | 146 days ago | 8

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Some #yogaposes look impossible but let us tell you, everything is possible 😎 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Instayoga can be an amazing source of inspiration. As you scroll through your feed, you can find many talented yogis in impossible looking poses while chilling at beautiful places. And you're probably thinking "that will be me one day". And you're absolutely right. This will be you TODAY. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Kick up the inspiration a notch and transform it into action. And if a but appears, kick it to the curve. Pick a pose and make it your own. It doesn't have to look exactly like the inspo picture. It will look better. Because this time it's you rocking that pose. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Send us your pictures 📸 We would love to see what you came up with!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @actionhiro behind the camera ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogaphotography #igyoga #yogaig #instayogis #yogainspiration #yogapic #backbend

1,349 Likes | 147 days ago | 60

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Drawing the tailbone down or tucking the tailbone is a widely used cue by us #yogateachers to help people get out of a deep anterior pelvic tilt. However, I find that there can be an "over tucking" problem which then leads to a posterior tilt (or an over correction). So, how do we solve this? Tune in to watch my recommended dual actions to keep the pelvis neutral ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Did this video help? Let us know in the comments! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #instayoga #yogapractice #practiceyoga #yogavideo #yogavideo #teachyoga #yogaonline

487 Likes | 148 days ago | 4

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
So, what sets the @bryceyogaschool apart from other YTTs? We know that sometimes that first step can be the hardest part. Our teacher training will usher you further into the discovery of your own unique yoga practice and will help you refine your offerings as a teacher. Our promise is to help you discover yourself as both a practitioner and as a teacher more deeply. We promise you the adventure is beautiful, challenging, exciting and worth the while. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So.... are you ready to follow your dreams? 2019 TRAININGS 👉200 HR: June 14 to July 3 👉300 HR: July 5 to 31 with @yogabeyond ⚠️LAST SPOTS AVAILABLE⚠️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We are proud to say that this incredible yogi is our friend @dbrownyoga 📷 by @actionhiro ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachertraining #bryceyoga #yogateacher #yogateachers #ytt #yoga #yogastudent

620 Likes | 149 days ago | 8

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Making the "impossible" possible or what I like to call the "yogi way of doing things" ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ One of the things I love about being a yoga teacher is helping you discover the range of your abilities. Because behind all the "I can't", there is so much potential waiting to be tapped. Yes you can! And with time, yes you will! Have faith in you and believe that you can make anything possible, if you set your mind to it. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #sundayfunday #yogini #yogateacher #bryceyoga #instayoga #yogisofinstagram

699 Likes | 151 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Being present.. easier said than done right? Mindfulness means paying attention to the present moment in an accepting, non judgmental way. We all wish we could achieve this state but honestly, it can be a little hard to focus on the present when your mind is filled with to-do lists, problem solving and random thoughts. So how do we get there? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Little by little. Instead of trying to achieve expert level in a short time, pick a goal and bet on the long game. Practice daily and with time, it will become second nature. What goal will you pick? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Oh btw, @aloyoga is having their biggest sale of the year - everything is on SALE! And a portion of all proceeds will help bring yoga and mindfulness to 2M school kids. So if you're looking for a good Black Friday Sale, support a good cause ✌️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mindfulness #meditation #bepresent #yogi #bryceyoga #yogaeverywhere #travelingyogi #instayoga #aloyoga

1,544 Likes | 152 days ago | 42

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
It's Thanksgiving here in the 🇺🇸 and we wanted to take a break from all things yoga to express our gratitude towards all of you 🤗 We are so thankful for each one of you. Having you along in our journey is an amazing feeling, and we are really grateful to have your support. You inspire us to keep creating, sharing and teaching and you empower us to keep pursuing our passion. From the bottom of our hearts, THANK YOU 💜 And Happy Thanksgiving! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Keep the 💕fest going, tag that someone in your life you're grateful for 🦃 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #thanksgiving #thankyou #yogateacher #yogafamily #acroyoga #instayoga #yogis #yogisofinstagram #yogisofig

890 Likes | 153 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Inversions and arm balances are about strength, right? WRONG!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We see a lot of yogis assuming that they have to work on their strength before they can tackle going upside down. But really, the thing to conquer is your mind 🧠 It's easy for your mental chatter to start going off about all the things that can go wrong. So focus on what you can get right. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Trust yourself. You got this. 😎 What inversion will you tackle today? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🤔Did you know? You don't need to know how to do arm balances or inversions to join our #yogateachertraining. More info the link in our bio ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #armbalance #inversion #yogainversions #yogaposes #yogini #upsidedown #instayoga #ytt #yogateacher #yogateachers

763 Likes | 154 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
One of the cues that I see trending a lot in yoga, specially in plank, is lots of protraction in the upper back. I think that doing this in a high plank has its benefits; protracting the shoulder blades really helps to engage the serratus anterior as well as the pecs helps you draw the belly in. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ But again, we are always looking for balance. So unless you're teaching crow pose or something that requires lots of hollow front body and lots of protraction, finding a nice balance and neutral plank is key. So how do I find it? Tune in! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #practiceyoga #yogapractice #yogateacher #yogateachers #yogavideo #teachyoga #yogaonline #instayoga #bryceyoga

1,050 Likes | 155 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Guess who has his own instagram account?? We are so lucky to be parents to this amazing little guy @sydtheyogakid ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #tb moment, this picture was taken last year! And to think once upon a time, I could hold him in one hand (swipe right to check it out). Time flies by!! Can you believe 2018 is almost at an end?? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogakid #yogafamily #parenthood #kids #kid #yogiintraining

818 Likes | 157 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
See you next year yogis!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2019 Training Dates 👉200 HR: June 14 to July 3 👉300 HR: July 5 to 31 with @yogabeyond ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⚠️LIMITED SPOTS AVAILABLE⚠️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ For more info, click on the link in our website ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #bryceyoga #yogateachertraining #yogateachers #yogateacher #yogateacherlife #instayoga #yogaeverydamnday #yogisofinstagram #yogisofig #yoga #yogavideo #yogis

869 Likes | 158 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Change Your Perspective, Change Your Life. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Too often, we think of "success" or "doing what we love" as an end. But what we fail to realize is that we are being "successful" when we are walking our path and we are "doing what we love" when we see every moment as an opportunity. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So next time we are feeling like things aren't going our way, let's change our perspective. After all, it's all about the way we choose to view it. Who's in? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #perspective #changemymind #instagood #yogaeverydamnday #yogaeverywhere #yogini

522 Likes | 159 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What makes or breaks a #backbend? In Part 1, we talked about why it's important to use your butt to nail this pose. But... that's not it. In Part 2, we'll break down another key component: THE LEGS. Tune in for the do's and don'ts and let us know in the comments: is this video working for you? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogateachers #backbends #yogaposes

829 Likes | 160 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Taking yoga to a new level with the amazing @yogabeyond 💕 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Did you know? Claudine and Honza are the lead teachers for Intro to ACROVINYASA in our 300HR Beyond Bryce YTT. Keep reading to find out more! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉About The Class: Uniting elements from #acroyoga, vinyasa and inversion training, the core of ACROVINYASA centers on synchronizing breath with movement, building strength, and finding balance. 👉When: July 5-31, 2019 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIMITED SPOTS AVAILABLE! Click on the link in our bio for more info ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachertraining #ytt #yogateacher #acro #instayoga

2,247 Likes | 161 days ago | 64

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Yup... I can do this. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you have scrolled through our feed, then you know that we can do some pretty crazy poses and that our bodies can be very flexible. After so many years of practice, we can do many things.. but we can't do everything. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ And that's ok! I can do this and I'm proud of everything my body has accomplished. And you should too. Be proud of how far you've come and excited for everything that's yet to come. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What pose makes you go "yup, I can do this"? Share below ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #instayoga #empowerment #celebrate #yogisofinstagram #yogis #yogaposes

1,102 Likes | 163 days ago | 44

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We're back at it with the why behind popular #yogaposes This time with Downward Facing Dog 🐶 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you practice yoga regularly, you've definitely heard the "externally rotate your upper arm bones" or "roll the elbow forward" cues. And you've probably wondered "why are we practicing this?". ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I believe this is an over correction. Many yogis tend to over internally rotate the shoulders during Down Dog, which causes shoulder pain and neck tension. And because of this, yoga teachers overcorrected doing the exact opposite. So, to help engage your arms, I'd like to offer 2 cues in this videos that are: ▪️effective ▪️will bring the upper arm bone to a neutral position ▪️engage the muscles around to it to help you stabilize Did it make a difference in your practice? Let me know below 👇 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #practiceyoga #yogaposes #downwardfacingdog #yogaclass #bryceyoga #yogisofinstagram

1,074 Likes | 164 days ago | 28

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Is it possible to #YogaEveryDamnDay? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ah, modern life.... Between work, friends, family, eating right and just living, it seems like there aren't enough days and hours left to do everything on our to do list. And we are left feeling, who has time for yoga?!? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Well, actually you do. Here's how you can reap the benefits of yoga while still managing your busy life: ▪️Keep it Short: Instead of a 90 minute class, go for a 15 minute flow to help you reenergize and have some me-time ▪️Be creative: Go beyond asana and choose something that feels in tune with how you're feeling before practice ▪️Maximize your time: Netflix & yoga? Yes please! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What do you think: can we have it all? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #instayogi #yogisofinstagram #yogi #yogachallenge #healthylifestyle

2,507 Likes | 165 days ago | 86

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Recently, @aloyoga asked me: What is your proudest pose? And even though I have many poses that had me celebrating when I could finally hold them, I have to say that my proudest moment came when I finally was able to handstand (although technically, I'm hair-standing in this pic 😂) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I consider handstands to be amazing teachers because they are different for everybody and they show you a lot about who you are, on and off the mat. They are also a great way to deal with the f-word… FEAR. When you conquer fear, you conquer the handstand. And once you know that feeling, you know you can take on everything that life throws at you. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So if you are on your journey to conquer the handstand, remember to enjoy the process. Someday soon, you’ll get there. Right now you are having fun. 😎 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What is your proudest pose? Let me know in the comments ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogaposes #yogagirl #yogini #handstand #yogapose #yogi

1,702 Likes | 166 days ago | 47

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We can't wait to be reunited next year with @yogabeyond for our BeyondBryce 300HR YTT 💕 We've been making shapes with Claudine and Honza for a while now, and each year keeps getting better and better! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Interested in this training? Hurry!!! ⚠️ We are almost SOLD OUT ⚠️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Beyond Bryce 300 HR YTT When? July 5 to 31 2019 Where? Koh Samui, Thailand at the gorgeous @vikasayoga More info? Click on the link in our bio ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogisofinstagram #yogatraining #yogapractice #yogaphotography #yogaposes #ytt

401 Likes | 167 days ago | 3

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How can you choose a #yogateachertraining? 🤔 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We get this question quite often and honestly, we get why! There are so many options out there and so many amazing teachers to choose from. It can be an overwhelming experience but it doesn't have to be. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ There are a lot of factors to consider when assessing a training but we think that one of the main ones is teaching style and philosophy. If you have a preferred philosophy (whether you admire it or currently practice it), it makes sense to choose a YTT that is aligned to that. Similarly, if you like a specific teaching style, choose a teacher or training that you identify with and that will help you learn in a way you are comfortable with. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ And in the age of social media, this is super easy to do. Take your time, browse around and keep a note on what/who you like. Hope this tip helps ✌️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Btw, this is a clip of our 90 minute class from one of our YTTs. You can find the full video on @yogawithbriohny's YouTube channel ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #practiceyoga #yogateacher #instayoga #bryceyoga #yogisofinstagram

877 Likes | 170 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
When you find yourself between a rock and a hard place... ditch the hard place and use the rock for balance 😎 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It's the end of the week and your body must be feeling it. Take 5 minutes to disconnect from everything, breathe and clear your mind. Use this time to reenergize and let your mind open to creativity and all the good things. Happy Sunday yogis!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #sundayfunday #sundayvibes #yoga #yogabalance #instayoga #bryceyoga

859 Likes | 171 days ago | 32

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
One of the most trendy cues I’ve heard in yoga over the past decade is Draw Your Ribs In. Now, you’ve probably heard it in class and I find it to be super effective for almost everything. But, do you know the why behind? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Lately I’ve been talking about the whys behind many popular poses and this time I want to talk about this trend. It’s all about engagement so if you’ve ever wondered why and how, tune in ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✌️Did you know? Our tutorial videos are now up in our IGTV! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yoga #yogatutorial #yogatips #instayoga #teachyoga #practiceyoga #bryceyoga

907 Likes | 172 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How do you know when you are ready? When is the best time? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I recently had a yogi ask me these two questions and although they were meant to be related to becoming a yoga teacher, I like to think that they are applicable to life. These two questions... boy, are they deep. And honestly, who hasn't asked them? I know I have and I don't have an answer... because I believe there isn't one. The best way to know and the best time to get started is RIGHT NOW. Waiting to be ready or for things to get perfect is just fear masquerading as logic, and if we wait for that time to come, well... we'll be waiting for a long time. So let's not wait and let's live. What do you think? ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #livelife #yogalife #yogini #bryceyoga #yogaposes #instayoga #yogaeverydamnday

717 Likes | 173 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Forgive yourself for falling. Yes, it hurts. Yes, you wish you hadn't. But guess what? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We all stumble - the real strength comes in the ability to stand up and move forward. So, the next time you stumble... smile. Stand up and keep going. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #wordsofwisdom #instayoga #yoga #yogisofinstagram #yogaeverydamnday

