เดือน จำนวน IG จำนวนคนติดตาม รายละเอียด
มกราคม 2015 1,598 277,686,228 ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2015 1,610
+12
288,972,422
+11,286,194
ดูข้อมูล
มีนาคม 2015 1,625
+15
303,479,037
+14,506,615
ดูข้อมูล
เมษายน 2015 1,631
+6
317,594,285
+14,115,248
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2015 1,659
+28
334,800,580
+17,206,295
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2015 1,678
+19
348,102,159
+13,301,579
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2015 1,695
+17
362,873,548
+14,771,389
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2015 1,699
+4
377,151,954
+14,278,406
ดูข้อมูล
กันยายน 2015 1,701
+2
388,761,062
+11,609,108
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2015 1,703
+2
404,254,131
+15,493,069
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2015 1,705
+2
421,742,858
+17,488,727
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2015 1,736
+31
443,229,370
+21,486,512
ดูข้อมูล
มกราคม 2016 1,736
0
460,883,224
+17,653,854
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2016 1,741
+5
472,699,326
+11,816,102
ดูข้อมูล
มีนาคม 2016 1,765
+24
490,449,625
+17,750,299
ดูข้อมูล
เมษายน 2016 1,775
+10
506,115,163
+15,665,538
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2016 1,805
+30
522,992,042
+16,876,879
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2016 1,805
0
523,413,826
+421,784
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2016 1,818
+13
545,672,811
+22,258,985
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2016 1,857
+39
562,794,451
+17,121,640
ดูข้อมูล
กันยายน 2016 1,868
+11
579,146,710
+16,352,259
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2016 1,874
+6
481,028,095
-98,118,615
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2016 1,879
+5
593,901,282
+112,873,187
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2016 1,898
+19
615,051,080
+21,149,798
ดูข้อมูล
มกราคม 2017 1,909
+11
627,348,854
+12,297,774
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2017 1,933
+24
634,541,571
+7,192,717
ดูข้อมูล
มีนาคม 2017 1,954
+21
661,295,989
+26,754,418
ดูข้อมูล
เมษายน 2017 1,964
+10
678,119,472
+16,823,483
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2017 1,974
+10
687,672,031
+9,552,559
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2017 1,993
+19
701,388,999
+13,716,968
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2017 2,027
+34
707,092,996
+5,703,997
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2017 2,050
+23
721,001,672
+13,908,676
ดูข้อมูล
กันยายน 2017 2,054
+4
734,854,164
+13,852,492
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2017 2,064
+10
747,143,277
+12,289,113
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2017 2,072
+8
752,607,801
+5,464,524
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2017 2,075
+3
766,274,027
+13,666,226
ดูข้อมูล
มกราคม 2018 2,100
+25
782,288,287
+16,014,260
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2018 2,107
+7
780,468,213
-1,820,074
ดูข้อมูล
มีนาคม 2018 2,111
+4
808,355,886
+27,887,673
ดูข้อมูล
เมษายน 2018 2,112
+1
817,403,661
+9,047,775
ดูข้อมูล
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่