ข้อมูลสถิติ Instagram ดารา แยกตามเดือน

เดือน จำนวน IG จำนวนผู้ติดตาม รายละเอียด
มกราคม 2020 2,075 1,106,146,821 ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2020 2,099
+24
1,113,587,550
+7,440,729
ดูข้อมูล
มีนาคม 2020 2,110
+11
1,129,614,326
+16,026,776
ดูข้อมูล
เมษายน 2020 2,167
+57
1,177,037,895
+47,423,569
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2020 2,177
+10
1,202,561,236
+25,523,341
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2020 2,179
+2
1,220,511,502
+17,950,266
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2020 2,185
+6
1,237,361,921
+16,850,419
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2020 2,205
+20
1,252,465,114
+15,103,193
ดูข้อมูล
กันยายน 2020 2,208
+3
1,266,356,468
+13,891,354
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2020 2,217
+9
1,276,116,546
+9,760,078
ดูข้อมูล