595 Likes | 174 days ago | 21

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
In a world where we are surrounded by pretty pictures and incredible #yogaposes, it's important to remember all the hard work that went into getting to that "WOW" point. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ True, it may look effortless, stress-free and perfect but the reality behind it is that we worked our 🍑off for years. We all had a first day being #yogis, where our mind asked and our body said no. And we still have those days. We still fall on our face and we still have some poses we can't do. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ But we keep working and we keep practicing. Because we know that the more we fall, the more we learn and the sooner we will get to that wow point. Here's to perfect pictures, our reminders that hard work pays off. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Part of our Stay a Student Series 🤸‍♂️Featured Yogi: @amyobrienyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogastudent #instayoga #yogaeverydamnday #yoga #yogachallenge #yogisofinstagram #yogagirl #yogainspiration #instapic #socialmedia #picoftheday #yogigram

1,281 Likes | 175 days ago | 41

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We get this question a lot and to put it simply: you do need to use your butt in backbends 💪 Follow this easy guide to get going and you will feel the difference in your practice: 🔹Grab your mat and get into Urdhva Dhanurasana 🔹Making sure your feet are straight and your shins are in a straight line, lift the hips and firm the inner thighs in. Make sure to have a slight internal rotation of the femurs. 🔹Plant your hands next to your head and use the strength of your arms and legs to rise onto the crown of your head. Make sure your knees stay aligned! 🔹Move the hands, turning them slightly and lift your head up from the ground. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Did this trick work for you? Let us know below ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogapractice #backbend #practiceyoga #yogaposes #yogisofinstagram

1,160 Likes | 176 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What is holding you back? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ As you're reading this, a lot of answers probably came to mind. There are always reasons as to why we can't do something. And although all of them might seem valid, the truth is that the only one holding you back is YOU. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ You can do a lot more than you think you can. It's all about how you approach it. Instead of thinking of something as a limitation, think of it as a challenge to be conquered. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What challenge will you be conquering today? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogainspiration #yogachallenge #motivationmonday #yogapractice #yogi

1,017 Likes | 177 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Getting a quick flow in before my day starts! 🧘‍♀️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Fitting a practice into a busy schedule isn’t easy. But if we change our definition of a practice from time to time, we won’t carry that guilt of NOT practicing! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sometimes my practice is a couple of stretches or a moment of silence. Even just stopping to enjoy my surroundings or taking a deep breath can be an effective way to calm my mind! How do you take moments to practice? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogaeverywhere #yogaeverydamnday #instayoga #yogaflow #sundaze #yogagirl

2,732 Likes | 178 days ago | 45

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
For us, every day is bring your kid to work day. Parenthood is one of the things we are most grateful for in our lives and although balancing our career with children can be a challenge, we make it work because at the end of the day we know that they are the most important. This is one of the reasons why we decided to make our #yogateachertraining kid friendly. What better way to make your dream come true than being with the ones you love the most? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We know the logistics can be hard to figure out by yourself. You're not alone, we can help. DM us if you have any questions! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga teacher #parenthood #yogawithkids #practiceyoga #bryceyoga

535 Likes | 179 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Creativity.. it's tough for us yoga teachers! Now, we are not saying we are not creative. Far from it. But coming up with exciting classes week after week can be hard. And with full schedules that keep us busy every day and sometimes all week, teacher burnout is a real possibility. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Here are some tips to keep your classes creative while keeping teacher burnout at bay: 👉Make time for you: Find time every day to focus on you and your thoughts. Whether it's grabbing your favorite drink or meditating, allow yourself time to reenergize. 👉Poll your audience: Your students can be a great source of knowledge.. all you have to do is ask! 👉Look for inspiration: Scroll through your social media and look out for what other yoga teachers are doing. Take note on what you like and put your own spin to it. 👉Tap into your wild side: Change up your routine and include those things you are into lately, there’s nothing wrong with mixing work and play! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How do you stay creative? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #creativity #yogisofinstagram #yogaeveryday #yogapractice

834 Likes | 180 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We've been teaching yoga for a while now and although it might seem like we know it all, we can tell you very humbly that we don't know all the answers. And we are ok with this. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ For us, yoga is a passion, a challenge, an inspiration, a philosophy, a way of discovering ourselves. We are teachers AND students. And we're proud of both roles.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ By staying students, we challenge ourselves to go beyond our comfort level. We observe and draw inspiration from our peers and trainees. We make mistakes and we keep the learning journey going.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is Day 1 of our Stay a Student series, where we will feature our @bryceyogaschool alumni and spark a discussion on what it means to be a #yogastudent. Look out for the pictures of our amazing yogis on their journey. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🤸‍♂️Featured Yogi: @lukegraeber⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #instayoga #yogapractice #yogaeverydamnday #yoga #bryceyoga

1,661 Likes | 182 days ago | 46

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How much should YOU share on IG? 🤔 This is a question we’ve all pondered on and we think it’s a question that applies to everyone, not just yoga teachers. There’s no denying the power of social media and although we all would love to benefit from it, we think that there is no “cookie-cutter” answer 🍪 And that’s amazing! Because you can be as open or as private as you want and still take advantage of IG. The most important question to answer is not how much, but WHY? Being true to yourself and your goals is 🔑 Ask yourself, why do I want to share my life/my job/my passion online? Take a minute and comment below 👇🏻 #socialmedia #yogisofinstagram #instayoga #yogateacher #bryceyoga #instagram

871 Likes | 183 days ago | 31

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Let's start the day with a flow, shall we? 😍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Flows are my go-to to start my day because they get me into a present state of mind while still clearing my head for what's to come. And because I love a challenge, I like to bring in cardio and handstands into the flow. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ For those of you who are still weary of handstands, I have a trick to get pass your fear and into the fun. The exercise in this video will help you use movement to trick your mind into getting upside down while focusing on the transition. You'll be up there before you know it 🙈 Try it and let me know how it goes ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you have any questions as a teacher or student, feel free to leave a comment or DM us ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #practiceyoga #yogapractice #handstand #yogateacher #bryceyoga #yogaflow

1,153 Likes | 184 days ago | 81

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Every time I tell someone that I teach #yoga, there is always this preconceived notion that Yoga Teachers have lackadaisical attitudes and jobs. Well, I’ve been teaching yoga for many years now and for the first 6 years, I worked every day including the weekends. Yes, we #yogateachers have awesome jobs that allow us to somewhat make our own schedule and our job description includes helping people feel better in their bodies and minds... but, it’s hard work. So, I want to acknowledge those of you who are out there busting your butts to do what you love.. even on Sundays! Tag your favorite yoga teacher in the comments below and let them know you much you 💜 them ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ #celebrateyoga #yogateacher #yogainspiration #yogapractice

1,644 Likes | 185 days ago | 54

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Welcome to Day 1 of the @bryceyogaschool 🤩 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Yesterday, we made you a promise that we would be answering all the questions we yogis ask. Well, we're keeping that promise ✌️ This is Part 1 of an ongoing series where the amazing @yogawithbriohny will be breaking down popular poses and cues so you can better understand them and improve your practice at home. So grab your mat and tune in 📲 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ In case you were wondering, this video breaks down how to incorporate cardio and handstands into a flow in an easy and fun way. What did you think? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogaposes #yogapractice #practiceyoga #yogaeverydamday #yogateacher #bryceyoga

1,435 Likes | 186 days ago | 33

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
First question 👉 Are you a Yoga Teacher or a serious Yoga Practitioner?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If the answer was YES, then this second question is for you. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Second question 👉 Do you say or hear a bunch of things in a yoga class that you really don’t understand?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It is really common to get stuck on auto pilot. If you teach yoga, you might be stuck in a place where you’re saying the same cues you learned from your teachers without really evaluating how effective they are. And those of you who are avid practitioners might be getting so used to your teachers’ cues that you barely even listen anymore.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you relate to this, don’t start feeling bad. We’ve done it and we know how easy it is to stop asking why. Which is why we’re rising to the challenge and we’re answering all the questions yogis ask. Stay tuned, we have a lot to say 😎⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #practiceyoga #yogateacher #bryceyoga #instayoga #yogachallenge #yogainspiration

1,343 Likes | 187 days ago | 26

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
BRYCE YOGA What does it mean? We came up with the name Bryce by putting together our names: Bri+Dice. Back when we started, we thought the name was fitting because it showcased our partnership, our journey as yoga teachers and our passion for yoga. As our relationship evolved, we took a look at our name and added the thing it was missing: Bryce Yoga SCHOOL. A name that not only reflects the same values as when we started, but also showcases all that we’ve accomplished over the past years. And of course, our dedication to you our #yogis. In this new chapter, we will continue our journey as yoga teachers and practitioners, asking all the hows and whys to share with you. So if you want to attend the @bryceyogaschool, welcome! #bryceyoga #yogateacher #practiceyoga #newbeginnings #instayoga #yogafamily

1,486 Likes | 188 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
It’s been a while since we first started on social media and as we look forward to this new chapter, we are so excited to see how our community has grown. We are truly in awe of all the support we have gotten over our big news and all we can say is a big THANK YOU to everyone for being so supportive and excited for what is to come. One of the biggest reasons behind our @bryceyogaschool is to focus on you and of course, yoga. So we’ve been hard at work creating NEW content. Are you excited? Because we definitely are!! #yogisofinstagram #practiceyoga #yogainspiration #yogateacher #bigchanges

3,579 Likes | 189 days ago | 129

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Hey yogis! Bri and Dice here with a BIG announcement for you 🎁 Something’s different, can you guess what??? 🤔 We are super excited to announce that we are now the @bryceyogaschool. When we first started out on social media, our mission was to share and talk about all things yoga. And even though many things have changed throughout the years, this mission is still the same and it’s our greatest passion. So we thought that a change of name was needed to reflect our dedication to you, our #yogafamily. After all, it’s not all about us, but about YOU our students. So we ask you to celebrate with us this amazing new chapter 🎉 We can’t wait for you to see all that it’s too come. Stay tuned!!! With love, B+D #bryceyoga #yogateacher #instayoga #partners #yogainspiration #acroyoga

376 Likes | 190 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How can I help?? I think that as #yogateachers this is one of the first questions that pops up in our minds when thinking about our students. And it's definitely something we teach our fellow yoga teachers to keep in mind during our trainings. Yoga can be a wonderful practice and it's important to learn the hows and whys behind each pose. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ As a yoga teacher, what pops in your mind when you think about your teaching?? I'm super curious to know, let me know in the comments ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #practiceyoga #yogapractice #yogaeverydamnday #yogateachertraining #bryceyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🎥: @drishti_videography

460 Likes | 191 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
That feeling when your student pulls a yoga pose off 😍 Isn’t it the best?? At our trainings, we are very hands on and we like breaking down #yogaposes to make sure our students understand the how and why behind what we teach. And thanks to the amazing @drishti_videography, now all of you get to tune in our classes 🤗 What pose would you like to see next? #yogateacher #proud #instayoga #practiceyoga #yogisofinstagram

293 Likes | 193 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Transitions can be messy, fun & funky 🤣 Now, I’m not talking about life here (although it applies) but about #yoga I particularly like this one that I taught at our #yogateachertraining 🤗 What about you? Would love to hear what works for you! #yogaposes #yogapractice #yogapractice #yogisofinstagram

1,612 Likes | 194 days ago | 133

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Happy Happy Birthday @diceyoga! Today we celebrate an amazing human being, a wonderful yoga teacher, an incredible father and a pretty great ukulele player 😍 Thank you for all that you do and for always keeping us singing 💜 Join in the love fest and help us wish Dice a happy bday 🎂 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #happybirthday #yogisofinstagram #yogini #celebration #smile

886 Likes | 195 days ago | 24

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
WE 💜 HANDSTANDS 🤸‍♂️ How about you? At our #yogateacher trainings, we like to handstand a lot and one of the key things our students love is how we incorporate the handstand into a flow. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Yes, we know it sounds tricky but the truth is that it can be done in a very simple and straight forward way. Let @actionhiro and me show you how it's done! Try it out at home and let us know if it worked for you 🤗 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogatutorial #handstand #yogaposes #instayoga #yogaclass

750 Likes | 196 days ago | 28

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How many times have you let your fear of someone else’s opinion and judgement influence your choices? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I LOVE talking about the business of Yoga because, in addition to my passion for Yoga itself, I believe in Yoga teachers being fairly valued and paid for what they are giving and sharing to students. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ There are SO many talented and passionate Yoga teachers out there who are being under valued and paid for a number of reasons that range from: ⁃Feeling insecure about their offerings ⁃Simply not knowing how to break into the next facet of the industry ⁃Or even the fear of being judged by other yogis who look down upon yoga teachers making a living from teaching ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ That last one especially really ticks me off. The benefits of Yoga are immense and a teacher should be able to freely place monetary VALUE behind what they are offering. Often times, the more negatively outspoken are expressing their own insecurities by placing them on others. Don’t be afraid to make your passion for teaching yoga, also a thriving career. YOU ARE WORTH IT! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Have you experienced judgment for making money teaching Yoga? I would love to hear your stories in the comments below. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #valueyourself #youareworthit #businessofyoga #yogaindustry #bryceyoga #yogateacher

1,395 Likes | 197 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Timing is everything... ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The term perfection often comes into play when talking about timing, but instead of chasing the idea of perfection, timing has to do with the multiple variables that are at play. Each of these variables make room for options, for sway and flow, in order to collaborate with the other. There isn’t necessarily a precise moment to take “the shot”, but there are factors that when aligned and timed just right, magic can naturally happen. This seems to play out in life, way beyond the Instagram photo you see here. Relationships, business meetings, etc...you get the idea. Thanks for reading and listening 🙏❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogainspiration #perfect #time #yogisofinstagram

738 Likes | 198 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
A mellow flow for a relaxing Sunday 😎 who's up to practice with me? I promise, plopasana is the new thing 😂 #yogaposes ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Want the full flow? Head over to @yogawithbriohny's YouTube channel for a 90 minute class where we both will show you how it's done, 300HR YTT style ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🎥: @drishti_videography ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #practiceyoga #yoga #yogaclass #instayoga #sundayvibes

1,471 Likes | 199 days ago | 34

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Forward fold, lateral side stretch, hip and hamstring opener, mood grounder 🤤 What is your go-to pose to get happy? Let me know in the comments 🤗 Wearing @aloyoga & 📸 by the amazing @drishti_videography #yoga #yogi #yogateacher #aloyoga #happiness #yogainspo

1,050 Likes | 200 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
@diceyoga and I have been teaching yoga together for over half a decade and are always amazed at how much we continue to learn about our bodies and minds. The yoga practice can be an incredibly effective escape from stress and anxiety in life but it also brings us closer to self realization...essential to personal and even professional growth. In which ways has yoga helped you? _____ Interested in deepening your yoga practice and having a more conscious life? Click the link in our bio. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #instayoga #yoga #bryceyoga #yogainspiration #inspirational

991 Likes | 201 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Recently, we had one of our yogis ask us: what does yoga mean for you? So here we go #longpost _____ Yoga for us is an opportunity to build community and share our passion for movement. Yoga will have a different meaning for everyone, but we get to create our own and share it. We love to take a ancient practice that is rooted in history and create a modern interpretation allowing it to be light hearted and accessible to everyone, because the practice of yoga is universal. ______ What does yoga mean for you? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #opportunity #yogateacher #yogainspiration #yogaeveryday

1,367 Likes | 202 days ago | 24

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Taking a Yoga Teacher Training is one of the best ways to change your life and expand your potential and what better way to embark on this journey than with a friend?!? Did you know that we give referral discounts for yogis who bring friends to our trainings? Click the link in our bio for more info or email us if you're serious about changing your life. ____ Special thanks to @katsudayoga rocking this adjustment and @drishti_videography for the amazing pic ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateachertraining #yogateacher #yogisofinstagram #squadgoals #yogafam

371 Likes | 203 days ago | 5

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Sometimes a pose can be so intimidating that you tend to not include it in your practice.... but you know you are still missing out 😖That’s what led @diceyoga and I to film our YTT classes, so you can see for yourself the hows and whys behind the mat. This pose has been requested so much 🙈 we thought we’d cover your questions! Remember: You can ALWAYS reach out and asks us questions, we are here to help 😉 #yogateacher #yogatutorial #yoga #yogaclass #letstalk #yogaposes

953 Likes | 204 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How do we use an ancient tradition like Yoga in this modern day? This is a concept that many yogis (and non yogis) grapple with. Some of the yoga traditions like Bramacharya (abstinence) or Aparigraha (non-attachment) take a level of practice and focus that can be much like monk hood. But these days, we can take the basic concepts and translate the yoga traditions in ways that are basic guidelines to leading a happy and authentic life. How does yoga serve your life? Wearing @aloyoga #yoga #instayogi #bryceyoga #yogachallenge #balance #yogisofinstagram

315 Likes | 205 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Who doesn't like a good hamstring stretch? 🤔 After a busy week, I find that it can be so relaxing.. when done properly! Find out how to reap the benefits of your half hanuman to chill out on this beautiful Sunday ___________ Chime in: what pose would you like us to break down next? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogatutorial #yoga #hanuman #yogateacher #bryceyoga #instayoga

824 Likes | 206 days ago | 8

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How does your yoga practice help you focus? _______________ For me, there are so many aspects that help me focus but one stands out: community. It's truly amazing how it feels to breathe and move with a group of like-minded people. It’s incredible what we can do when we are lifted by others’ positive energy. How does yoga help you focus? 📸: @actionhiro ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogapractice #yogateacher #focus #balance

940 Likes | 207 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Life mirrors yoga, yoga mirrors life. The way we deal with failure and imperfections on the mat has a great deal of impact on what we do off the mat. Sometimes we are better at masking it through various excuses or patterns but the more honest your are with yourself, the better your chances are of leading a happy life. Deepening your yoga practice can help you do that. _____________ Like if you agree and respond with your thoughts, would love to hear what you have to say about it 📸: @drishti_videography _____________ #yogachallenge #wisdom #instayoga #yogi #yogisofinstagram

1,293 Likes | 208 days ago | 23

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Allow yoga to be that driving force for change in your life. Don’t let it be something you hide behind. The longer you practice, the more clear you become. And when that clarity is presented to you, you get to choose what you do next. Clarity doesn’t equal ease. In fact, it’s often the opposite. Clarity will show you the path towards improving but YOU have to do the work. Stepping onto the mat is just a recharge, not a solution. When I stopped using my practice as a band-aid is when it actually started working as a real life tool. Ready to tear off that band-aid? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogainspiration #inspirationoftheday #yogateacher #nomoreexcuses #happy

913 Likes | 209 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Did you know? You DON'T need to be able to do a #handstand to reap its benefits 🤩 Now.. we know what you're thinking.. HOW??! _________ Handstands have amazing benefits for your ams, core, legs, mind and confidence. But you already know this, so let's skip to how you can benefit even if you are not quite ready to handstand solo! Tag a friend and get going yogi 😜 _________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #handstandjourney #yogatutorial #bryceyoga #yogateacher #confidence

491 Likes | 210 days ago | 8

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#MovingMeditation Flowing and seeing where my breath takes me 💨 👈 actually looks more like a fart emoji...but I assure you, not seeing where my farts take me 🤪⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Stay light, stay happy, and make a fool of yourself, friends. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #bepresent #yogateacher #livelife #behappy

357 Likes | 211 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
THANK YOU YOGIS! 💜 A couple of days ago, we asked you to help us out and give us ideas of what you wanted to see us teach.. and boy, did you pull through! We got so many comments and DMs with ideas 😍 We are so grateful to everyone for their time and we can't wait to share our knowledge with you #staytuned . Today, @diceyoga will be breaking down how to spot a crow while also breaking down the pose. Remember, if you have any questions reach out 📩 🎥: @drishti_videography . . . #yogateacher #yogatutorial #bryceyoga #fitflowfly #yoga #instayoga

952 Likes | 212 days ago | 21

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Sometimes all you need is a change of perspective.. and a friend by your side! Yoga gives me the opportunity to meet so many wonderful people who have taught me so many things and who have had an amazing impact in my life. I'm feeling grateful today for all the highs and lows because they show me that growth and change are good and that when life turns you upside down... you embrace it 🤗 ⠀⠀ 👉🏻The amazing @actionjacquelyn twinning with me in this pic💕 .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogachallenge #change #growth #perspective #yogainspiration #yogisofinstagram ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

987 Likes | 213 days ago | 80

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Hey yogis! We need your help❗️ We know you guys really like our yoga tutorials and we want to keep sharing more with you... so with that in mind, we would love to know which poses you would like us to break down 🤗 whether it's handstands, backbends or you have something in mind, we would love to hear from you! 👇 Comment with your thoughts or send us a DM! We can't wait to see what you have to say 😍 . . . #yogisofinstagram #yoga #bryceyoga #yogateacher #yogachallenge #yogainspiration

524 Likes | 214 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Dear #ukulele, it’s been a while since I’ve shared our relationship with others. Thank you for always being there for me, through the mistakes, muck-ups, and the off-pitches...😉 Sincerely, -D . Who else has a not-so-secret hidden talent? Guess what mine is 😜 Let me know in the comments! Thanks for lending your 👂👂 and your 👀, IG 🙌 . Covering Ireland’s own, “Work Song” by Hozier 🙏❤️ . #friyay #happiness😊 #offthemat #passion

1,162 Likes | 215 days ago | 32

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
I love #acroyoga. Although this picture might look complicated to coordinate, it was one of the funniest and easiest shoots I've had. And that's because each one of us knew the responsibility of each shape. Through #yoga, we learn how to connect with ourselves. Acro yoga allows for us to implement what we learn on the mat with others and in situations off the mat. How has your acro practice helped you? . @actionhiro behind the 📸 and all of us wearing @aloyoga . . . #instayoga #teamwork #squadgoals

554 Likes | 216 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
A wise man once said, “out of your bottom, blossoms the most beautiful sky”...hmmmm, did someone really say that? 🤔🤪 Help a pal out and caption this pic 😂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogi #yogateacher #yogainspiration #funnyquotes

1,047 Likes | 217 days ago | 33

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Some people crave change while others fear what it may bring. But the truth is that we experience transitions every day within our relationships, the roles we take on in our lives and on our mat. They are vital to our lives as we typically gain the most growth and awareness through them. So why not embrace them right? I'm thinking of taking on this challenge, who is in? Comment with a 🤗 if we are on the same journey . . . . #yoga #yogachallenge #changeisgood #instayoga

329 Likes | 218 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#TB to our 2018 YTT😍 We showed up, got real, cracked open, harnessed our power, trusted, supported, cared, cried, hugged and held each other. It was fun and hard, educational but confronting. Although we're still processing the effects of it, we know we have grown, our mind is clear and our heart is open. Wishing all of you amazing teachers the same 🙏😘💪 . . . #heartopen #yogateachertraining #yogateacher #yoga

738 Likes | 219 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Improvement begins with "I"...😁 Cheesy, but oh so true! Something to think about while you enjoy this beautiful day 🙏 . Wearing @aloyoga . . . #inspirational #yogainspiration #yoga #instayoga

753 Likes | 220 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Sharing yoga online has always been a part of who I am as a teacher. I know it can be a controversial topic for some but for me it's a no brainer. It's my way of sharing what I love with the world. And it's paid off. Every day, I get so many messages from you telling me how much one of my classes meant to you, how it changed your body, how your life was transformed. And all of this from your own home, on your own time. That's what I call #empowerment. . . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogaeverydamnday #yogisofinstagram #instayoga #power #yogipreneur

1,225 Likes | 221 days ago | 24

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
When you have the incredible opportunity to guide yogis through a teacher training, as an educator, it is also a unique opportunity to grow. What has been the greatest lesson you've learned as a #yogateacher? . Thank you to the amazing yogis who have trained with us throughout the years ✌️ . . . #instayoga #yogafamily #yoga #thankyou #yogainspiration

1,243 Likes | 222 days ago | 33

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#Happiness...it’s an inside job 😉 What makes you happy? . . . . #yoga #yogi #yogateacher #happiness

743 Likes | 223 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Community is more important than we realize. When I first started teaching yoga almost a decade ago, I did everything by myself. It was tough, lonely and I wasn't making any money. But, when I started to reach out to the community around me, my teaching career started to flourish. It's so easy to get lost in competition and feel threatened by the incredibly talented teachers out there. But, there is truly room for everyone and the best projects are the ones I've collaborated with people on. So, instead of feeling intimidated or scared, reach out and start building a #dreamteam. Tag your #yogi family and get the ball rolling 😍⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #teamwork #yogafamily #instayoga

1,294 Likes | 224 days ago | 25

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Why? Why not? Why not now? ----- This was my thought process when I decided to take my #yogateachertraining I knew I wanted a change in my life and my yoga practice has always been a catalyst for change. So, I decided to take a chance and dive deeper into yoga. Now, I teach yoga all over the world and that training was one of the best choices I've ever made. So, why not right? . . . #yogalife #yoga #instayoga #yogateacher

1,119 Likes | 225 days ago | 3

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Monday’s are for dreaming ☺️ Have a wonderful start of the week #yogi family! We have some new videos on our IGTV as a start of the week treat 🍬 Sound off below, what would you like to see next?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #happymonday #yoga #instayoga #yogachallenge

849 Likes | 226 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
It's so easy to forget that life is a journey to be experienced to the fullest. So many times we prioritize the wrong things, we care too much about what doesn't matter, we spend too much time on activities that don't fulfill us. Always pushing for tomorrow the search for what will make us happy. Because we're too busy to do it today. Sound familiar? Let's make today different, are you with me? Let me know in the comments!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogi #yogisofinstagram #livelife #happiness #yoga

577 Likes | 227 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Saturday vibes with our Fit Flow Fly sequence from the 300HR YTT 😉 What does your weekend practice look like #yogis? 🎥: @drishti_videography . . . #yogavideo #yoga #yogateacher #instayoga

523 Likes | 228 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Yesterday we started the conversation around buttocks and backbends.. what an interesting title no? 😂 In case you missed it, part one talked about the engagement of the hamstrings. On part two, we'll share our tips on how to nail that backbend! Questions? We are only a DM away 🤗 . . . . #yogateacher #backbend #instayoga #yogi #yogisofinstagram

643 Likes | 229 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
To butt or not to butt? 🍑 The questions we #yogis ask 😂 The amazing @actionhiro helps me demonstrate why using your butt is a must when doing backbends. Try it out at home and let me know if this worked for you! . . . #yogateacher #backbend #instayoga #yogi #yogisofinstagram

1,029 Likes | 230 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The Business of Yoga is a controversial topic but if you are a #yogipreneur and a #yogateacher like me, then you know that it's a topic worth discussing. Yoga is a passion and we dedicate our lives to deepening our practice but at some point, we do have to think about how we can make our passion our business. After all, we all have bills to pay! I get DMs daily asking the same question: How can I succeed in this industry? We actually talk about this a lot in our trainings too because honestly, there isn't a ready made formula. It varies person to person.. and that's an amazing opportunity! This topic has been on my mind lately and I actually talk about it on my @yogawithbriohny IGTV (I 💜 IGTV so much btw!) I would love to hear what you think about it and what your experience has been so far, can anyone relate?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #entrepreneur #yogisofinstagram #instayoga

