เดือน จำนวน IG จำนวนคนติดตาม รายละเอียด
มกราคม 2017 1,823 624,482,296 ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2017 1,845
+22
631,746,481
+7,264,185
ดูข้อมูล
มีนาคม 2017 1,864
+19
658,330,198
+26,583,717
ดูข้อมูล
เมษายน 2017 1,873
+9
675,318,576
+16,988,378
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2017 1,883
+10
684,821,466
+9,502,890
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2017 1,900
+17
698,370,520
+13,549,054
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2017 1,933
+33
704,217,909
+5,847,389
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2017 1,956
+23
717,933,652
+13,715,743
ดูข้อมูล
กันยายน 2017 1,960
+4
732,091,893
+14,158,241
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2017 1,970
+10
744,371,155
+12,279,262
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2017 1,978
+8
750,278,358
+5,907,203
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2017 1,981
+3
763,762,705
+13,484,347
ดูข้อมูล
มกราคม 2018 2,006
+25
779,910,670
+16,147,965
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2018 2,013
+7
778,364,741
-1,545,929
ดูข้อมูล
มีนาคม 2018 2,017
+4
806,552,716
+28,187,975
ดูข้อมูล
เมษายน 2018 2,019
+2
820,578,672
+14,025,956
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2018 2,056
+37
834,715,788
+14,137,116
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2018 2,065
+9
848,895,149
+14,179,361
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2018 2,070
+5
861,841,323
+12,946,174
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2018 2,095
+25
878,871,155
+17,029,832
ดูข้อมูล
กันยายน 2018 2,109
+14
896,811,325
+17,940,170
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2018 2,111
+2
910,861,027
+14,049,702
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2018 2,114
+3
930,965,232
+20,104,205
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2018 2,114
0
944,384,820
+13,419,588
ดูข้อมูล
มกราคม 2019 2,115
+1
956,824,285
+12,439,465
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2019 2,118
+3
974,630,492
+17,806,207
ดูข้อมูล
มีนาคม 2019 2,121
+3
988,803,077
+14,172,585
ดูข้อมูล
เมษายน 2019 2,122
+1
1,005,577,580
+16,774,503
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2019 2,124
+2
1,018,233,631
+12,656,051
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2019 2,125
+1
1,028,887,375
+10,653,744
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2019 2,126
+1
1,041,526,226
+12,638,851
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2019 2,126
0
1,053,310,980
+11,784,754
ดูข้อมูล
กันยายน 2019 2,129
+3
0
-1,053,310,980
ดูข้อมูล
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่