เดือน จำนวน IG จำนวนคนติดตาม รายละเอียด
มกราคม 2017 1,791 619,215,968 ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2017 1,813
+22
627,079,641
+7,863,673
ดูข้อมูล
มีนาคม 2017 1,832
+19
653,111,801
+26,032,160
ดูข้อมูล
เมษายน 2017 1,841
+9
669,930,377
+16,818,576
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2017 1,851
+10
679,454,043
+9,523,666
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2017 1,867
+16
692,812,207
+13,358,164
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2017 1,899
+32
699,383,740
+6,571,533
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2017 1,921
+22
712,149,618
+12,765,878
ดูข้อมูล
กันยายน 2017 1,925
+4
726,997,174
+14,847,556
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2017 1,935
+10
739,237,966
+12,240,792
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2017 1,943
+8
745,113,964
+5,875,998
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2017 1,946
+3
758,558,301
+13,444,337
ดูข้อมูล
มกราคม 2018 1,970
+24
773,910,399
+15,352,098
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2018 1,977
+7
772,314,439
-1,595,960
ดูข้อมูล
มีนาคม 2018 1,981
+4
800,435,137
+28,120,698
ดูข้อมูล
เมษายน 2018 1,983
+2
814,267,830
+13,832,693
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2018 2,016
+33
828,247,784
+13,979,954
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2018 2,025
+9
842,318,709
+14,070,925
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2018 2,030
+5
855,139,183
+12,820,474
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2018 2,055
+25
872,209,119
+17,069,936
ดูข้อมูล
กันยายน 2018 2,069
+14
890,187,683
+17,978,564
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2018 2,071
+2
905,177,637
+14,989,954
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2018 2,074
+3
925,168,768
+19,991,131
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2018 2,074
0
938,588,857
+13,420,089
ดูข้อมูล
มกราคม 2019 2,075
+1
951,056,991
+12,468,134
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2019 2,078
+3
968,822,821
+17,765,830
ดูข้อมูล
มีนาคม 2019 2,081
+3
983,111,748
+14,288,927
ดูข้อมูล
เมษายน 2019 2,082
+1
999,833,040
+16,721,292
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2019 2,084
+2
1,012,488,430
+12,655,390
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2019 2,085
+1
1,024,104,103
+11,615,673
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2019 2,086
+1
1,036,769,862
+12,665,759
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2019 2,086
0
1,049,076,973
+12,307,111
ดูข้อมูล
กันยายน 2019 2,089
+3
0
-1,049,076,973
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2019 2,089
0
0
0
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2019 2,089
0
0
0
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2019 2,089
0
0
0
ดูข้อมูล
มกราคม 2020 2,089
0
1,106,146,821
+1,106,146,821
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2020 2,113
+24
1,113,587,550
+7,440,729
ดูข้อมูล
มีนาคม 2020 2,124
+11
1,129,614,326
+16,026,776
ดูข้อมูล
เมษายน 2020 2,134
+10
1,139,308,769
+9,694,443
ดูข้อมูล
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่