เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รูปและวีดีโอ Instagram ของ คอปเตอร์ ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี

Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ คอปเตอร์ ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี กรุณารอสักครู่