เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติ Instagram เดือน ตุลาคม 2021

Instagram ดาราที่มีผู้ติดตาม เพิ่มขึ้น มากที่สุดในเดือน ตุลาคม 2021
Instagram ดาราที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเดือน ตุลาคม 2021