เดือน จำนวน IG จำนวนคนติดตาม จำนวนรูป/VDO รายละเอียด
มกราคม 2015 1,650 279,906,407 2,444,349 ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2015 1,662
+12
291,224,186
+11,317,779
2,511,363
+67,014
ดูข้อมูล
มีนาคม 2015 1,677
+15
305,799,350
+14,575,164
2,610,575
+99,212
ดูข้อมูล
เมษายน 2015 1,683
+6
319,958,943
+14,159,593
2,691,508
+80,933
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2015 1,713
+30
337,213,666
+17,254,723
2,776,587
+85,079
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2015 1,735
+22
350,681,361
+13,467,695
2,868,990
+92,403
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2015 1,752
+17
365,557,549
+14,876,188
2,926,884
+57,894
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2015 1,756
+4
379,941,454
+14,383,905
3,017,497
+90,613
ดูข้อมูล
กันยายน 2015 1,758
+2
391,613,591
+11,672,137
3,080,936
+63,439
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2015 1,760
+2
407,160,390
+15,546,799
3,136,355
+55,419
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2015 1,762
+2
424,739,980
+17,579,590
3,203,026
+66,671
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2015 1,793
+31
446,311,163
+21,571,183
3,327,802
+124,776
ดูข้อมูล
มกราคม 2016 1,793
0
464,058,616
+17,747,453
3,392,818
+65,016
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2016 1,798
+5
475,926,369
+11,867,753
3,446,357
+53,539
ดูข้อมูล
มีนาคม 2016 1,822
+24
493,754,765
+17,828,396
3,551,622
+105,265
ดูข้อมูล
เมษายน 2016 1,832
+10
509,412,516
+15,657,751
3,639,906
+88,284
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2016 1,862
+30
526,370,335
+16,957,819
3,701,715
+61,809
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2016 1,862
0
526,793,713
+423,378
3,703,788
+2,073
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2016 1,875
+13
549,057,557
+22,263,844
3,631,810
-71,978
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2016 1,915
+40
566,204,950
+17,147,393
3,910,110
+278,300
ดูข้อมูล
กันยายน 2016 1,926
+11
582,662,819
+16,457,869
4,029,917
+119,807
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2016 1,932
+6
483,726,655
-98,936,164
1,616,933
-2,412,984
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2016 1,937
+5
597,454,138
+113,727,483
4,129,907
+2,512,974
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2016 1,956
+19
617,047,449
+19,593,311
4,268,584
+138,677
ดูข้อมูล
มกราคม 2017 1,967
+11
629,224,130
+12,176,681
4,325,634
+57,050
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2017 1,991
+24
636,470,874
+7,246,744
4,368,972
+43,338
ดูข้อมูล
มีนาคม 2017 2,012
+21
663,418,943
+26,948,069
4,520,714
+151,742
ดูข้อมูล
เมษายน 2017 2,022
+10
680,362,975
+16,944,032
4,594,216
+73,502
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2017 2,032
+10
689,990,713
+9,627,738
4,632,111
+37,895
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2017 2,051
+19
703,739,855
+13,749,142
4,765,520
+133,409
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2017 2,088
+37
709,495,526
+5,755,671
4,764,336
-1,184
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2017 2,112
+24
722,965,138
+13,469,612
4,853,594
+89,258
ดูข้อมูล
กันยายน 2017 2,116
+4
736,800,736
+13,835,598
4,950,967
+97,373
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2017 2,126
+10
749,035,459
+12,234,723
5,028,326
+77,359
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2017 2,134
+8
753,723,056
+4,687,597
5,023,355
-4,971
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2017 2,137
+3
767,092,935
+13,369,879
5,138,039
+114,684
ดูข้อมูล
มกราคม 2018 2,163
+26
782,953,486
+15,860,551
5,246,237
+108,198
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2018 2,169
+6
784,063,284
+1,109,798
5,226,424
-19,813
ดูข้อมูล
ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ บนสื่อ
ไทยรัฐ
สนุก
ข่าวสด
ดาราเดลี่