819 Likes | 232 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Figuring out your teaching style as a #yogateacher can be really tricky.. believe me, I know 😂 but in the end, I think that following your gut and trusting your instincts is what makes you enjoy the teaching process.. and what makes students keep coming for more. When you are true to yourself, you will always win 🤩 How do you teach?? . . . . #thoughts #yoga #yogainspiration #instayoga

1,022 Likes | 233 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Is affection hard for you when you're tired and stressed too? I always thought I was quite affectionate but after years in the yoga and acro world where people hug and massage each other ALL of the time, I realized that my level of physical affection was not that high. Especially in a relationship...I find it easier to lose myself in my work and responsibilities and end up so exhausted that I have nothing to give. While I work on this, I'm keeping my affection for my loved ones and close friends (Claudine from @yogabeyond always know how to get to me 💜) How do you guys balance self care with giving your love? . . . #friendship #love #yogafamily #yogateacher #selfcare

1,114 Likes | 234 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Feeling a little introverted today. It’s all about *PERSPECTIVE* The subject matter will continuously change, but the lens that we choose to view the world will greatly determine the way we see things, and often times, the way we choose to be seen 🤔 . Wearing @aloyoga with @drishti_videography behind the 📸😘 . . . #yoga #yogi #yogateacher #aloyoga #yogainspiration

749 Likes | 235 days ago | 18

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
It's been a while so I thought I'd bring back my #MovingMeditation How do you choose to meditate? . Wearing @aloyoga . . . #yoga #instayoga #yogateacher #aloyoga #handstand

1,964 Likes | 236 days ago | 47

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We can't wait for Paris 2019!!! We've been talking with @mathieuboldronyinyasa about doing a training together for years and we are finally doing it 😍 Our Bryce Yinyasa 300HR Yoga Teacher Training will take place next July 20 to August 23 in the lovely City of Lights 🇫🇷 Registration is OPEN and at a DISCOUNTED PRICE! Hurry before all the spots fill up! For more information, click in the link in our bio . . . #yogateachertraining #yogateacher #travelingyogi #handstand #instayoga

1,220 Likes | 237 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
As parents, our greatest priority are our kids. So when we have a dream, it's easy to push it aside when we feel that it's not compatible with our child's wellbeing. When I became a father, I immediately understood this and I completely relate with parents who reach out to us and speak of their dreams of becoming a #yogateacher. Although it's a challenge, we know it can be done. If you are dreaming of attending one of our YTTs and you haven't reached out because you think parenthood and yoga are not compatible, think again. Our YTTs are KID FRIENDLY. We make it work, so you can too. For more info, reach out to us via DM or e-mail 🤗 . 📸: @drishti_videography . . . #parenthood #yogateachertraining #travelingyogi #prouddad

4,107 Likes | 238 days ago | 82

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
I've been spending more and more time in Thailand every year. Although I lived here for 10 years on and off as a teenager, I never really appreciated the beauty of my people and culture as much as I do now. Especially now that I also share Thai culture with my children who are born and raised in Los Angeles. I feel incredibly grateful to be able to spend 3 months a year in Koh Samui... even though I'm working (teaching Yoga Teacher Trainings), it never really feels like work! . 📸: @drishti_videography . . . #grateful #thailand #thaigirl #proud #instayoga #yogainspiration

304 Likes | 240 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Anyone struggling with keeping your foot off the ground? Let's talk about Flip Dog and break down how you can get your foot to stop doing that 😂 . . . . #asanas #yogaposes #yogaeverydamnday #yogateacher #instayoga

3,030 Likes | 241 days ago | 61

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Children are not things to be molded, but people to be unfolded... Biggest reminder to any parent. There are times when I realize I have a specific idea of who this little guy should be, but he often reminds me through his personality and actions that he is who he is and all I need to do is nurture that. Guidance is best served when working from an unselfish place. Constant check in happening thanx to my mini me 🙏 What lessons have your kids taught you? . 📸: @drishti_videography . . . . #parenthood #happiness #bubble #travelingyogi #prouddad

1,179 Likes | 242 days ago | 22

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Partners are there to support you, lift you up when you're down, but also there to tell you when you're F'ing up, with LOVE AND COMPASSION of course 😜 tag that person whose name popped up in your mind when you read this! . . . . #acroyoga #yogainspiration #yogateacher #partnersincrime

275 Likes | 243 days ago | 2

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What makes our #yogateachertraining worth it? 👉You will deepen your practice 👉You will learn how to build strength for arm balances and inversions. 👉 You will graduate with the tools to TEACH YOGA, market yourself as a yoga teacher, and actually make a living doing what you love. Click the link in our bio for more info! FEW SPOTS LEFT AT EARLY BIRD PRICING! . . . . #yogateacher #yogaeverydamnday #instayoga

1,155 Likes | 244 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What I've learned about 'connection' is that it needs to be cared for. I'm guilty of taking for granted that a connection will last without putting some work in. A connection works hand in hand with communication. When we take something for granted, we almost set it aside and place expectations on it to continue being the same. In some cases, a connection is just momentary and that can be beautiful. But when something is valuable to us, we need to work on it and keep it free of expectations. Because, our expectations typically disappoint us. . . . . #thoughts #yogainspiration #yogaeverydamnday #instayoga #instapic

202 Likes | 245 days ago | 5

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
A #handstand is all about getting your body to be in harmony and balance.... and with so many body parts, it's no wonder it's so tough! 😭 If you are having trouble with where to place your hands and where to look, we've got you covered . 🎥: @drishti_videography . . . #yogateacher #instayoga #yogapose #yogachallenge

986 Likes | 247 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The sun never stops shining, sometimes you just have to look past the clouds to see them ☁️ ☔️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸 @actionhiro wearing @aloyoga ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #motivation #happiness #yogainspiration #instayoga

1,443 Likes | 248 days ago | 26

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#keepingitreal For every amazing picture you see in our feed, there are hundreds of pictures like this 😂 not all of the pictures we take are perfect, but the moments are definitely worth treasuring.. just look at the fun we are having! and that was right after i fell on @diceyoga's face! And that's what we want to focus on today: if things aren't "perfect", who cares? take in your present and enjoy it, because we are never getting today back. so why worry?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #wordsofwisdom #instayoga #truth #yoga

795 Likes | 249 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Service is the rent we pay for the privilege of living on this earth...#Truth Being able to sit in front of my peers and share my yoga is considered a path of service, but oddly enough, I feel as though they serve me every time I'm with them. Finding gratitude in service and service in gratitude, on the regular 🙏❤️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #instayoga #yogainspiration #thankyou

1,605 Likes | 250 days ago | 23

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
This guy and I have been making shapes together for a while and it hasn't always been easy...it's still not 🤣 but when it is, I try to observe and learn how and why. The relationships you have with people reflect the relationship you have with yourself. When I'm calm, I'm able to really think before I react...but when I'm not, well, my reaction mirrors my mind and I typically react in a way that I regret. I'm far from perfect but I have changed over the years and today, I'm honoring that. Are there small changes you have seen in your life that are self created?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #progress #spiritualgrowth #yoga #relationships #yogaeverydamday

319 Likes | 251 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
You might know that Hanumanasana is named for the deity Hanuman, but do you know why? Behind each asana and its corresponding movements is an ancient story about a god, sage, or sacred animal. And getting to know each one can help you realize your full #yoga potential. That's why in our #yogateachertrainings, we study the Myths of the Asanas. Tune in into Claudine's magic storytelling captured by the amazing @drishti_videography . . . #asanas #yogateacher #instayoga

1,949 Likes | 252 days ago | 29

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
"I don't think I'll be able to handle it physically/emotionally"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ When we asked what are the greatest fears about taking a #yogateachertraining, this popped up quite often and it really resonated with us. It's a question we've asked ourselves when we first thought about becoming yoga teachers and it's something that we know many of you struggle with in your yoga journey. That's why we've worked hard in making our YTTs immersive experiences that foster the space for personal and professional transformation. We will be with you every step of the way, making sure your body and mind are well taken care of... making these faces to brighten up your day 😂 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Special thanks to @drishti_videography for capturing our personalities so well! @yogabeyond @mathieuboldronyinyasa⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogafamily #dreamteam #partnership

1,253 Likes | 254 days ago | 31

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Energy is always a tricky thing to master when you are a #yogateacher. Giving my energy to other people has always been a challenge for me because I overwork myself and save the rest for my kids. But, I've started to really value sharing my energy with the people who give energy back to me. There's a famous saying that we all know that summarizes this well and I can definitely say I've felt its truth lately. Anyone can relate to what I've been going through?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @actionhiro behind the camera 📸, with @actionjacquelyn while wearing @aloyoga⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #energy #positivevibes #yogaeverydamnday #yogateacher

1,822 Likes | 255 days ago | 39

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We get a lot of questions asking if a #yogateachertraining is a good fit, even if teaching #yoga is not the goal. Despite the name, a training is more than becoming a #yogateacher. If you want to deepen your practice and better the quality of your life, then a training is for you. Whether or not you plan on teaching yoga, this is a wonderful opportunity to dedicate time to your self-growth and happiness. In this day and age where stress and anxiety is more prevalent than ever, studying and teaching yoga is not only a great way to do something you love, but to also reconnect with yourself. What other questions do you have about taking a YTT? . @drishti_videography behind the 📸, wearing @aloyoga with @fkayoga as my amazing partner . . . #yogaeverydamnday #instayoga #selflove

635 Likes | 256 days ago | 28

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Syd “dropping bombs” and some knowledge on me while I was sharing with the #2018beyondbryce300 teachers 😂 Where does this kid get these ideas?! 🤔🤷🏻‍♂️🤪 . Wearing @aloyoga with @drishti_videography behind the 📸and edit 🙏🙌❤️ . . . . #yoga #yogi #yogateacher #parenthood #takeyourkidseverywhere

1,000 Likes | 257 days ago | 34

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
One of the benefits of #yoga is that when you least expect it, you get #spiderman abilities that you just have to show off... right Honza? @yogabeyond 🕷 I think I also deserve credit for my spot on impression of... what superhero crawls on the floor?? Hit me with your ideas 👇

1,257 Likes | 258 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We first met @mathieuboldronyinyasa back when he did his 200hr #yogateachertraining with us 6 years ago. Back then, he was in the beginning of his yoga teaching path but boy, did his light shine. Now, he teaches at our trainings and he travels all over the world sharing his #yoga. I can't tell you how much I learn from him each day. Not just because he's full of knowledge but also because his passion for yoga shines so bright when he shares. We can't wait to teach in Paris with him in 2019! To register for our 300HR training, click on the link in our bio 😉 . . . #yogateacher #travelingyogi #friendships

942 Likes | 259 days ago | 39

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Let's #keepitreal, we all have that one pose we are not exactly fond of. You know what it is, because it just popped into your mind and you went like this 😣 If you can relate, say 😳! . In case you were wondering, @drishti_videography filmed this in our first day of our 300HR training! You can find the whole flow in @yogawithbriohny's YouTube channel . . . . #yogateacher #yogalife #instayoga #funnyvideos

1,039 Likes | 260 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
When we first started to dream about our #yogateachertraining, we had a picture in our head of what it would look like. And this was exactly it. We are so grateful and lucky to be partners with the best #yogis and we are so proud to call them our friends and family. Claudine, Honza & Mathieu, we can't wait to reunite with you in 2019! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRAININGS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ●FitFlowFly 200 HR: June 10-29 in Thailand⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ●BeyondBryce 300 HR: July 3-29 in Thailand with @yogabeyond⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ●Bryce Yoga Yinyasa 300 HR: July 20-August 23 with @mathieuboldronyinyasa⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Click on the link in our bio to find out more about our trainings⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸: @drishti_videography ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogafamily #yogisofinstagram

350 Likes | 261 days ago | 8

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
One of the accomplishments that makes us proud is when a student gets to #handstand on their own for the first time 🤸‍♂️The journey to handstand is long and tricky which makes it even more significant when a yogi gets to savor victory for the first time while upside down 🙃 Here are some of our tips to help you help them conquer it👆 Tag a #yogi and get started . . . . #yogateacher #instavideo #instayoga

819 Likes | 262 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Old Chinese proverb: Use your toes like they’re fingers...it’ll help when you feel like you’re falling off the edge... JK! Thought I'd bring a smile to your face 😉 Happy Saturday #yogis!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @actionhiro behind the 📸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #instafamily #instayoga #fitspo #yoga #yogateacher

832 Likes | 263 days ago | 5

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
"Are you really sure that a floor can't also be a ceiling? - M.C. Escher. One of my favorite #quotes and an accurate statement of how I'm feeling at the moment! Being back home has been an amazing way to recharge my batteries and I'm so ready for this weekend in Whistler 🗻 One of the best things about teaching in festivals is that every class is one more chance to break boundaries and explore yoga in a new and fun way. So if you are coming this weekend, prepare to sweat, laugh, and leave it all on your mat. See you soon!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉If you can't make it to my classes this weekend, here's my complete schedule:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥August 23-26: Tremblant⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥September 15: Toronto⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥November 3: Tampa⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ To buy tickets, click in the link in @yogawithbriohny's bio⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #wanderlustfest #travelingyogi #yoga #yogateacher

903 Likes | 264 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Focus - one’s ability to delegate time towards efficient thought and determined action. Now, focus can be put towards good use, or bad. If you want to focus on harming others, that’s one way to look at it. If you want to focus on creating a better understanding of your patterns, both in thought and in action, that’s a better way to go about it for yourself, first and foremost, and others after. Yoga opened the doors for me to focus on the self, but also helped me to see that focus for me also happens outside of the “yoga” so to speak. Through other training modalities, others schools of thought process like Buddhism, others forms of meditation and other forms of self introspection, I’ve come to learn that focus happens anywhere and everywhere, if you want it to happen. If a practice teaches you stay within a box, then you’ll eventually lose focus on what’s outside. What do you think? . . . . . #yoga #yogi #yogateacher #instayoga #reflections #yogaeverydamnday #strenght

