เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติ Instagram ดารา แยกตามเดือน

เดือน จำนวน IG จำนวนผู้ติดตาม รายละเอียด
มกราคม 2020 2,071 1,106,146,821 ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2020 2,095
+24
1,113,587,550
+7,440,729
ดูข้อมูล
มีนาคม 2020 2,106
+11
1,129,614,326
+16,026,776
ดูข้อมูล
เมษายน 2020 2,163
+57
1,177,037,895
+47,423,569
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2020 2,173
+10
1,202,561,236
+25,523,341
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2020 2,175
+2
1,220,511,502
+17,950,266
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2020 2,181
+6
1,237,361,921
+16,850,419
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2020 2,201
+20
1,252,465,114
+15,103,193
ดูข้อมูล
กันยายน 2020 2,204
+3
1,266,356,468
+13,891,354
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2020 2,218
+14
1,279,755,716
+13,399,248
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2020 2,219
+1
1,290,698,737
+10,943,021
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2020 2,223
+4
1,304,995,211
+14,296,474
ดูข้อมูล
มกราคม 2021 2,235
+12
1,318,909,756
+13,914,545
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2021 2,235
0
1,328,320,870
+9,411,114
ดูข้อมูล
มีนาคม 2021 2,237
+2
1,340,111,699
+11,790,829
ดูข้อมูล
เมษายน 2021 2,239
+2
939,045,315
-401,066,384
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2021 2,239
0
1,337,064,048
+398,018,733
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2021 2,239
0
1,327,426,367
-9,637,681
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2021 2,239
0
834,446,561
-492,979,806
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2021 2,239
0
471,620,712
-362,825,849
ดูข้อมูล
กันยายน 2021 2,239
0
316,437,509
-155,183,203
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2021 2,239
0
240,301,669
-76,135,840
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2021 2,239
0
515,083,742
+274,782,073
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2021 2,239
0
672,981,901
+157,898,159
ดูข้อมูล
มกราคม 2022 2,239
0
263,153,825
-409,828,076
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2022 2,239
0
298,266,426
+35,112,601
ดูข้อมูล
มีนาคม 2022 2,239
0
0
-298,266,426
ดูข้อมูล
เมษายน 2022 2,239
0
484,889,923
+484,889,923
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2022 2,239
0
484,889,923
0
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2022 2,239
0
484,889,923
0
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2022 2,239
0
484,889,923
0
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2022 2,239
0
484,889,923
0
ดูข้อมูล