ข้อมูลสถิติ Instagram เดือน มิถุนายน 2020

Instagram ดาราที่มีผู้ติดตาม เพิ่มขึ้น มากที่สุดในเดือน มิถุนายน 2020
ลำดับ ชื่อ IG ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น รายละเอียด
1 ลิซ่า BLACKPINK
@lalalalisa_m
@lalalalisa_m +1,522,106 ดูข้อมูล | ดูรูป
2 ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
@bbrightvc
@bbrightvc +400,785 ดูข้อมูล | ดูรูป
3 เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล
@tenlee_1001
@tenlee_1001 +287,595 ดูข้อมูล | ดูรูป
4 วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร
@winmetawin
@winmetawin +280,465 ดูข้อมูล | ดูรูป
5 เต ตะวัน วิหครัตน์
@tawan_v
@tawan_v +249,261 ดูข้อมูล | ดูรูป
6 กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์
@gun_atthaphan
@gun_atthaphan +215,727 ดูข้อมูล | ดูรูป
7 เบนซ์ ณัฐพงศ์ ผาทอง
@bbenzalert
@bbenzalert +182,086 ดูข้อมูล | ดูรูป
8 มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์
@mewsuppasit
@mewsuppasit +180,902 ดูข้อมูล | ดูรูป
9 ท็อปแท็ป จิรกิตติ์ คูอาริยะกุล
@toptap_jirakit
@toptap_jirakit +180,586 ดูข้อมูล | ดูรูป
10 มิว นิษฐา
@mewnittha
@mewnittha +174,111 ดูข้อมูล | ดูรูป
ดูข้อมูลทั้งหมด
Instagram ดาราที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเดือน มิถุนายน 2020