เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รูปและวีดีโอ Instagram ของ ปีโป้ ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์

Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ ปีโป้ ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์ กรุณารอสักครู่