เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายชื่อ Instagram ดารา นักแสดง นักร้อง และคนดังของไทย หมวดอักษร : ญ

หมวดตัวอักษร

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด


1. ญาญ่า อุรัสยา | ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ | @urassayas | ดูข้อมูล | ดูรูป

2. ญาญ่าหญิง | ญาญ่าญิ๋ง รฐา โพธิ์งาม | @realyingrhatha | ดูข้อมูล | ดูรูป

5. ญี่ปุ่น Vamp | ญี่ปุ่น Vamp ถิรเดช ธนจิระชัย | @yepun.thanat | ดูข้อมูล | ดูรูป

6. ญี่ปุ่น ณภัทร | ณภัทร บรรจงจิตไพศาล | @yeepunb | ดูข้อมูล | ดูรูป

7. หญิง กัญญา | หญิง สุกัญญา ไรวินท์ | @yingriwin | ดูข้อมูล | ดูรูป

8. หญิง ธนิจจิญญา | หญิง กัญญาพัชญ์ ธนันต์ชัยกานต์ | @yingya_thanijachinya | ดูข้อมูล | ดูรูป

12. หญิงแย้ นนทพร | หญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุข | @yae_uunws | ดูข้อมูล | ดูรูป

13. ใหญ่ Mototone | ใหญ่ โมโนโทน monotone | @yai_bhurich | ดูข้อมูล | ดูรูป