1,270 Likes | 265 days ago | 23

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
If yoga has been part of your life for a minute then you know that the most common question we #yogis get is (drumroll please 🥁): Do I have to be flexible to do #yoga? Actually, yoga helps you become more flexible 🤸‍♂️So if a certain pose seems daunting or even if getting started seems impossible, I’ve got you covered. In my new series, Fluid Flexibility Flows, I’ll help you build flexibility and fluidity with flows designed for those areas of the body that tend to get super tight: hamstrings, shoulders, front body and back body. Besides the amazing workout, you will understand how to open up your body in a safe and effective way that will leave you feeling invigorated and balanced. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉Start practicing with me for FREE in my new YouTube channel (link in my @yogawithbriohny bio)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #flexibility #healthybody #instayoga

1,138 Likes | 266 days ago | 28

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Reflections of the self can be the most liberating and the most hurtful. What a paradox to find such joy and sadness all in one place 🤔😉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This is me being awkward in 2017 🙈 @actionhiro said I needed to have more lifestyle shots and kept giving me instructions like "go stand there, put your leg up, and look this way". And I kept thinking (and saying!) "I can't do that". Looking back, the whole shoot was me saying, "I can't do that" while he put up with me and kept directing. We all need a little help from others sometimes. Especially when it comes to things that ask us to step outside of our comfort zone. Thanx for always pushing me, Panda 🙏👊⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸: @actionhiro 👖: @aloyoga⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogaphotography #lifestyle #instayoga #instapic

307 Likes | 267 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Last week, we took a little break from sharing #yoga videos for our #NakedTruth series. And now we are back at it, with our Inside Asanas series. Lately, we've been focused on sharing content for #yogateachers because we know how valuable it is to see firsthand how others teach. We like breaking down the do's and dont's for a specific pose, while showing you how to cue a student. We really hope this has been helpful! If you have any ideas as to what you would like us to share next, we are all ears 👂 . . . . . #instayoga #yogateachertraining

5,063 Likes | 268 days ago | 78

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#MakingShapes with @yogawithbriohny 🙌 I've come across a number of people who are aware of what both Bri and I have been working through these past two years, and sometimes they seem more keen to label our present state of being/relationship than we care to. Oddly enough, when you remove certain labels that possibly confined you in the first place, freedom of self, choice, and love becomes a lot...simpler. Not saying it's normal, nor is it right or wrong, but it's working and we're working through it. What that means...is up to us 😉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bri and I would like to thank everyone who supported our #NakedTruth week. What started as a way to letting you see the real us became a new way for us to get to know ourselves even more. And for that we are super grateful!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ From the @aloyoga Naked Yoga Project Book⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #partnersincrime #instayoga #coparenting #yoga #yogaeverydamnday #yogainspiration

3,425 Likes | 269 days ago | 31

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
I’ll admit, shooting nudes is a funny experience. The first time we did it, I remember thinking I would be laughing the whole time. But, once I was in it, I realized how incredibly liberating it was to be comfortable in my birthday suit. And as I ponder this concept, it makes me think about how liberating it is to be completely open, honest, and emotionally raw with someone while giving them the space to do the same. I guess you could say that this concept is a vital part to successful relationships because the more and more we do this for ourselves and each other, the more comfortable and compassionate we fine our interactions. It’s not easy to shed the emotional habits we’ve accumulated from childhood and unhealthy relationships with ourselves and others, but you HAVE to start. I started by taking responsibility for who and where I was in my life and stopped blaming others. And I realized, YOU hold the key to YOUR happiness. It's a privilege to have someone to share it with⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ From the @aloyoga Naked Yoga Project Book⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #nakedtruth #instayoga #yogisofinstagram #yogaeverydamnday #birthdaysuit #happy

2,206 Likes | 270 days ago | 56

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Throughout my life I’ve been told by many people that I have many faces. I may wear my heart on my sleeve, but I truly do wear my mood/attitude on my face. I can’t hide emotions all too well...which I’m coming to realize is not a bad thing necessarily. I just need to work on those moments when my mind takes over what my heart is feeling. Anyone else have many faces?! Let me know 😉🙏❤️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ From the @aloyoga Naked Yoga Project Book⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #nakedtruth #yoga #strenght #pokerface #instayogis

7,919 Likes | 271 days ago | 192

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
When Dice and I decided to separate, shame and guilt flooded in. I had always wanted a perfect marriage and had even built a business around our relationship, so it was really hard to come to the realization that our union was stopping both of us from growing and I was so worried about letting everybody down. I felt like a failure. Since I had already been through a stressful breakup before, I really didn't want that to happen again. So, although pain was definitely involved, we tried our best to stay respectful of one another and have been building that respect every day since then. The concept of #consciousuncoupling inspired us to avoid being hurtful and following the typical break up pattern and instead it inspired us to pursue our own way of doing things. It may not be the norm but it works for us, so we embrace it. #modernrelationships ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ From the @aloyoga Naked Yoga Project Book⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #relationships #nakedtruth #instayoga #yogateacher #yogalife #yoga

1,395 Likes | 272 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
When I first attempted to study the Sutras of Patanjali in my 200hr training almost 10 years ago, my teacher was very dogmatic and I found the Sutras to be intimidating. Not to mention, I wanted to do handstands and the philosophy side was super boring to me then 🤣🤣🤣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The Sutras are an important part of the Yoga practice so I started applying the way I approach practicing and teaching Asana to the way I practice and teach Philosophy 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Instead of viewing the Sutras as a dogmatic, forceful, intimidating practice, I looked at how I could relate the ideas to experiences or situations in my life. All of a sudden, I realized that I AM practicing the Sutras and the moment I related to them my life, the more accessible they became. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The longer you teach yoga, the more opportunities you have to expand your knowledge and how you share it.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you only practice or teach Asana, that’s totally fine, but why not take a peak at the Sutras again, figure out how they relate to your life now, and find a way to communicate your journey to your students in a relatable and non dogmatic way. You might find that opening up this topic of conversation makes you more human. 🌟 ⭐️⭐️⭐️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ From the @aloyoga Naked Yoga Project Book⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogateacher #yogajourney #nakedyoga #instayoga #nakedtruth

2,154 Likes | 273 days ago | 46

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Underneath it all, you're naked. None of us are perfect. We all make mistakes. . This was brought to my attention a while back while discussing about parenthood and trying to be the best parent possible for your children. At times, I feel as though my ideas and thoughts of what my son Sydney should be are not aligned with who he truly is. Taking a step back and realizing I am here to nurture his character, not to shape it, has been a humbling process. That being said, knowing when to draw lines and create boundaries is equally important. Just navigating between these two sides is challenging at times. Any other parents feel this way? . From the @aloyoga Naked Yoga Project Book, wearing my #BirthdaySuit . . . . #Yoga #NakedYoga #nakedtruth #aloyoga #instayoga

6,264 Likes | 274 days ago | 134

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
This week, we decided to try something new. Welcome to #NakedTruth week! You guys know us as @yogawithbriohny and @diceyoga but this week, we want you to get to know the real Bri + Dice. We want to share things you may not know about us.... while sharing pics in our #birthdaysuit 🍑 How fitting right?! So whether it's something about Bri, or about me or about us, we'll keep it real #7daychallenge . From the @aloyoga Naked Yoga Project Book . . . . . #truth #gettoknowme #instayoga #yoga #yogaeverydamnday

1,017 Likes | 275 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
I sit in my car A LOT (thanks LA traffic🚦) and I'm always leaning over my phone📱 so of course my body pays the price and my wrists and forearms get suuuper tight. I've tried a couple of things but I've found that what really helps me find a balance in my body and release that tension is working on my flexibility #thankyouyoga I know this is something that happens to everyone so I've created 5 unique flows that will help you open up those tight areas of your body; whether its your hips or your back, we'll balance that out! The best part is that you can pick whichever one works for your body and your schedule ⏰ Flow with me in my new series Fluid Flexibility Flows for FREE! Click on the link in my @yogawithbriohny bio to practice with me . . . #flexibility #yogi #sundaze #yoga

513 Likes | 276 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Teaching yoga is a passion of ours. Being a #yogateacher is an amazing job that keeps on giving. Not only do we get to meet amazing people while deepening our practice, but we also get to change lives. That's the power of #yoga. Which is why we also like sharing content online. It shouldn't matter where you are physically, the only thing that matters to us is that you are willing to learn. We've challenged ourselves to keep on creating for you guys and we hope you enjoy what we have to share! Every week, you'll find NEW videos about: 👉Pose Breakdown 👉Adjustments 👉A Guide To Handstand 👉Full Flows and Classes 👉Inside Asanas 👉A mix of our thoughts You can find all these videos in our timeline, our IGTV and @yogawithbriohny's YouTube channel (link in her bio). We would love to hear suggestions as to what you would like to see next so feel free to leave a comment 👇 . . . . #yogaeverydamnday #instayoga #yogaposes

747 Likes | 277 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Is attending a YTT a dream of yours? If the answer is YES and there is a BUT next to it, read on! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Here are the most popular "buts" and our answers #keepingitreal #makeyourdreamscometrue ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉I'm not sure a YTT is for me⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you want to deepen your yoga practice, dedicate time to your self growth and challenge yourself physically or mentally, then a YTT is definitely for you.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉I don't think I'll be able to handle it physically/emotionally⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Our #bryceyoga YTTs are immersive experiences that foster the space for personal and professional transformation. We will be with you every step of the way, making sure your body and mind are well taken care of. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉I'm not sure I'm advanced enough to take a YTT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A YTT is all about learning! Whatever level you are in, we got you covered. You DO NOT need to be able to do inversions or arm balances to take our YTT. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉I just can't afford it 😭⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Yes, a YTT is an expensive but worthy investment. Here are some ways we make it more affordable: early bird discounts (HAPPENING RIGHT NOW!), referral discounts and payment plans. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉I have kids 👶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We are kid friendly! In our 2019 trainings, 6 trainees brought their kids and I brought mine. We make it work so you can do the same ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It's easy for fear to disguise itself as practicality. Don't let fear and the unknown prevent you from going after your dream ✌️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #inspiration #yogaeverydamnday #yogachallenge #yogi

1,064 Likes | 278 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
I'm so glad to be back home(ish)! 😂 The past few months have been amazing, we always have a great time in Thailand. Although teaching for 2 months has been crazy time-wise, it also has been rewarding and eye opening. And I'm so ready for more! Which is actually a good thing because I'm heading directly to Squaw Valley for Wanderlust 108 😄 Who else is heading that way?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ In case you miss this weekend, here's where I will be next:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥August 2-5: Whistler⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥August 23-26: Tremblant⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥September 15: Toronto⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥November 3: Tampa⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ To buy tickets, go to my @yogawithbriohny bio⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogalife #havefun #instayoga #yogipreneur

349 Likes | 279 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Handstands, handstands, handstands! Check out this quick tutorial from @yogawithbriohny and @diceyoga and let us know what you think! 🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️ . . . . . #handstand #yogatutorial #instavideo #yoga #yogaeverydamnday #fitflowfly #tutorial #yogavideo

1,069 Likes | 280 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
When you realize that your Thailand YTTs are coming to an end 😭 What a stellar group. That’s all I can say. You yogis have been some of the most down to earth, kind, and genuine peeps we’ve ever had the pleasure of sharing our yoga with @yogawithbriohny. Thank you all from the bottom of my heart 🙏❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉To follow everyone's journey during out teacher trainings, check out our hashtags #2018beyondbryce300 #2018fitflowfly200 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing @aloyoga with @theyogimatt behind the 📸❤️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yoga #grateful #dreamteam #instayoga #yogisofinstagram #family

875 Likes | 281 days ago | 5

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
I’m fortunate enough to share my passion for yoga with many yogis across the 🌎 on a regular basis. I’m also fortunate enough to be a part of the #bryceyoga teacher trainings where I get to witness self growth and be small part of the path of yoga for other yogis🙏 . We are fast approaching the final days to save $500 off of the full tuition for our 2019 YTTs ☀️🏝🏖 Head on over to the link in the bio for more info! . Wearing @aloyoga with @actionhiro behind the 📸🙏❤️ . . . . #yogateacher #blessed #instayogi #yogini #travellingyogi #yogaeverydamday

764 Likes | 282 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Making some time to do my yoga and appreciating the beauty around me. What are your weekend plans? #movingmeditation . . . . . #instavideo #yoga #yogateacher #music #yogalife #yogatutorial

359 Likes | 283 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Grab your mat and flow with @yogawithbriohny and @diceyoga! This 90 minute FitFlowFly Flow will energize your body, mind and soul. 👉In case you were wondering, @drishti_videography recorded this with our #2018beyondbryce300 HR trainees so if you have ever wanted to know what a yoga teacher training looks like, TA DA! 👀You can find the full video in the link in our bio . . . . #yogaflow #yoga #yogaeverydamday #yogateacher #instayoga #fitflowfly

190 Likes | 283 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Grab your mat and flow with @yogawithbriohny and @diceyoga! This 90 minute FitFlowFly Flow will energize your body, mind and soul. 👉In case you were wondering, @drishti_videography recorded this with our #2018beyondbryce300 HR trainees so if you have ever wanted to know what a yoga teacher training looks like, TA DA! 👀You can find the full video in the link in our bio . . . . #yogaflow #yoga #yogaeverydamday #yogateacher #instayoga #fitflowfly

