เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รูป Instagram ดารา ยอดนิยม

3,357,365 Likes | 92 days ago | 219,571

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

2,125,906 Likes | 105 days ago | 45,917

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,971,202 Likes | 97 days ago | 24,390

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,895,315 Likes | 106 days ago | 34,422

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,797,006 Likes | 58 days ago | 30,386

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,796,385 Likes | 168 days ago | 35,503

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
Happy Valentine’s Day

1,788,993 Likes | 89 days ago | 24,585

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,784,473 Likes | 86 days ago | 18,821

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,771,125 Likes | 90 days ago | 16,156

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,730,790 Likes | 187 days ago | 28,170

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,719,073 Likes | 53 days ago | 28,517

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,702,478 Likes | 107 days ago | 25,111

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,680,363 Likes | 181 days ago | 34,975

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,655,795 Likes | 181 days ago | 33,103

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,653,119 Likes | 109 days ago | 21,813

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,645,273 Likes | 79 days ago | 27,168

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
Call me C.E.O

1,634,348 Likes | 170 days ago | 28,407

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
👵🏼

1,628,536 Likes | 197 days ago | 24,595

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,618,630 Likes | 83 days ago | 32,533

รูป IG ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
🌞

1,615,809 Likes | 106 days ago | 31,300

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,614,210 Likes | 138 days ago | 36,213

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,611,204 Likes | 20 days ago | 17,488

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,610,870 Likes | 388 days ago | 30,777

รูป IG ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
เหนื่อยจะขาดใจ⚽️💪🏾 cr. @oad.ari

1,604,255 Likes | 154 days ago | 19,279

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,600,949 Likes | 474 days ago | 70,084

รูป IG ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
high & dry Snap by : #kyoceraslimt Film : #kodakcolorplus200

1,600,095 Likes | 13 days ago | 22,871

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
Throwback

1,597,939 Likes | 192 days ago | 26,092

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,596,964 Likes | 220 days ago | 32,273

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
MERRY CHRISTMAS 🎄 25th 2020

1,579,458 Likes | 196 days ago | 32,407

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
HBD 2nd ANNIVERSARY IM 2 YEARS OLD

1,578,378 Likes | 218 days ago | 117,674

รูป IG ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
23☀️

1,577,047 Likes | 63 days ago | 30,344

รูป IG ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
moody girl

1,576,308 Likes | 52 days ago | 20,732

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
LEE *0* ^**^ ^**^ {• + •}(• + •)

1,573,196 Likes | 138 days ago | 26,892

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,572,549 Likes | 460 days ago | 36,619

รูป IG ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
over and over again

1,564,428 Likes | 80 days ago | 16,460

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,562,889 Likes | 37 days ago | 13,567

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,560,669 Likes | 205 days ago | 48,518

รูป IG ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
134🌹

1,559,403 Likes | 443 days ago | 49,753

รูป IG ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
ทุกช่วงเวลาตั้งแต่ถ่ายทำจนมาถึงตอนจบมันมีความสุขและมีความหมายมากๆ ช่วงเวลานี้จะอยู่ในความทรงจำผมตลอดไป ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ 🙏🏼🤍

1,539,089 Likes | 278 days ago | 30,207

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
HAPPY BIRTHDAY 🎂 TO MY NO.1 WINWIN DONG SICHENG IN THE WORLD FILL WITH HAPPINESS AND HAPPINESS 😊

1,535,562 Likes | 22 days ago | 15,326

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,530,856 Likes | 204 days ago | 26,777

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
09.01.2021

1,527,833 Likes | 262 days ago | 33,785

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
WORK IT

1,517,925 Likes | 441 days ago | 31,466

รูป IG ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
good morning🌤

1,516,639 Likes | 155 days ago | 34,392

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
27.02 1001 28.02 LEON

1,515,265 Likes | 343 days ago | 33,179

รูป IG ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
she’s mine🐈

1,507,704 Likes | 39 days ago | 31,042

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
Experimenting to the next step @prepix_ill

1,498,432 Likes | 5 days ago | 13,264

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
@wineemoskorea 🙏 thx

1,495,339 Likes | 295 days ago | 20,460

รูป IG ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
Congratulations!

1,485,440 Likes | 61 days ago | 24,330

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
Playing around

1,482,575 Likes | 156 days ago | 30,950

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

1,469,302 Likes | 313 days ago | 29,192

รูป IG ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
🤍 cr. @antnanoopixx

1,465,013 Likes | 141 days ago | 24,932

รูป IG เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล