ข้อมูลสถิติ Instagram เดือน เมษายน 2020

Instagram ดาราที่มีผู้ติดตาม เพิ่มขึ้น มากที่สุดในเดือน เมษายน 2020
ลำดับ ชื่อ IG ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น รายละเอียด
1 ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี
@bbrightvc
@bbrightvc +1,417,926 ดูข้อมูล | ดูรูป
2 ลิซ่า BLACKPINK
@lalalalisa_m
@lalalalisa_m +1,416,857 ดูข้อมูล | ดูรูป
3 วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร
@winmetawin
@winmetawin +1,258,788 ดูข้อมูล | ดูรูป
4 มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์
@mewsuppasit
@mewsuppasit +352,850 ดูข้อมูล | ดูรูป
5 กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์
@gulfkanawut
@gulfkanawut +331,646 ดูข้อมูล | ดูรูป
6 เต ตะวัน วิหครัตน์
@tawan_v
@tawan_v +318,965 ดูข้อมูล | ดูรูป
7 ท็อปแท็ป จิรกิตติ์ คูอาริยะกุล
@toptap_jirakit
@toptap_jirakit +292,390 ดูข้อมูล | ดูรูป
8 กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์
@gun_atthaphan
@gun_atthaphan +290,252 ดูข้อมูล | ดูรูป
9 ซี พฤกษ์ พานิช
@zeepruk
@zeepruk +282,079 ดูข้อมูล | ดูรูป
10 แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล
@frank_thanatsaran
@frank_thanatsaran +265,645 ดูข้อมูล | ดูรูป
ดูข้อมูลทั้งหมด
Instagram ดาราที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเดือน เมษายน 2020