1,351 Likes | 284 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
For the past few weeks, we’ve been immersed in our YTTs and loving every minute 🤗 And this year, it was even more exciting because you guys got to come along through our stories and IGTV! #thepowerofsocialmedia 📲 We’ve been sharing so much content we’ve gotten so many questions as to how you can do it at home. So as a little treat, our amazing team will be sharing their 📸🎥 tips. Tune into our stories to see them! Got any questions? Feel free to reach out to them here: 👉🏻@actionhiro the genius behind our pictures 👉🏻@drishti_videography the maven behind our videos 👉🏻@jessicaleeyoga the rockstar behind our stories . . . . #yogaphotography #yogatips #yogateacher #yoga #instayogi

1,446 Likes | 285 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
End of the week and my body is feeling it!!! 😵 Do you get that bug where your body just says I’m done, let’s just skip to Friday? Let’s shake it off, turn up the heat and get flowing with my new series, Fluid Flexibility Flows 🌊 This series is perfect to help your body unwind and release tension from those areas that tend to get super tight in a safe, effective and fun way. We’ll also work on your flexibility through building heat in your body by connecting breath with movement. You’ll walk away from your mat feeling balanced, invigorated, flexible and ready to take on any challenge 🙌 Whatever your level, time availability or tight area, I’ve got you covered! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👉Start practicing with me for FREE on my @yogawithbriohny bio⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #backbend #flexibility #healthybody #instavideo #instayoga #yogaeverydamnday

569 Likes | 285 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We can't help but smile when we look at this 😍 it may look like a movie but it's real life! Deciding to become a yoga teacher is a BIG step and choosing the right training can be nerve wracking 🙊 We know, we've been there! Which is why we like sharing as much as possible, so you can see for yourself what making that decision would look like. If you are smiling just from looking at this, imagine what you will feel like when you are finally making your dream come true 🙈 Together, we will learn, we will sweat, we will laugh and we will cry (it happens and it's ok!). The best part? We will do #yogaeverydamnday To change your life, click on the link in our bio 🔅FitFlowFly 200 HR in Thailand: June 10 to 29 🏝BeyondBryce 300 HR in Thailand with @yogabeyond: July 3 to 29 🗼BryceYinyasa 300 HR in Paris with @mathieuboldronvinyasa: July 20 to August 23 DISCOUNTED PRICE - FEW SPOTS LEFT! 🎞 by @drishti_videography aren't they amazing? . . . . . . #yoga #yogateacher #dreamer #goals #yogafamily #newyouinthailand

379 Likes | 286 days ago | 4

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We can't help but smile when we look at this 😍 it may look like a movie but it's real life! Deciding to become a yoga teacher is a BIG step and choosing the right training can be nerve wracking 🙊 We know, we've been there! Which is why we like sharing as much as possible, so you can see for yourself what making that decision would look like. If you are smiling just from looking at this, imagine what you will feel like when you are finally making your dream come true 🙈 Together, we will learn, we will sweat, we will laugh and we will cry (it happens and it's ok!). The best part? We will do #yogaeverydamnday To change your life, click on the link in our bio 🔅FitFlowFly 200 HR in Thailand: June 10 to 29 🏝BeyondBryce 300 HR in Thailand with @yogabeyond: July 3 to 29 🗼BryceYinyasa 300 HR in Paris with @mathieuboldronvinyasa: July 20 to August 23 DISCOUNTED PRICE - FEW SPOTS LEFT! 🎞 by @drishti_videography aren't they amazing? . . . . . . #instavideo #yoga #yogateachertraining #yogateacher #mood #dreamer #chaseyourdreams #goals #yogafamily #newyouinthailand #yogaforhealth #yogatherapy

1,657 Likes | 287 days ago | 29

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What is the difference between change and transformation? Transformation is permanent. Transformation is the result of all of the work you put into change. Becoming a mother transformed my life and me for the better in so many ways. Teaching yoga has too! Mainly because, getting to be a part of someone’s life, whether it’s a small or big part, forces me to bring the mirror to myself so that I’m not projecting my own issues into others but instead, working on myself to be the best version of me for others. Wearing @aloyoga . . . #selfgrowth #yogamama #yogateachertraining #yogaeverydamnday #growth #instayoga

649 Likes | 288 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#TB to that time I relaxed on a lake while doing some yoga 🌊 🎬: Paddleboard Yoga by @equinox . . . . . #yoga #yogaeverydamnday #paddleboard #paddleboardyoga #instayoga

1,323 Likes | 288 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
"If you're thinking about doing something for yourself this year, this is it. I was given the encouragement and confidence I needed by @yogawithbriohny and @diceyoga to stop doubting my practice (and myself!). I learned to ask WHY we do the things we do in yoga, gained an in depth understanding of alignment and cueing, and the best part of all was that I made amazing friends from across the globe. Bri, Dice, @mathieuboldronyinyasa and @emilytorockio were the most accessible teachers and friends, always ready to lend a helping hand with anything and even be a shoulder to lean on whenever you needed support. I walked away from this experience with the fullest heart!" @tiffany_yow⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Getting messages like this 🤩 #yogafamily ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogisofinstagram #yogafit #yogamotivation #fitflowfly #igyoga #yogalife #yogis

1,883 Likes | 290 days ago | 25

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Letting go isn’t about just saying...”Whatever! And poof, everything is awesome.” Being able to truly let go of anything from pet peeves to attachments to certain things means that you’re actively building a strong understanding of yourself and practicing accountability for the things you do to yourself and others. When we realize we shape our own lives, then we have the power manifest the things we want as well as let go of the things that done serve us...especially when those things are self created! . . . . #letgo #yoga #yogaeverydamnday #inspiration #yogisofinstagram #instayoga

789 Likes | 290 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
What am I looking at? What am I pondering? 🤣🤷🏻‍♂️🙈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Maybe I’m reflecting on the past days with this amazing group of yogis at the #2018BeyondBryce300, or maybe I’m setting an intention for the rest of the month? What do you reflect on? What kind of intentions are you setting? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸: @drishti_videography 😘❤️🙏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogi #yogateacher #yogaglo #portrait

289 Likes | 291 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We've gotten sooo many DMs and comments asking Bri and I to share what a YTT looks like... so we teamed up with @drishty_videography and TA DA! 💥 Inside Asanas is our new series where I'll break a pose down for you, we even have subtitles to make it easier 🙊 Look out for our videos because we're going to keep them coming! . . . . . #yogavideo #yogatutorial #yoga #tutorial #yogaeverydamnday #asana #asanas #behindthescenes #yogateacher

1,969 Likes | 292 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Remembering our #2018fitflowfly200 trainees 💜 It's been about 2 weeks since we last saw them and it's amazing to follow their journeys through social media and watching them apply everything they learned to their life, we couldn't be prouder! After spending so much time together, we miss them so it's nice to scroll through our feed and see their faces again 🤩 who else does this with their #yogafamily? The amazing Tonio from @movement_and_technology supporting Dice and I . If you've ever wondered what a YTT is like, follow our trainees journeys to see what they had to say at #2018fitflowfly200 and #2018beyondbryce300 . Today, we asked the 300hr students to step out of their comfort zones and post about their passions on their feed and their stories (many of them don’t feel comfortable using IG to share about their offerings...yet). Do you feel this way too? Check out their posts here #2018beyondbryce300 and show them some love. . #yogalife #yogateacher #yogateachertraining #instayoga #support #instafamily

1,086 Likes | 293 days ago | 25

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Caption this please! 😉🙏 This is what I'm thinking:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A) The look you give when someone tries to take your mango sticky rice 🤬🤪⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Or⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ B) What you do when someone says “smolder”🤷🏻‍♂️🙈 I still don’t really know what that means...⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Back at it, here at the #2018beyondbryce300 TT. The yogis are world class self-reflectors. Came with an empty cup, working towards full, together ❤️🙏🙌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @drishti_videography behind the 📸😘🙏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogisofinstagram #yogafit #yogamotivation #fitflowfly #igyoga #yogalife #yogis

605 Likes | 294 days ago | 35

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Authenticity... This word is capable of making its way into any form of dialogue. How about when it comes to the dialogue of cueing? Do you embody the cues you use? Do you feel them in your body? How do you convey that to your students? What do you think, my fellow yogis and teachers? 🤔 . These are some the questions we ask our #BeyondBryce 300hr teacher trainees. Here’s a little snippet about “frou frou” cues for me, and why I’m still working on using them 😝 . Stellar video and editing skills by the one and only crew, @drishti_videography 😘❤️🙏 . . . . . #yogateacher #yogatutorial #yogalife #instayoga #behindthescenes #yogavideo

1,335 Likes | 295 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Words can't describe how amazing it is to share a couple of weeks every year with this amazing woman! Our partnership with @yogabeyond is so special to Dice and I and we are always in awe of how amazing both Honza and Claudine are as teachers. You can tell from the way we are around each other that we are not only partners, but true friends united by a purpose: yoga. There is nothing better that doing what you love surrounded by the people you love! So looking forward to meeting again in 2019 😍⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @bryceyoga and @yogabeyond join forces for Beyond Bryce 300 HR YTT: July 3 to 29 2019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #balance #blessed #bliss #bodypositive #bodypositivity #energy #fitness #fitspo #healthybody #igyoga #instayoga #inspired #meditation #mindbodygram #motivation #movement #practiceyoga #strength #yogaaddict #yogadaily #yogaeverydamnday #yogafit #yogaforeveryone #yogajourney #yogainspiration #yogaeveryday #yogapractice #yogateacher #yogatutorial #friends

554 Likes | 296 days ago | 25

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Sunday Vibes with @diceyoga and his 🎸 The beautiful voices you hear are from our very own #2018beyondbryce300 HR trainees! Every day, we all go through so many transformations, both for the body and mind. It can be overwhelming and this is why it's so important to have a #yogafamily ready to support you at hand. Can you feel the love in the room? 🎞 by @drishti_videography . . . . . #balance #blessed #bliss #energy #healthybody #igyoga #instayoga #inspired #meditation #mindbodygram #motivation #movement #myyogalife #practiceyoga #strength #yogaaddict #yogadaily #yogaeverydamnday #yogafit #yogaforeveryone #yogajourney #yogainspiration #yogaeveryday #yogapractice #yogateacher

1,964 Likes | 297 days ago | 25

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We've gone through so much and we are still going through it, but that's life and family comes first. Thanks for having my back and you know I'll always have yours #PartnersInCrime⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ To everyone who's life isn't picture perfect, it's all about what works for you and what makes you happy #YouDoYou.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #balance #blessed #bliss #energy #igyoga #instayoga #inspired #meditation #mindbodygram #motivation #movement #myyogalife #practiceyoga #strength #yogaaddict #yogadaily #yogaeverydamnday #yogafit #yogaforeveryone #yogajourney #yogainspiration #yogaeveryday #yogapractice #yogateacher #yogatutorial

905 Likes | 298 days ago | 26

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Can you feel the energy? 💥 And this is only the first day of training! 😱 But honestly, every day is like this. Going through a teacher training is LIFE CHANGING! So it's no wonder that our days are filled with raw emotion, our minds and bodies are undergoing such a powerful transformation and we are getting ready for a new chapter in our lives. Yoga is such a powerful tool to better your life that it's crazy not to take advantage of what it has to offer #ThePowerOfYoga - Did you know? Our 2019 trainings are live! Click on our bio for more info 🔅FitFlowFly 200 HR in Thailand: June 10 to 29 🏝BeyondBryce 300 HR in Thailand with @yogabeyond: July 3 to 29 🗼BryceYinyasa 300 HR in Paris with @mathieuboldronvinyasa: July 20 to August 23 DISCOUNTED PRICE - FEW SPOTS LEFT! . . 🎥 @drishti_videography . . . #balance #blessed #bliss #bodypositive #energy #fitness #fitspo #healthybody #igyoga #instayoga #inspired #meditation #mindbodygram #motivation #movement #myyogalife #practiceyoga #strength #yogaaddict #yogadaily #yogaeverydamnday #yogafit #yogaforeveryone #yogajourney #yogainspiration #yogaeveryday aislife #yogapractice #yogateacher #yogatutorial

757 Likes | 299 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We asked #2018fitflowfly200 alumni @chloeyogaparis: what do you think is one of the most transforming things about taking our 200 HR YTT? This is what she had to say 👇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ "I was confused and hesitant before coming. But thanks to the YTT I now feel confident about teaching yoga. I have never felt so strong and I feel prepared to begin to teach. You have led my practice to another level. Thank you so much"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Thank you for your honesty Chloe. We miss you!!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogi #yogaeverydamnday #yogagoals #goals #happiness

741 Likes | 300 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Spinning Dice 🎲 (pun intended) 😂 For more BTS shenanigans, tune in to our #IGTV! . . . . 🎥 @drishti_videography . . #bliss #bodypositive #bodypositivity #energy #fitness #fitspo #healthybody #igyoga #instayoga #inspired #meditation #mindbodygram #motivation #movement #myyogalife #practiceyoga #strength #yogaaddict #yogadaily #yogaeverydamnday #yogafit #yogaforeveryone #yogajourney #yogainspiration #yogaeveryday aislife #yogapractice #yogateacher #yogatutorial

1,017 Likes | 301 days ago | 8

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Bri and I often talk about what a 200 HR YTT can do for you but now we want our #2018fitflowfly200 students to tell you what it meant for them 🤩 This is Mel's story @barefootyoginist⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🗣 "The Bryce YTT, for me, was a journey of true personal growth. I was continuously (but gently!) pushed out of my comfort zone and every day my body and mind grew stronger as I slowly found my voice, not just as a teacher but also a student. I am forever grateful for the teachers, and fellow yogis, who have accompanied me on this journey, you will always be a part of my life!"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Thank you Mel!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogalife #instayoga #bryceyoga #yogaeverydamnday #goals #strenght

1,684 Likes | 302 days ago | 23

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
In our Beyond Bryce 300hr training we asked our students to reflect on what made them the teacher they are today as well as where they strive to be. When we decided to teach YTT’s 7 years ago, there were a few deciding factors but the monetary return was one of the main ones. Although the payout was the highest a yoga teacher could make back then (before online content and social media were that relevant), we quickly realized that the energetic investment was way more than teaching classes or privates. That said, teaching trainings has given back so much more than we ever thought...returns on our investments that are worth more than money could buy. These immersive experiences with people have helped us shine a bright light on the importance of working on the self, forced us to build strong communication skills, be better with structure, hone our craft as teachers, and the value of strong friendships. helped us become better Looking back 5 years ago, I attribute most of my growth to each training I’ve led. And, as I look forward, into the next 5 years, I’m feel excitement for the growth to come. Even though I know challenges will arise, I feel like I’ve grown a strong base and foundation as a teacher and person. Always learning and ready for what is to come. #2018beyondbryce300 #yogateachertraining #yogateacher #yogalife #ytt300 📷 @drishti_videography on my iPhone

3,277 Likes | 303 days ago | 60

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Did you guys know I've been doing yoga over 20 years? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I've always looked and felt young but, being able to say I've done something for 20 years really puts my age into perspective 🤣🤣🤣 However, time truly does cultivate a wise approach. When I was younger, I would practice SO much, sometimes 3 times per day! Aside from the fact that I have less time now, I also prefer to practice more intelligently these days...slower and more mindful of my breath and body. Poses like this still feel good, they feel better actually, more embodied. How long have you been doing yoga for?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #balance #blessed #bliss #bodypositive #bodypositivity #energy #fitness #fitspo #healthybody #igyoga #instayoga #inspired #meditation #mindbodygram #motivation #movement #myyogalife #practiceyoga #strength #yogaaddict #yogadaily #yogaeverydamnday #yogafit #yogaforeveryone #yogajourney #yogainspiration #yogaeveryday aislife #yogapractice #yogateacher #yogatutorial

1,375 Likes | 305 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
You asked for directions...I told you this way is north, this way is south, that way is east, and here's west 😜⬆️⬇️➡️⬅️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Always a privilege to work with the creative eye of @actionhiro 🐼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #beachyoga #fitspo #igyoga #mindbodygram #myyogalife #instayoga

882 Likes | 308 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#HowIMetYoga In my teens, I was a singer in Asia and I was losing the battle against the pressure of how I should look. Then at 15, I stumbled upon a yoga class by chance, and for the first time I was able [to escape] being in my own head — worrying about what other people thought and what was expected of me. From then on, yoga has really just been a tool for me to find time for myself, something that I hadn’t been raised to do. So yoga, in many ways, has been my guide, my partner in life. This is my story. What is yours?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #empowered #yogateacher #yogaeverydamday #yogi #mystory

1,204 Likes | 309 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Do what you love, love what you do. Are you doing what you LOVE? 📸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . #yoga #yogisofinstagram #yogafit #yogamotivation #fitflowfly #igyoga #yogalife #yogis

4,223 Likes | 310 days ago | 35

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Happy father's day to our very own @diceyoga! Through the great times and the tough times, it's amazing to have you as a partner and as a father to our son. -Bri PS: Do you think you can lift Sydney like this now? . We wish everyone an amazing #FathersDay! What will you be doing to celebrate the king of your house? 👑 . . . . #yogafamily #yoga #fatherhood #travelingyogi #tb

1,118 Likes | 312 days ago | 6

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
I remember way back when I was deciding whether I should take a teacher training. And it was such an intense process because you are basically taking this big step towards following your dreams and that can be super scary. Specially, if you don't know what to expect, what the teachers are going to be like, what the training is going to entail. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So, this year, we wanted to try something different while here in Thailand and Bri and I decided to share what the BTS of our trainings looks like! Check out our BTS stories in our highlights⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So excited to announce our 2019 teacher training dates!!!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 200 HR -> June 10 to 29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 300 HR -> July 3 to 29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭕️ EARLY BIRD PRICING AVAILABLE NOW ⭕️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogisofinstagram #yogafit #yogamotivation #fitflowfly #igyoga #yogalife #yogis

1,548 Likes | 315 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
When I found handstands 10 years ago, I discovered a source of empowerment and confidence that helped me overcome my insecurities. I loved them so much I made sure they were a big part of my sequence in THAT Equinox video. And they played a big part in my decision to open the FitFlowFly Yoga School. I want to teach you how to be physically empowered because I know firsthand that it can have an amazing impact on your life. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you have ever wondered what the secret is behind a handstand, my new YouTube series is for you. You can find the link in @yogawithbriohny bio 👉New videos EVERY WEEK; be sure to SUSCRIBE 👍If you liked the video, give it some love! . . . . . #yogateacher #handstand #yogilife #travelingyogi #empowerment #livelife

794 Likes | 316 days ago | 5

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
We get a lot of questions about our #yogateachertrainigs and I think that the one we hear most often is "What are they like?" Because pictures speak louder than words, we have videos 😜 Check our our BTS #instastories to see what a day in the life of a #2018fitflowfly200 training is like #SpoilerAlert it's awesome ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogateacher #yogaeverydamnday #instayogi

949 Likes | 318 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
When you are chilling on the couch and you hear the pizza being delivered 🍕 Saturday nights am i right?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #pizzalovers #saturdays #weekendplans #instayogi #instafunny

1,542 Likes | 322 days ago | 35

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
This post is the post our whole TT worked on to create today. I posed the question: Why am I here? And invited the students to join me in creating the post from start to finish. The caption we came up with together is: Where I am, is where I’ve brought myself. Both the positive and negative experiences have shaped me in ways that I’ve allowed them to. As much growth as I think I’ve gained over the years, it’s still so easy to get caught up in old patterns and cycles. Over the past few days in the training, even though things have been amazing, I’ve felt like something was missing. @mathieuboldron showed up today and we sang our hearts out with him. I enjoyed the singing in the freest way ever and had the most liberating and joyful cry of my life. I realized that I had been wound so tightly that I was missing out on the beauty of the present moment. My point is, I’m all for working hard but don’t forget to do the things that feed your soul so this life doesn’t pass you by and you end up living in regret. 📷 @sportandtravel #2018fitflowfly200 #dreamteam #yogateacher #fitflowfly #islandjams

1,273 Likes | 322 days ago | 14

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
True teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross. Then, having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to build their own. We are so grateful for the 300 yogis that have contributed to making our FitFlowFly training the incredible journey that it is.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Did you know? As a FitFlowFly alumni, you get to assist festivals, workshops and trainings of @diceyoga and me @yogawithbriohny as well as discounts for our future events! .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogafamily #fitspo #yoga #yoga #yogateacher #fitflowfly

1,686 Likes | 325 days ago | 17

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Learn from the last, live in the present and believe in the future⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What other phrases do you live by? Share with me in the comments 🔖⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . #yoga #yogisofinstagram #yogafit #yogamotivation #fitflowfly #igyoga #yogalife #yogis

1,887 Likes | 326 days ago | 28

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
DAY 1 of our 200HR #yogateachertraining and we are soooo happy! Can you tell from our super big smiles? 🤪⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We are so ready to Fit, Flow & Fly with everyone here and to have fun with @thailandinsider while discovering Koh Samui, should we share our trip in our stories? Let us know!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Have you ever wondered what we do all day in our teacher trainings? Take a look at our schedule 🗓⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MORNING⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ => Asana Practice & Inversion Clinic⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ => Inversion & Acro Play⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ => Asana Alignment Study & Hands-On Adjustments ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AFTERNOON⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ => Alignment Study & Hands-On Adjustments⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ => Sequencing, Journal & Evening Practice⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yoga #fitflowfly #partnership #instayoga

1,002 Likes | 328 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The dance of life doesn’t always need to be the way we expected it to be. Most of the time, the unexpected is the most beautiful. So embrace all the parts of this crazy journey we call life: the parts you like, the parts you don't like so much, the unplanned, the surprises... remember, it's all about the perspective #wordsofwisdom ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . #yoga #yogisofinstagram #yogafit #yogamotivation #fitflowfly #igyoga #yogalife #yogis

1,885 Likes | 330 days ago | 37

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Sometimes you meet people and instantly feel connected ... Tag one 😘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogalife #partnersincrime #instapic #instayoga

1,078 Likes | 331 days ago | 8

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Be serious about your practice...but also know when you don't need to be too serious in the practice 😜⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Feeling this excited to be heading to Koh Samui, Thailand for our TTs 🙌❤️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @jake_paul_white behind the 📸 at @vikasayoga

1,346 Likes | 332 days ago | 24

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
The real gift of gratitude is that the more grateful you are, the more present you become. Life can get so crazy between work, family, and travel but having a daily gratitude list helps me stay present and appreciative of the beautiful things in my life. Today, I am thankful for my supportive mother, my wonderful daughter and son, and all the yogis i get to meet in my journey and at Wanderlustfest! What are you grateful for today?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ -⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Here are my #wanderlust108 dates for this summer & fall:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📍July 19-22: Squaw Valley⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📍August 2-5: Whistler⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📍August 23-26: Tremblant⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📍September 15: Toronto⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📍November 3: Tampa⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #wanderlust #fitflowfly #yoga #yogateacher #instayoga

1,056 Likes | 333 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Take. Take it. Take it all. Take it all off. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The vulnerability we all choose to “show” here on IG is still governed by what we want others to see. I’ve been a little slow on keeping up with my posts over the last month or two. Creating content was something I was almost religious about doing a few months back, but lately there has been a lack of urgency, or even a lack of desire to take photos, etc. At one point I was posting everyday, but lately I’ve been uninspired to share. Like yoga, I know there will be ups and downs, ebb and flow. I don’t know what this post is about, but there you have it. Thanx for reading 🙏❤️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wearing my birthday suit during the naked @aloyoga photoshoot⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogateacher #yogalife #instayoga #yogisofinstagram

1,234 Likes | 335 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Yoga isn't just about self improvement. You have to start with self acceptance⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #wordsofwisdom #yoga #yogalife #loveyourself #instayoga

702 Likes | 336 days ago | 4

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Balance is not something you find...it's something you create. As a yoga teacher, I teach about balance physically and emotionally all of the time. But sometimes I find it extremely difficult to practice what I preach. Ive found many yoga teachers out there struggle with the same concept. The honest truth is, yoga teachers are human and we struggle too! Yoga is a vehicle towards balance but we need to do the real work to get there. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This pic was taken in the beautiful Thailand and I love how relaxed I look, it's definitely a feeling everyone gets when we are there. Can't wait to share this beautiful place with our new students and @thailandinsider #newyouinthailand ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yoga #yogateachertraining #instayoga #travellingyogi

1,670 Likes | 337 days ago | 33

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Oh, don't mind me. Just hanging onto the weekend like...🐒😜✌️Happy Monday everyone!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #mondayblues #yogateacher #yogalife #weekendcomefaster #instapic

1,287 Likes | 338 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Yoga isn't easy but that's ok. Because, it's usually the hardest things we do in life that help us crack open and wake up! That's why we both chose the path of teaching Yoga. I wasn't sure if I wanted to teach when I took my 200hr but, by the end of it, I was so filled with love and appreciation for the practice that I couldn't not share it. Our 200hr Yoga Teacher Trainings are open to everyone! Whether you know you want to teach or simply want to deepen you practice practice, our immersive experiences in Thailand will change your life. What are you waiting for? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogalife #yogainspiration #yogateachertraining #yogisofinstagram

2,153 Likes | 340 days ago | 32

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
I'm not good at making time for myself! There...I said it. It's so freeing to acknowledge it. Here I am, a yoga teacher, teaching a way of living that is basically the art of dedicating time to the self. But there are always so many excuses..."I'm a mother, I'm too busy, I don't have time, there's so much to do..."⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ But, the truth is, if you don't make time do the things that fulfill you, it's tough to give the best version of yourself to the people you love. So why not start now?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ So proud to let you all know that this October 26-28 I will be taking a step towards #MeTime in #Wellspring2018, the first-of-its-kind gathering to discover and experience wellness. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ To find out more, visit the link in our bio #experiencewell ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogalife #instapic #inspo

885 Likes | 341 days ago | 4

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Be humble in your confidence, yet courageous in your character #yogawisdomforrealpeople ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #fitspo #yogalife #instayogi #instapic

2,039 Likes | 342 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
One of my favorite effects of practicing Yoga is that is slows the mind down enough to help us busy minded people see and appreciate the beauty around us...even when things seem less than perfect. What has yoga helped you realize? . . . #yogateacherlife #yogaeverydamnday #yoga #instayoga #yogi

1,016 Likes | 343 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Sometimes life can be so chaotic and messy that it’s so easy to feel like your world is upside down... do you know the feeling? In this World Meditation Day, take a break from your busy day and take some time to focus on you. And while you’re at it, why not meditate? Instead of saying “i don’t have time”, make time. Those 5 minutes of stillness and calm can be a game changer. And it’s always nice to have some me time. . . . #meditation #instayogi #yogalife #yogateacher #fitflowfly #fitspo

5,652 Likes | 345 days ago | 50

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Happy Mother's Day to a wonderful mama @yogawithbriohny! Thank you for everything you do for our family every day and for being such an amazing partner - D PS: Thought I'd share some #tb pics so our hearts can melt over how cute Taylor and Sydney are 🤩 . We wish everyone an amazing #MothersDay! What will you be doing to celebrate the queen of your house? 👑 . . . #mothersday #yogamom #yogafamily #motherhood #family

643 Likes | 346 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
In honor of #MothersDay, we have been sharing tutorials for expecting mamas in our timeline.... and it's brought back memories! Being pregnant was rough for me but it was all worth it once my babies were in my arms. When I see pictures like this one, I wonder where all the time has gone! . Today we wanted to shake things up and share a sequence I like to call "Mama Surya". A Mama Surya is a modified Surya Namaskar A and just as a traditional surya, it is a wonderful warming sequence and it is a great way to energize your body. In this video, we are going to be doing 4 rounds of Mama Surias, so grab your mat and join us! . . . #mothersday #motherhood #yoga #yogafamily #yogateacher #tb

957 Likes | 347 days ago | 19

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Did you know we've taught over 300 yogis? That means our FitFlowFly alumni is 300+ strong! As a FitFlowFly alumni, you get to assist festivals, workshops and trainings of Dice Iida-Klein and me Yoga with Briohny as well as discounts for our future events! . We wouldn't be a community without our alumni and we are so grateful for each and every one of you. We would love to share your story with the #BryceYoga family to encourage them to follow you and chase their dreams. To get featured, send us an email at tt@bryceyoga.com with: -your name and the training you took with us -a high-res picture of you; light background preferred -your story: why you took the training and what you have accomplished since then. keep it short & simple. . We are looking forward to hearing from you yogis! . . . #yogafamily #fitspo #yoga #yoga #yogateacher #fitflowfly

1,401 Likes | 350 days ago | 16

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
I wear many hats and enjoy being a yoga teacher and entrepreneur in the wellness world. But my absolute favorite job is being a mama to my wonderful kiddos Taylor and Sydney. They make me so happy. They are my mirrors and my teachers, every moment of every day⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sharing yoga with my kids has been such an adventure and a blessing. Doing what we do means that our life tends to be super crazy some times, but it really means a lot to me that we get to slow down together and connect through yoga. It's an amazing opportunity to bond and I love that we can share it.. who knows, maybe it can "our thing" for years to come⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ For now, I am really grateful to do the thing I love most with the people that mean everything to me⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How do you feel about including your kids into your yoga practice?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #motherhood #mothersday #yogamama #yogawithkids #yogateacher #momentslikethese

562 Likes | 354 days ago | 3

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Scottsdale here I come! After a super eventful week, I am really looking forward to relaxing at the amazing #Wanderlust108 event this Sunday May 6 🤩 I always have the best time as you can tell from my big smile in the pics (#tb to Raleigh!) and I really recommend you attend if you are looking to unwind, have fun and get some "me" time #TreatYoSelf Hope to see you there! Tickets are available at @wanderlustfest for this & other events I'll be at this year: 📍July 19-22: Squaw Valley 📍August 2-5: Whistler 📍August 23-26: Tremblant 📍September 15: Toronto 📍November 3: Tampa - #LatePost Last but not least, congratulations to @wanderlustfest for their B-Corp certification! This is amazing news and very well-deserved 🎉I am so proud to be part of this year's line-up and to get to work with you! 👉What is a B Corp? B Corporations are for-profit companies certified by the nonprofit B Lab to meet rigorous standards of social and environmental performance, accountability, and transparency. Other well-known B Corps include Patagonia, Ben & Jerry's, Kickstarter and Seventh Generation. . . . #yogateacher #yogawithbriohny #fitflowfly #yogalife #relax

4,636 Likes | 354 days ago | 100

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
HAPPY 5th BIRTHDAY SYDNEY! 5 years ago today at 11.43am, you can into this world after 25 hours of labor. You are the sweetest, funniest, most compassionate person I know (along with your sister @taylorchanarat of course!). We are truly blessed to share this life with you and watch you grow and flourish. Today, we told you your birth story and it was hilarious watching you listen to it! Scroll right to check out Sydney’s birth story! #happybirthday #yogifam #yogifamily

717 Likes | 356 days ago | 26

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#LetsPlayAGame Caption this pic EXTRA POINTS: Name the pose . . . Also... ideas on what the winner should get as a prize? 😂🏆 . . . #yogateacher #yogapicture #yoga #instayoga #yogajeopardy

552 Likes | 357 days ago | 7

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
#DreamTeam Doing yoga can be a very personal and intimate experience, I know there are days where all I want is to focus on clearing my head and getting the pose just right.. but there are also days like this.. where all you want is to hang out with your squad, having fun doing what you love⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ tag your #yogafamily and make plans to have fun soon! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogilife #instayoga #squadgoals

881 Likes | 358 days ago | 9

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
There is something poetically beautiful about mixing yoga poses with architecture, the contrast between them is so appealing don't you think? we were inspired that day and the one and only @actionhiro had me mimicking shapes all over the place... and the result was sooo worth it! Here I am trying my best to become the wall 😜 Do you guys know amazing places that inspire you? Send me your top picks!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogaphotography #yogateacher #fitflowfly #travelyogi #yogaeverydamnday

2,087 Likes | 362 days ago | 36

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
One of the best things about the life we have chosen for ourselves as yoga teachers is that every day can be Take Our Daughter and Son to Work Day 👧🧒 We know that we are extremely lucky to have this opportunity and we are always looking for new ways to involve our son in our #yogilife. Having him grow up experiencing yoga and the amazing places we get to visit is truly a unique experience and we know that he will forever treasure it. We wanted our #yogafamily to have the same opportunity when they enrolled in our teacher trainings in Thailand and so we made them kid friendly! You can immerse yourself in Yoga and not be away from your kids for too long! After all, who better to motivate you than your kids?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #tyktwd @thailandinsider #newyouinthailand #yogateacher #parenthood #yogafamily

611 Likes | 363 days ago | 12

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
How do you feel about marketing and social media as a yoga teacher ?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Social media is such an important part of promoting yourself as a teacher and also to promote your classes, workshops and retreats. We believe in the power of social media to build a community. There’s different ways to do it and we talk a lot about this in all of our teacher trainings. We give you all the tools to thrive and grow in this modern day of mindful living. Stay tuned and tag your friends in the comments so they can learn with us! . . . #social media #yogateacher #instayoga #yogateacherteainings #workhard

1,053 Likes | 363 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Sawasdee Ka NYC! 🍎 I am so excited to be here today because in a few hours, I get to meet an amazing group of #yogis for my #NewYouInThailand class!! I loved partnering with @thailandinsider to create this amazing event and bring a little bit of one of my favorite places to #nyc for my #yogafamily🧘‍♀️ It's such a wonderful blessing to have you all in my life and I love it when I get to meet you in person. Should we organize a new event soon? Let me know what you think in the comments 😘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #newyouinthailand #yogainnewyork #fitflowfly #yoga #thailand

1,731 Likes | 364 days ago | 30

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Are you dreaming of becoming a yoga teacher ?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If the answer is YES, and there is a BUT right next to it we have something to tell you...... yes it can be super scary 🧟‍♂️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BUT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It’s easy to get caught up in the fear story that there are tons of people already doing what you want to do, that you’re not ready, not good enough and that you’ll never get noticed and be able to make this passion a career. But when you take the first step … that’s when a shift happen and things start to be really exciting. You know what, you should take the leap... come fly with us! We would like to lead you during this life changing immersive yoga teacher training. You will : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Deepen your practice ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Graduate with the tools to TEACH YOGA ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Learn how to market yourself as a yoga teacher and make a living doing what you love.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Give yourself this gift. It's time to empower yourself and yes... this is the sign you have been waiting for ;) We can’t wait to practice with you! . . . #yogateacher #yogilife #acroyoga #motivation #conquerfear

1,493 Likes | 365 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
"Sometime your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy." - Thich Nhat Hanh⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The last few months have been full of challenges. Not just within our own family and business but throughout the community around us. As we live through obstacles, it is easy to get caught up in wanting a solution quickly. But things don't always work out swiftly and sometimes we have to marinate in our challenges. But that doesn't mean that the beauty around us diminishes. The sun still shines and we still have our yoga. Things are good. Never let the things you want make you forget the things you have. #smile #yogateacher #yogalife #yoga #instayoga #yogaeverydamnday

1,029 Likes | 368 days ago | 13

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
And the Wanderlust season begins with a POW 💥 Raleigh here I come! I'm so excited to be leading an amazing outdoor yoga flow class this weekend in NC. Wanderlust events are so empowering and they always give me so much energy and a feeling of wholeness. Join me this Saturday with your mat and let's flow together 🌼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ -⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you can't make it this weekend, I will love to see you in one of the events I'll be in this year⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥May 6: Scottsdale⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥July 19-22: Squaw Valley⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥August 2-5: Whistler⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥August 23-26: Tremblant⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥September 15: Toronto⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💥November 3: Tampa⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ -⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #wanderlust #wanderlust108 #fitflowfly #yoga #yogateacher

2,419 Likes | 369 days ago | 37

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Commitment means you've found something bigger than your fears, something worthy of your time, something deserving of your dedication. Committing to our yoga practice is acknowledging that we need it and will come back to it, regardless of what life throws our way.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ -⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What does commitment mean to you?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ -⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogateacher #commitment #instayoga #yogi

1,146 Likes | 369 days ago | 29

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
One of the most powerful dream crushers is our fear of what other people think. Take a minute to think: how many of your decisions and even experiences are driven by FEAR? The funny thing about fear and judgement is that it makes us back away from following our dreams, from taking the next step to making it come true. I know that this specially applies to yoga teachers, I know it happened to me. Today I wanted to pause and say: DON'T LET FEAR GET THE BEST OF YOU! In these videos, I share some of my fears and some advice to conquer it; scroll to the right to check them out Let me know in the comments if you agree or share with us your tips on how to conquer fear #conquerfear #courage #yogateacher #yogafamily #thoughts

1,060 Likes | 370 days ago | 27

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Finish this sentence: I have the courage to go after my dream of ........⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ _______________________⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Being courageous for us means doing what you think is right, or staying on your path, in spite of (insert fear here). Be your own person even if you're not popular. It takes guts to go against the grain. As long as you really believe in what you are doing and not trying to be a rebel. Stay true to yourself. If the majority want to do something wrong or hurtful to someone else; you have to step up and say no.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Let us know in the comments, we are looking forward to reading what you have to say ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #empower #yogateacher #daretobeyou #courage #freedom

820 Likes | 372 days ago | 11

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Yoga isn't easy but that's ok. Because, it's usually the hardest things we do in life that help us crack open and wake up! That's why we both chose the path of teaching Yoga. I wasn't sure if I wanted to teach when I took my 200hr but, by the end of it, I was so filled with love and appreciation for the practice that I couldn't not share it. Our 200hr Yoga Teacher Trainings are open to everyone! Whether you know you want to teach or simply want to deepen you practice, our immersive experiences in Thailand will change your life. What are you waiting for?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogateacherlife #yogateachertraining #instayoga #yogateacher #powerful

870 Likes | 374 days ago | 5

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Life mirrors yoga, yoga mirrors life. The way we deal with failure and imperfections on the mat has a great deal of impact on what we do off the mat. Sometimes we are better at masking it through various excuses or patterns but the more honest you are with yourself, the better your chances are of leading a happy life. Deepening your yoga practice can help you do that. #foodforthought #yogalife #yogateacher #yogajourney #fitspo

981 Likes | 374 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
★ JOIN US ★⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Are you ready to take on your yoga journey ? Here's our Teacher Trainings for 2018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➜ Fit Flow Fly, 200h in Thailand, June 1 – 20, 2018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➜ Beyond Bryce, 300h in Thailand, June 21 – July 18, 2018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ★ https://bryceyoga.com/ ★ (link in our bio)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yogateacher #yogateacherlife #yogateachertraining #yoga #fitspo

1,276 Likes | 375 days ago | 15

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Here's to strong women. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ May we know them. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ May we be them. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ May we raise them. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogateacher #instayoga #girlpower #yogafamily #inspiration

671 Likes | 376 days ago | 10

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
A few days ago, I shared with you guys how I deal with anxiety and your support was so amazing... the comments and DMs have been flowing in and they are all so positive and supportive so THANK YOU ALL! Many of you have shared your journey with me and have been asking for suggestions as to how you can use #yoga to create an outlet for your stress. So I thought I would break down the Let Go series for you as a quick #HowTo guide👇 👣Let Go Express: release stress & relax in 15 min.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👣Feel Good Express: feel your best self in 15 min.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👣Release: relax your body & unwind your mind in 20 min. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👣Sleep Well: a perfect 20. min pre-bed practice to help you zzz⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👣Be Present: appreciate the beauty around you through a 20 min. meditation⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👣Stress Release: create space to distance yourself from stress (30 min.)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👣Anxiety Buster: Kick anxiety in the butt by letting go of your worries (30 min.)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👣Fearless: live a better life starting in your mat (40 min.)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ To start letting go, click on the link in @yogawithbriohny’s bio .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #relax #stressfree #yogaeverydamnday #instayoga #fearless

1,467 Likes | 378 days ago | 78

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Attitude is the difference between an ordeal and an adventure. Am I right? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ • ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yoga #yogisofinstagram #yogafit #yogamotivation #fitflowfly #igyoga #yogalife #yogis

2,036 Likes | 379 days ago | 39

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
Back home in La La Land 💫 Staying open to the possibilities 💫 #PracticeOn and #InspireOn my fellow yogis . . #yoga #instayoga #fitspo #yogateacher

1,651 Likes | 380 days ago | 20

รูปล่าสุด IG เคท ไบรโอนี่
I know I speak for both Dice and I when I say that our students are our inspiration. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Each time we teach trainings and spend time connecting with people, we also learn! It is a true honor to be a part of someone's yoga path, so THANK YOU YOGIS! We will miss our Dublin students very much 💜
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่